Biết hiện thực – Thay đổi

BIẾT  HIỆN THỰC – THAY ĐỔI (1) : VẬN HÀNH KHẢ NĂNG TIỀM ẨN…(2)

(1)… Con người đã có thông báo chính thức gần 100 năm trước: Chúng ta chứng kiến sự “thay đổi càn khôn vũ trụ mới – tam ngươn tứ chuyển – đại ân xá (sự ngộ nhận) – đại kỷ nguyên 4.0, với các diễn biến xuất hiện của tự nhiên, đến con người ở mọi lỉnh vực đời sống. Hiển nhiên nó đánh thức tất cả mỗi thực thể ở hiện tiền, ai cũng bị tác động, thờ ơ là mình đâu hiện hữu.

Thực tế xã hội đã diễn ra, đầu tiên là các triết gia vắng bóng khác với trước đó cả ở đông ở tây cùng với những giá trị cho là thành tựu, truyền thống cố gắng khôi phục giữ gìn tôn thờ… nay tự động đi vào vĩ vãng từ quan sát thực tế cùng những khám phá thiên nhiên phần nào bắt đầu được kiểm chứng, xác thực trong những Yếu lý phương đông được gạn lọc tổng họp phổ độ – bày ra (1926) hiện thực 2 mặt đời sống. Đích thực nhằm chấm dứt sự ngộ nhận của con người: Bằng cách sống mỗi người không gì qua thực tế được giải phóng năng lượng khỏi ngục tù của thân xác bị vật chất, kiến thức, quyền lực, kể cả ấn chứng kìm hãm (sanh cực đoan) thì chuyển hóa đời sống – Vi chủ tự thân vận động, ngoài tác động là cơ hội xác thực mình là ai, thế nào cùng xã hội chính là trường thi.

Bởi nhịp sống diễn ra ví như dòng sông, mỗi người vị trí mỗi khác tùy hiện tiền mỗi thực thể. Nơi quang cảnh yên bình, môi trường tinh khiết, thanh thản nay hiếm có bởi tham vọng con người lợi dụng tiến bộ công nghệ thậm chí đã tước đoạt quyền sống vạn loài. Cũng có nơi ô nhiểm môi trường nặng nhẹ, có nơi ám ảnh trở thành (siêu cường) hổn loạn điên cuồng khổ nạn nguy hiểm rình rập đe dọa sinh tồn là cái áp lực ngoài mình, bất chợt bị vật cản như lục bình, khúc cây khô vướn víu trôi dạt vào bờ phải lở hẹn tiến trình cuộc sống, chờ đợi dở dang, cạn dần nhiên liệu – Sức sống thì sao mà trưởng thành.

Do bị kẹt ở thới gian nên mình thường biện minh thiên định, an bày hay số phận – nghiệp…, mà dòng thời gian thì bất tận – mình trông chờ hứa hẹn. Với thực tế mỗi thực thể luôn chuyển vận thay đổi nên dễ ở 2 đầu thái cực qua kiến thức kinh – sách… vì chỉ giới hạn ở 5 – 7 vấn đề trong đời sống, mà đời sống thì diễn ra hàng ngàn vấn đề, nó thay đổi mãi chưa theo kịp nên bất đồng “đấu đá – võ mồn” là hẳn nhiên. Do tham vọng nên đa phần là hứa hẹn, trước nay đời nào cũng hứa hẹn chỉ để lôi kéo con người, có thống trị được đâu ở ngay chính trong mình, đến gia đình xã hội… Thế nên chỉ là “Viết thử thiên thơ với nét trần…”Vì mỗi người là tự do tuyệt đối thì mình luôn can dự dễ kiệt sức với vạn sự diễn ra đều do năng lượng Cảm ứng của mỗi thực thể sản sinh, hiện thực rồi thay đổi mãi mọi lĩnh vực xã hội, con người đến vạn loài.

