Chân lý trong chính mình

Chân lý trong chính mình – Tiến trình xã hội loài người tiến hóa về cơ bản trãi qua “ba thời kỳ” :Nhứt kỳ truyền dạy (trực tiếp , thẳng , thông …) , Nhị kỳ truyền trao ( có chọn lựa vì con người đã có vấn đề về tinh thần…) , đến nay Tam kỳ giải mã (các hiện tượng = thể pháp của vũ trụ vạn vật con người …)  thông qua khám phá phát triển của khoa học công nghệ = sự chân thật hiển nhiên lộ ra . Thế gian chẳng còn lừa phỉnh được nữa để mơ hồ ngộ nhận tự đánh mất chính mình bởi luôn tin cậy (cái ngoài mình =trung gian) từ một số ít kẻ tham vọng, bị lôi kéo vào vòng xoáy khổ sở cuộc đời dưới rất nhiều hình thức tổ chức tên gọi khác nhau …

Có thể tóm tắc 3 nguyên nhân cơ bản :

1/ Có những truyền thống , tổ chức ,tôn giáo …theo thời gian không còn phù họp , đã làm  con người không tin vào chính mình luôn tin cậy (cái ngoài mình).

2/ Chỉ có “họ” mới có giải đáp thỏa đáng mọi vấn đề vũ trụ nhân sinh …

3/ Bắt mọi người phải tin theo cách giải đáp của mình không được bàn cải .

Thực ra đã từ muôn thuở : Con người là tối linh = có cấu trúc Tâm linh siêu hình = năng lượng, đứng đầu vạn vật ( Tam tài ) được đấng Tạo hóa = chính là Cha mẹ chúng ta sản sinh ra mình theo luật tự nhiên có Ý thức , với Thể xác , Tinh thần tư tưởng và Tâm linh bằng mảnh hình hài trọn vẹn này gồm nguyên lý AD và ngũ hành vận động tựu trung ở ngũ quan soi sáng từ 2 mắt , 2 tai , 2 lỗ mũi = 6 với 1 miệng = 7 ( 6 7 ) ở chính bản thể này do tự ta quyết định , thông qua qui trình tiến hóa tự nhiên từ Tiếp ( mắt… quan sát từ nguồn cội) Khai (tai ở hiện tại) Hiến (mũi , cảm nhận đời sống tự do tuyệt đối) Bảo (miệng = nhập thế do lời nói công bố ra xuất phát từ bên trong ở 3 giao điểm trên hội nhập làm 1,  từ ở trán = xuất thế , như được sạc điện ở đời sống, bổ sung nội lực gốc nguồn của nhân sinh )…. Ở trong bản thể mình  chớ không ngoài bản thể.

Bởi vì lẽ đó mà từ xưa đến nay nhân sinh nói rất nhiều về 6 7 dưới hình thức phương pháp khác nhau như : Lục căn , lục thức , lục trần , lục độ , thất tình , sáu cửa vào động thiếu thất , tiến hóa sang địa cầu  67 , tuần cửu , tuần thất , tuần lễ (đông tây đồng thuận)

Ở thế nhân xưa nay chưa có nhân vật nào được nhắc đến , bàn luận nhiều nhất như ở Cụ Trạng Trình qua lời sấm 500 năm trước , 500 năm sau …ở đây chỉ xin nêu 3 vấn đề:

Một là Cụ nói về luật tự nhiên :

–          “Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết “ ( cơ pháp  vận động theo nguyên lý AD ngũ hành luôn đấu tranh đào độn mãi theo lẽ tự nhiên , vị là chưa , quyết xong  mãi tồn tại , trông cho tới  hay chờ đợi , tranh đấu là muôn thuở …)

–           “Dãy Trường sơn tam liệt ngũ phân” ( biểu tượng tinh khí thần và ngũ tang nội lực năng lượng con người bị phân chia , hao tổn hết tác dụng = liệt )

–          “Ta hồ vô phụ vô quân” ( than oán )

–          “Đào viên tán loạn ngô dân thủ thành” ( lợi ích nhóm , nghi hoặc , tan rã …chỉ còn chính mình : Ý thức cái năng lượng của Chơn linh )

Hai là Cụ nói về 6 7 :

–          “Chữ rằng lục thất nguyệt giang ,

–          Ai mà biết (gẫm) được mới trang anh tài “.

