Bản thể đích thực của chúng ta

Bản thể đích thực của chúng ta – “ Hình bóng “  con người ! Nhân loại đã biết từ rất xa xưa , nhưng mãi đến  thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21 , xuất phát từ bản thể con người – nhận được những “thông điệp” chỉ điểm , xã hội loài người đã có những khám phá thay đổi nhanh chóng , đặc biệt là phát triển khoa học kỷ thuật (vật chất) ….

Nhưng nhìn chung , xung đột luôn diễn ra , bất ổn leo thang , xã hội phân hóa …từ tham vọng cá nhân . Vấn đề trọng tâm , giải pháp duy nhất là Hòa bình thế giới – chỉ có được  xuất phát  từ mỗi cá nhân ……là nhân tố quyết định : Cá nhân – chuyển , thế = xã hội chuyển – vẫn còn luôn bị bao trùm bởi ký ức .

Ở thế giới lưỡng nghi này – mọi vật luôn luôn vận động chuyển hóa  là tự nhiên . Từ xã hội tranh chấp hổn độn suy đồi – con người luôn chịu đựng – gốc của tình thương – Sang thái bình an lạc – có niềm tin :Ý thức  “quên”  thì đâu còn cái gì chịu đựng nữa – là phục hồi nội lực… Từ ý thức mỗi cá nhân : Chia sẽ : chẳng ai thâu tóm – được phân chia công bằng , Cùng sáng tạo : chẳng có một cá nhân nào sở hửu – ai cũng góp phần , Cùng cộng hưởng không thể sống một mình – tình thương tất cả chúng ta là 1 và được thông tin minh bạch – phổ tế – trong bản thể mình là chuyển hóa năng lượng từ : u…minh – sáng tỏ thực hư …là tiến hóa – Văn minh Tâm linh thế kỷ 21 đang diễn ra …

Vì sao đã biết giá trị con người mà thực tế chỉ là những khẩu hiệu , giáo điều , mặc cả , tự ti …(qua …. tranh chấp , giành giựt , chiếm đất , cai trị …như lùi lại thế kỷ 19)… quá chậm chạp đổi thay ?

1 / Do con người đã bị tiêm nhiểm ăn sâu bởi huyền thoại ảo ở 2 tư tưởng chỉ đạo con người vướng vào : Một là con người sinh ra vốn ác (tội tổ tông) – tạo ra xung đột , nên con người phải tranh đấu – làm thiện để thắng ác …mà thiện ác vốn không có . Hai là con người thích ứng là sinh tồn – mạnh được yếu thua …cũng không có thật . Bởi tình thương Thượng Đế sáng tạo cho loài người luôn là cái hoàn hảo chớ không hề có cái không hoàn hảo – mà chính là do chúng ta tạo ra . Xung đột diễn ra do 2 tư tưởng trên ,  con người tưởng rằng đúng  – thế là đấu tranh . Hàng ngàn ngàn năm trước tiền nhân giải thích âm dương ngũ hành tương sanh tương khắc …chủ yếu là để phát triển vật chất . Ngày nay khi nhân sinh ý thức bản thể đích thực chính mình (3 trong 1:….chơn linh , tư tưởng , thể xác ) với âm dương  = năng lượng luôn vận hành trong  bản thể  được gạn lọc ở đời sống… là Hòa vào mạng lưới năng lượng vũ trụ tự nhiên trở lại gốc là 1 .

Bởi chúng ta , ai cũng  được trao cho từ 3 công cụ : Tư tưởng – công nhận bên trong  , lời nói – công bố lộ diện ra ngoài và hành động – thực thi chứng thực cái gốc được chuyển hóa theo tiến trình ở đời sống (sanh hóa số 3) năng lượng chánh khí thành hình = con người là hình ảnh Thượng Đế  …Cứ thế tiếp mãi , ở tại đây và ngay bây giờ , mọi nơi , mọi lúc …được kiểm chứng thông qua đời sống  từ lao động , giao tiếp …bắt nguồn từ hạnh khiêm nhường hiển lộ thấy ngay . Ngược lại là do quá “bận bịu với những cái không đáng bận bịu , tại mình dời nên nó theo mình” , nên luôn hụt hẩng , lo toan , chìm nổi… đeo đẳng như còn ngũ quên là tại chính mình mà thôi .