Vì ở mỗi thực thể đều từ nguyên lý AD nóng lạnh hổn độn đào độn ngươn khí bản thể với hàng tỷ tế bào chuyển hóa ở Sự sống bên trong mà ra. Khi mình biết vị trí gốc giao điểm xuất phát thì định vị, mới phân phâm – phương tiện vốn liếng, là khai mở thiên môn – vũ trụ bất tận, vào cữu thiên khai hóa – thế giới vật chất trùng trùng ở vạn sự mỗi giờ thay đổi .

Tất cả đều hiển lộ ra ngoài Yếu lý của tự nhiên – la bàn định vị nam bắc đông tây ở sự vận hành của mỗi thực thể. Thế nhân gọi “tam ngươn (trong mình năng lượng 3 thể) tứ chuyển (ngoài mình)thời đại kỷ nguyên 4.0 – thay đổi càn khôn vũ trụ mới”… nằm ở Ý nghĩa đời sống xuất phát từ bên trong mỗi thực thể đến xã hội, luôn ở trạng thái diễn ra: Đông – Tiếp vạn pháp là  Trực giác nó hiệu ứng nhanh chậm đến tiến bộ công nghệ qua đời sống, với vạn sự chỉ là phương tiện hữu hạn chẳng bao giờ kết thúc, Tây – Khai Tư tưởng Sức sống dẫn đường mọi lỉnh vực thể hiện nghề nghiệp mưu sinh mỗi cá nhân, Nam – Hiến không chất chứa cho qua vì đã thấu lý tự nhiên tất cả đều chuyển động thay đổi  – làm người tử tế, Bắc – Bảo tồn thẳng bước đi ở vạn sự là vi chủ từ gốc Sự sống năng lượng vận hành trong cái Toàn thể gọi tên Đạo Sự sống, Pháp Sức sống, Thế  thay đổi, chính là Năng lượng tam thể mỗi cá nhân diễn ra trong 12 giờ A,D mỗi ngày chuyển hóa qua kẽ hở quy luật sinh tồn, bấy giờ mình thấu được – hiển lộ cái gọi là “nhập gia tùy tục” hiện thực cuộc sống. Mà có ai không hiện thực đâu vấn đề là nhận biết, hành động, hiệu ứng cuộc sống nó bộc lộ mình là ai.

Hố đen vũ trụ

Bởi chính mình đang ở trong đó. Ai cũng đối diện 5 cuộc cạnh tranh xung đột sinh tồn đột phá vượt qua kẻ hở … Một là Đời sống qua các phương tiện vật chất tiện ích như luật hấp dẫn của tự nhiên, hai là Tư tưởng năng lượng được giải phóng (được tiêu hóa) thì biến sanh Sức sống luôn bộc lộ ở đời sống luật mạnh, ba là các học thuyết tư tưởng, định kiến, định chế… không còn phù họp như luật yếu tự nhiên để phát triển – tiến hóa, bốn là ở Trực giác con người qua Tiếng nói nhanh chậm – công bố ra chính là luật nhân quả tự nhiên đâu còn sao chép và năm là phát hiện, khám phá khả năng tiềm ẩn con người vận hành ở đời sống từ luật bóng tối như hố đen tiểu vũ trụ hay gọi “huỳnh kim khuyết nội huyền khung”… âm năng bản thể mà ra.

Có quan sát từ chính bên trong thì mới thấu lý với vạn sự ngoài mình gọi tên Sự sống Âm năng tình thương hiện hữu – Kim Mẫu gốc biến sanh Sức sống đồng hành đời sống qua cửu khiếu là chính, có sẳn nên gọi cửu vị tiên nương cửu vị nữ phật – giác ý thức thu phát tín hiệu hài hòa quân bình bản thể – ổn định tâm lý vì luôn thấy kẽ hở ở vạn sự từ kho dữ liệu khổng lồ lâu nay tiếp nhận: Ở ta nhìn, ta nghe, ta cảm xúc … từng khoảnh khắc mỗi ngày cho đến tận bây giờ, nó hiệu ứng ở dục vọng nhưng chưa tiến hóa ở dục tấn bao nhiêu. Bởi cứu cánh con người ở phản ứng Cảm xúc, vấn đề là Cảm nhận. Biết trong mình là chính thì vạn sự diễn ra dễ Cảm thông là thoát ra, vì vạn sự mới nó luôn xuất hiện ở tất cả mọi lúc mọi nơi đâu ai cấm đoán ngăn cản, quản lý … cái bản thể như nhiên chuyển hóa đâu. Thế nên nó luôn là cơ hội thử thực chứng cái gọi là Toàn năng – Toàn tri!

