Ai dựa ai

Nhìn lại từ khi loài người xuất hiện sống theo “bầy đàn” – cùng ở quay quần với nhau chống lại thú dữ , tai ách thiên nhiên , con người chưa dùng cái trí . Dần dần biết sử dụng đồ đá , đồ đồng , đồ sắt … mới xuất hiện nền Văn minh Nông nghiệp : Kết họp trí nảo thành xã hội . Các Tôn giáo , Triết gia … bắt đầu xuất hiện : Các nền Văn minh tối cổ …Ai dựa ai ?

Các Tu sĩ , Triết gia bắt đầu giảng , giải các thuyết do mình nghĩ ra , đối tượng là quần chúng ít học . Từ đó tạo ra nền tảng xã hội , sống trông chờ vào sự ban ân . Các tu sĩ tự nhận mình đại diện cho Thượng đế , Thần linh … dẫn dắt con người đến hạnh phúc , an lạc . Thực tế các nền văn minh Tôn giáo đó vẫn còn tồn tại , nhưng thế giới vẫn không mang lại Hòa bình . Trái lại còn tạo ra sự phân chia khu vực , phân biệt , đấu tranh … để rồi nhân loại càng ngày càng bị chia rẽ đến ngày nay .

Sang thế kỷ 17 , 18 , 19 nền Văn minh Công nghiệp ra đời , với nhiều Tôn giáo mới , nhiều Chủ thuyết mới (Triết gia) xuất hiện … lại tạo ra những “nhóm tín đồ” mới …

Tóm lại về mặt tư tưởng , Tôn giáo , Khoa học … đều tạo ra những trường phái , đều tự coi mình là đóng vai trò độc tôn … cho nên hố sâu chia rẽ loài người càng ngày càng lớn hơn , bất ổn , hiểm họa không lường .

Vậy thì nguồn gốc sự chia rẽ đó xuất phát từ đâu ?

Chịu ảnh hưởng sâu xa từ 2 Hệ thống tư tưởng Đông Tây . Về cơ bản thì truyền thống Đông phương dựa trên lý thuyết thần bí , tổng quát , theo kinh sách , nương theo kinh sách , giáo điều , lập đi lập lại , chưa giải mã ý nghĩa thiết thực  do sợ tội , sai chơn truyền , khuyến khích niềm tin truyền thống … không đủ sức thuyết phục ,  thường làm cho người ta khó hiểu để áp dụng …  Thực tế chưa mấy ai chứng quả được . Đối với trường phái Tây phương là tự do song song phát triển kinh tế nâng cao cuộc sống vật chất được dẫn dắt vài chục năm trước từ các cuộc cách mạng tư tưởng như CM Pháp 1789 , cuộc CM kỷ nghệ ở Mỹ  1848 ,với hàng loạt tiến bộ KHKT (cũng thiên về vật chất) đã tạo ra những bước đột phá nhảy vọt như ngày nay . .. Điều đó (chỉ có 1 chiều vật chất) lại góp phần tạo ra khoảng cách chia rẽ con người sâu sắc hơn . Ví dụ điển hình như với tầng lớp (chính trị) tỷ phú chưa chiếm tới 5 phần trăm dân số mà nắm gần như toàn bộ tài sản xã hội đầy quyền lực , trong khi dân sinh hơn 95 phần trăm còn lại bị “cai trị” từ áp đặt  … mà thôi theo Luật chơi do họ đặt ra . Chưa dừng lại ở đó để củng cố tham vọng , thực hiện hành vi cố hủ giành giựt trắng trợn , theo dỏi nghe lén , cài đặt để nắm thông tin … với hàng triệu con người kể cả đồng minh … diễn ra trong thời đại cho là văn minh vì dân . Thực tế nó đã lộ diện bản chất ích kỷ , chia rẽ xã hội con người , trái với Đạo (Luật tự nhiên – lẽ thật) gốc bởi lòng thành (sự chân chất – minh bạch) tín hiệp (mà đa phần thất tín thì làm sao Hòa) thế nên chẳng ai nói ai nghe . Ngay cả trong phạm vi gia đình : Bất hòa , thưa kiện , thậm chí có trường họp đến giết hại lẫn nhau . Ở xã hội quốc gia không phải là lúc phát triển các loại vũ khí mới , chạy đua vũ trang – mua sắm thêm , rủ nhau phòng vệ tập thể … có ổn đâu ! Điều đó chứng tỏ bế tắc , lộ diện bản chất tham vọng , đối đầu , can dự … rất nguy hiểm dễ đi đến thảm họa mà thôi .