2 / “Bệnh” của nhân loại –  thiếu sự quan sát từ trong ra ngoài , thường bị bao trùm bởi ký ức (quá khứ) , mà ký ức thì tồn tại lâu đời , thâm sâu …hậu quả dẫn tới dại khôn , sáng tỏ , tối tăm , lẫn quẫn , mờ mịch , ảo tưởng đến tham vọng , không tin vào chính mình , tìm kiếm mê tín thần quyền  …để được an toàn mà có an toàn đâu ? Bởi không dám rời bỏ , sợ mất ngôi – cũng ảo tưởng . Mà ảnh hưởng nhiều nhất , nhân tố bên ngoài là tôn giáo và chính trị , chủ yếu nhân tố bên trong chính là ta Chờ ? Do chấp có thời gian nên cái gì cũng chờ . Mà thời gian (như Einstein khám phá) không có thật – thời gian do cái thức con người đẻ ra , cho nên con người không quên hận thù , quá khứ cũng do chấp có thời gian …Sự thật chỉ có trong hiện tiền này mà thôi . Ngay cả khi con người dựng lên Thượng Đế , hay hình ảnh các vị chân sư rồi thờ cúng …là đã nhốt Thượng Đế trong trạng thái tĩnh – cho nên ở cỏi này chấp vào thời gian thì không có chân lý –  chân lý lúc nào cũng chuyển do : Ý thức , ngộ , trực nhận của con người thì chân lý cũng thay đổi – còn vướng vào đối đãi , đúng sai …là ở nhị nguyên  –  Khi thoát ra được (từ chân ngã) thì không còn đối đãi nữa – chỉ có khối năng lượng luân lưu trong vũ trụ bao la nầy : Tự Do  là Cực lạc , chính là âm dương “trục kinh tuyến vĩ tuyến” giao họp ở tọa độ = 0 ở trạng thái cao nhất thành sản phẩm thứ 3 :Siêu lý – cảm nhận , thuyết phục , vượt qua tâm trí kiến thức , rồi …Sanh hóa  , vượt không gian thời gian , đời sống rộng mở…

Nói rõ hơn khi chúng ta không tách mình ra khỏi Thượng Đế – thờ phụng bên ngoài mà  ngay trong bản thể , đồng thời không tách chúng ta ra khỏi đại chúng (một trong những nguyên nhân khổ đau của nhân loại) thì cùng với bản thể chính mình thông qua qui trình tiến hóa – tự động từ :  Quan sát (mắt) , trãi nghiệm trực nhận ở hiện tiền (tai) , rồi cảm nhận (mũi) thế nào  –  không còn thời gian không gian thì sáng tỏ ở đời sống …  khám phá cái gọi là “Càn khôn hoát vận –  nhựt nguyệt chi quang” , từ năng lượng hanh thông : Ở trong ta , xuyên qua ta , chung quanh ta … tất cả là 1 … ở thế gian gọi trổ nóc chớ không phải đụng nóc , trong bản thể con người là bộ nảo (trung tâm sử lý dữ liệu) như là rơi vào trường họp tai biến mạch máu nảo và sự phục hồi ở Thùy nảo phải , bấy giờ mới vở lẽ , òa ra sự chân thật hiển lộ – đời sống mới bắt đầu từ chân ngã = năng lượng 3 trong 1 , nghĩ là …….tới , vượt qua đối đãi , ở trạng thái tự do rổng rang , an nhiên tự tại (với 2/3…). Lúc bấy giờ (chỉ 1/3..) vật chất (phát triển nhờ ngũ hành) – các phương tiện ở đời sống cũng luôn chuyển hóa tồn tại với mức độ cao hơn …(bằng những sản phẩm tiêu dùng thông minh …) phục vụ đời sống nhân sinh thật sự , vượt qua gượng ép kích cầu … lẫn quẫn thế gian  .

Bản thể đích thực

Bản thể đích thực

3 / Với con người là trung tâm ! Vậy con người là ai ?

– Theo dòng thời gian , con người đẻ ra quan niệm : Ta có , Ta làm , Ta là …chính là sợi dây trói chặc trong vòng xoáy lẫn quẫn con người với cuộc sống , mà cuộc sống thì lúc nào cũng chuyển hóa  – Con người lại coi nó là tất yếu .

