…Cặp sinh tồn…

CẶP SINH TỒN

…2020.02.02…

Mùng 9 tháng Giêng

…..

Tiền nhân đã nói: “Lập luận của bạn có thể nhầm lẫn, nhưng cảm xúc sẽ không bao giờ lừa dối bạn”.

Trải nghiệm thực tế khẳng định điều rất bình thường đó ở đời sống. Đó là phản ứng tự nhiên và là cứu cánh của con người có sẳn do hàng tỉ tế bào đào độn biến sanh. Đó là Sức sống và là tư tưỡng hiện thực của cuộc đời.

Mọi thứ luôn chuyển đổi, ngay không khí, hơi thở đã bị ô nhiễm đến nhiễm độc khắp nơi. Khi đã biết gốc thì từ gốc qua tế bào sẽ phản ứng, tự hóa giải và thoát ra thành cặp sinh tồn thực tế.

LƯỠNG LONG VI CHỦ

Sức sống hiện thực

Nhạc trổi nhịp: Tỉ tế bào chuyển hóa

Tấu cùng Nhân tương tác khúc giao hòa

Huân vi Thần: Điểm đồng sanh là một

Thiên và Nhơn định đoạt kiếp sanh ta

HIỆP THIÊN THẬP NHỊ

Sự sống vận hành

Chỉnh trang tướng từ Tâm soi sáng

Sát na thân Tam thể thông quan

Cúng, Hiến, Kiến, Sanh, Giác cuộc đời

Phẩm vị hành tàng mình: Thực tại.

Cặp 2020

…Cặp sinh tồn…

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here