Giải pháp “thời đại” xuất phát từ ý niệm chủ Hòa ở chính mình , mỗi cá nhân  !

Ai

Ai cũng nói , cũng hiểu cách mạng có nghĩa  là thay đổi . Nhưng phải thật sự xuất phát từ gốc nguồn bên trong con người đã có sẳn là Chánh khí – lẽ thật – chân ngã – điểm linh quang luôn sáng tỏ – Ta tối tăm là tại ta không để ý , ý thức mà thôi rồi thể hiện ra ngoài hành vi ở cuộc sống . Bắt đầu từ nhận thức , có cái nhìn mới về vũ trụ , về xã hội về con người , về vạn vật qua đối đãi với nhau : Chỉ giúp sống chứ không giành sống là thoát ra ngõ cụt.  Chính là nền Văn minh tâm linh nhân loại bắt đầu từ đây . Khác với các nền Văn minh trước do tư tưởng lảnh đạo đã lỗi thời (vì của người khác , ở ngoài ta) , mà do chính con người , chính mình tự lảnh đạo mình chớ không phải do tư tưởng , tổ chức nào khác . Bắt nguồn ở bản thể (từ 67) rồi thông qua Văn hóa – Tiếng nói là nguồn năng lượng lan tỏa ra ngoài đến gia đình,  xã hội .

Nó xuất phát từ Ý thức tổng họp , nội lực tức năng lượng của mỗi cá nhân chuyển hóa bên trong bản thể có vai trò tự động hóa phát triển theo tiến trình vô giới hạn . Từ lẽ thật : Tức tự do tuyệt đối , từ đó ý thức được rằng bản chất sáng tao loài người ở đời sống tiềm ẩn vô biên .

Đi sâu vào ý thức , phải là ý thức tổng họp ở con người có nghĩa là đi từ Nhớ lại (gốc) rồi quan sát , cảm nhận , trãi nghiệm , gạn lọc đến siêu lý ở cuộc sống . Mượn cái giả để thực thi cái thật , lấy cái thật để giúp cái giả sáng tỏ chuyển hóa tùng theo . Mượn chớ không phải ôm chắc tích lủy sở hữu … Với kiến thức , vật chất chỉ là phương tiện cũng luôn phát triển , là thành phần của đời sống , phủ nhận nó thì còn gì là đời sống tiện ích văn minh .

Các hiện tượng vật chất kiến thức cũng tham dự vào cơ chuyển hóa trong vũ trụ – mạng lưới năng lượng được thế gian gọi tên là Đông Tây Nam Bắc , khi chúng ta nhìn thấy những điểm tương đồng cơ bản từ Chánh khí – lẽ thật thì chuyển hóa mạnh mẻ theo Luật tự nhiên . Từ Đông Tây (vĩ tuyến) , Nam Bắc (trục kinh tuyến) ở trên giao điểm tâm O , từ  Đại vũ trụ đến Tiểu vũ trụ ( trong bản thể : 67) như nhau , là 1 …  đồng sáng tạo với Thượng đế .

Tóm lại : Vũ trụ vô biên , Đạo pháp vô biên , con người cũng vô biên khi nhân sinh không còn dựa vào cái ngoài mình (thâu tóm , chiếm giữ , tích lũy … vật chất, kiến thức ) khiến cuộc sống bị nặng trĩu , trong khi mọi thứ luôn thay đổi chuyển hóa hoàn thiện hơn . Để thế giới yên bình , xã hội ổn định chỉ là thông qua Văn Hóa – Tiếng nói chơn thật “…đến cỏ cây hoa lá nó còn nghe (rúng động) huống chi là con người …” bởi nó diễn đạt,  truyền tãi Năng lượng chánh khí làm cho con người cảm thông với nhau – tức Hòa bình chung sống diễn ra , từ nhận thức mỗi cá nhân về con người , về xã hội với vũ trụ là 1 , trong Thế giới không biên cương – Ngôi nhà chung của vạn loại . Hãy bắt đầu từ chính mình , đừng trông chờ người khác .

Ai dựa ai …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here