Ta ! Gốc nó là chơn linh – trong sạch tinh khiết , khi nhập thể nó bị rung động ở cỏi này có tốc độ chậm lại , cô đọng thành hình tạo ra tư tưởng , vật chất (thể xác) – chỉ  là cái dư vị mà thôi – không phải là cứu cánh. Rồi lại tiếp tục sanh hóa từ âm dương chuyển mãi không ngừng . Quan niệm Ta có : Với thể xác là vô thường , nó chỉ là phương tiện hửu hạn , kể cả tài sản , vợ con  …có cái gì là có thật đâu . Đến Ta làm : Phải có tư tưởng kiến thức – kiến thức : Chỉ cần thiết khi đối đãi với đời dùng cái trí  –  trở về làm 1 phải rời cái trí , mà kiến thức hầu hết của người khác không phải chính mình , theo cái bên ngoài (không làm chủ). Với  kiến thức thông qua căn bản của giáo dục thì chỉ là giáo dục kiến thức củ (mới mình củ người) chưa kể với nhiều tham vọng thành lẫn quẫn . Và với cái thứ 3 : Quan niệm Ta là (danh) ở cái gốc 2 cái trên không có thật thì cái này cũng là không . Nhưng thế giới này (ngay cá nhân , gia đình xã hội) đa phần luôn gắn chặc Ta là = danh với quyền theo quan niệm thưởng phạt , khen chê – như là ban bố “phân biệt”  âm mưu , tôn vinh thần tượng – hư danh  bắt chước đánh mất chính mình , răn đe – ỷ tài  ỷ quyền  dựa hơi  can dự …. đến tích lủy sử dụng sức mạnh vật chất để thực thi tham vọng . Những diều đó khi luôn thể hiện trong đời sống đến mức cao trào (cho là giải pháp duy nhất) là lúc chứng tỏ con người “bó tay” với thực tại , xung đột bùng nổ diễn ra ngay trong chính mình rồi lan  ra ngoài xã hội …kết cục chỉ là lẫn quẫn với khổ đau .

Nhân sinh đích thực ngày nay  tiến hóa , vượt qua rất là tự nhiên tất cả cái gọi là luật , lệ , định chế xa hội , truyền thống … do con người tự dặt ra , trở lại với bản chất gốc nguồn là Tự do , ở chính mình quyết định = Sự chân thật  – chính là sức mạnh lan tỏa của vạn linh = chân ngã . Mà chân ngã vốn là “không” , do năng lượng vận hành với tốc độ nhanh (vì nó trong sạch tinh khiết trong khối năng lượng vĩnh cửu vũ trụ), khi xuống đây quay chậm lại thành hình . Bởi vậy khi nhìn vũ trụ , vạn vật , con người …bằng năng lượng (chân ngã) thì không còn xung đột nữa , ở trạng thái tự do hoàn toàn , thanh thản ở đời sống ( với 1/3 và 2/3 “thời gian”) đối diện với Thượng đế trong chính mình  rồi hòa đồng cùng đại chúng , không có đối lưu (trao đổi) hay cái thằng làm -“Tri hành hiệp nhứt” = năng lượng chuyển hóa là đã làm rồi không chờ cái dư vị ….- bởi miếng mồi vật chất ,  rất đơn giản và hồn nhiên , qua cảm nhận là “ngôn ngữ” của linh hồn,  không còn danh … “Vô vi nhi vô bất vi” –… bằng năng lượng — thời đại tự do : Phục sinh  =  Thượng sanh .

TÓM LẠI :

Dòng thời gian thì vô tận , Tôn giáo vẫn hiện hửu ! – Tôn giáo Vũ Trụ .Nhưng với con người chỉ cần Nhớ lại là vượt qua … tất cả đã sẳn sàng với phương tiện bản thể hoàn hảo này : – Tự động hóa , do chính mình  sử dụng như thế nào ?  tới đâu … mà thôi .

Đối với con người không gì khác hãy quay về với bản thể đích thực chính mình , Cơ hội –  điểm xuất phát ở tại đây và ngay bây giờ , hãy cứ bắt đầu – “quên củ” và chẳng bao giờ kết thúc – cuộc sống muôn vẽ và bất tận . Chân lý và đời sống : Ở chính mình – tự tại và với xã hội –  mối liên hệ có nguồn gốc rất là thiêng liêng = chân ngã  là do chính mình quyết định , không có ai khác . Cuộc sống con người chúng  ta có trách nhiệm với nhau và Đồng Sáng Tạo với Thượng Đế  –  Năng lượng được giải phóng , chuyển hóa và hoàn toàn Tự Do  qua  “hình – bóng” …nhân sinh hiện hữu này .

Xin giới thiệu quý vị bài thi cùng suy gẫm :

“Ớt cay cay ớt gẫm mà cay ,  (…cuộc sống xã hội…)

Muối mặn ba năm muối mặn dai .  (…đời sống …)

Túng lúi đi chơi nên ghé lại ,  (…đối đãi …)

Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai “.  (…nhớ lại…)

Bản thể đích thực của chúng ta …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here