Nhận biết hiện thực – thay đổi được hình thành từ điều mình có chấp nhận ở gốc thực tại Sự sống đào độn bên trong hay luôn bị ô nhiểm ám ảnh trở thành do con người đặt tên từ những định kiến đến định chế cùng truyền thống, ngay tiến bộ công nghệ … Vì thực tế luôn thay đổi, nhưng ở con người thì hay bị mắc kẹt ở cái củ trái với thực tế đang diễn ra ngay trong thực tại chính mình lúc nào cũng chuyển hóa biến sanh Sức sống – Trực giác đến Linh giác (tự động hóa, không phải là phương pháp).

Khi nhận biết cảm biến (EQ) qua cái thở vào thở ra là khai nguồn chuyển hóa thành năng lượng trong cơ thể vận hành từ đầu vào 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng … nó phá vỡ các liên kết “hóa học” cụ thể như thức ăn đến mọi thứ thành năng lượng cho các tế bào sử dụng – thải ra …, đầu ra trên (8) xuống qua các giao điểm cũng là 1 = Tiếng nói ra ở sự tương tác tức thì – ứng dụng 6G, 7G qua thu phát tín hiệu, giao tiếp, trong ngoài luôn thích ứng với sự thay đổi chính là kết nối vạn vật ở gốc Sự sống đồng sanh hiện hữu. — Tùy Sức sống mỗi thực thể ở tế bào cảm biến thất tình chuyển hóa, do sự tinh khiết của năng lượng, của mỗi con người mà ở mỗi con người mức độ khác nhau, do sự giác ngộ mỗi con người khác nhau cũng cùng trong vũ trụ bất tận này.

Như vậy ở thực tại trong ta khi mình biết Cảm nhận đến Cảm biến được Năng lượng cái luôn có sẳn với sự chuyển hóa – nó bao phủ trongngoài con người là TOÀN NĂNG nó trùm lên các khối vật chất (cơ thể) và trong khối vật chất này nó biểu hiện cái thân quá khứ, kiếp hiện tại và kể cả kiếp tương lai từ hàng tỷ tỷ tế bào hiện hữu như là những trạm biến thế chuyển vận truyền tải sản sinh …  trong ngày cơ thể con người tạo ra 200 tỷ tế bào hồng cầu, 4 – 6 cốc nước bọt (cúng nước, đâu phải mượn hoa lễ Phật), từ 27 ngàn đến 62 ngàn ý nghĩ … cùng hàng triệu thành phần chi tiết bản thể lúc nào cũng chuyển hóa.

Biết mình thực thể độc lập là TOÀN TRI trong cái toàn thể vũ trụ vạn vật con người Tất cả đồng chất liệu: Năng lượng, đều là như thế ở 3 đặc điểm : Vô giới hạn – Tiến trình, tư tưởng , sức sống, hai là Vĩnh cữu – khối năng lượng đào độn, sự sống, chơn linh, ba là Tự do tuyệt đối đời sống ở tình thương được bản thể vận hành thì sự chờ đợi, hứa hẹn, phân biệt, chia rẽ, xung đột biến mất là nhận ra sự vận hành khả năng tiềm ấn con người ở đời sống qua giao tiếp – cho nhận cùng vạn loại con người vũ trụ theo quy luật tự nhiên ở nhịp sống diễn ra đơn giản hiển nhiên thực tế …

Biết hiện thực – Thay đổi

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here