(Chữ rằng…vạn pháp thành hình tướng đã muôn thuở , lục : 2 mắt , 2 tai , 2 lỗ mũi gồm 3 cặp AD x 2 = 6 + 1 miệng = 7 là điểm tổng họp năng lượng bản thể bên trong khi nói ra = công bố không che dấu được , ở đâu , cái gì rất chính xác nguyệt tháng , mặt trăng , chu kỳ tuần hoàn , giang ở giữa , trên “trán”…trổ xuống thành l trục kinh tuyến  ở các “giao điểm tâm 0 có tọa độ = 0” chuyển hóa theo qui trình tự nhiên Tiếp khai hiến bảo x 3 ). (3) đây là gì ? là hanh thông Đạo Pháp Thế ( Đạo ở trong mình vận chuyển AD các tế bào thần kinh = năng lượng , Pháp đầu điểm xuất phát từ 2 mắt , tai , mũi , miệng , Thế là đuôi ( hướng đến ) hành tàng ở đời sống do từ thấy , nghe , cảm nhận  mà mở ra = bùng nổ = ngũ lôi = sức mạnh của năng lượng , sống = hành theo chánh khí trời đất tự nhiên , đích thực là nguồn cội nhân sinh luôn ở trong ta (Chơn linh) , biết được mình và thắng được chính mình (trang anh tài).

Ba là nhớ lại Đạo pháp , thế gian pháp và điểm chuyển hóa trong ta(cũng từ 67).

Tiến trình tâm linh

Tiến trình tâm linh

Đi đến ý thức , giác ngộ , nhớ lại cái bản lai diện mục gốc nguồn của mình ai cũng có cơ hội như nhau từ Luật tự nhiên ( 2, 5 ) và qui trình tiến hóa ( 6 7 ở Tiếp Khai Hiến Bảo ) từ mắt tai mũi miệng được vận hành tinh vi của các tế bào thần kinh nảo ( Cảm nhận là tiếng nói = ngôn ngữ của Linh hồn , Trực giác = pháp nghe là tai của Linh hồn , Tiến hóa là sự điều chỉnh chính mình bằng Trực nhận không phải nhìn nó mà vượt nó ) . Chỉ hơi khác nhau ở chỗ độ tinh vi nhạy cảm tới đâu mà thôi . Hay nói rõ hơn do tự ta quyết định : Cứ mãi rong chơi hay trở về đoàn tựu ở gốc nguồn của mình = cái chính khí tự nhiên hoàn toàn tự do trong đời sống = Ý thức . Ở đây không có sự phân biệt nào , nhưng đã từ lâu bị đứa con bất trị : Tâm trí dẫn dắt ( mở miệng là biết : Ai , ở đâu , thường hoài niệm , không ở trong hiện tại , thấy , biết được chính mình , dễ bị lôi kéo sai khiến …). Cách thức giải pháp với nó khá đơn giản chỉ cần : Hòa mạng vào vũ trụ với cái toàn thể từ năng lượng tầng 3 = là chơn linh gốc nguồn của nhân sinh . Nhưng để hòa mạng , điểm trước tiên ( rào cản cách ngăn) : Con người với vũ trụ vạn vật là 1 phải đi từ Siêu lý ngay trong bản thể với những Khái niệm mới , vấn đề là tiêu hóa chớ không phải nhai lại , thâm sâu , ấn tượng , thuyết phục …thì tức khắc  Nhớ lại (là năng lượng) mà nhớ lại là Kết nối , mà kết nối chính là ý thức Hòa họp trong mạng lưới năng lượng vũ trụ bao la này  …cùng cộng hưởng .

Xin hệ thống lại 6 7 , những điểm cơ bản để tham khảo :

Lưu ý đây là 3 cặp AD ,chiều ngang , vĩ tuyến ( chi) , vận hành thống nhất theo qui trình tiến hóa là Tiếp Khai Hiến Bảo với chiều thẳng đứng, kinh tuyến , (cang) gặp ở “giao điểm tâm O “, với chức năng đào độn ngươn  khí , chuyển hóa phát , thu , truyền , tấu …

– Từ Lục (6) độ , lục căn …

– 2 mắt  : Thiền định , Trí huệ .Luôn để ý quan sát hanh thông ở bản thể đối cùng vạn vật .

– 2 tai    : Nhẩn nhục , Tinh tấn . Ở hiện tại chịu đựng , gốc của tình thương vô giới hạn .

– 2 lỗ mũi: Bố thí , Trì giới . Hành, thông qua cảm nhận ở đời sống tự nhiên , như không có” người “làm mà là năng lượng chuyển hóa , hoàn toàn tự do .

Nối 2 điểm 7,8 trên trán dưới miệng (xuất thế nhập thế) thành trục kinh tuyến với 3 cặp AD ở giao điểm tọa độ bằng O thành “Tam thiên” sanh hóa = Tất cả là năng lượng chuyển xoay.(từ đây mà đi ra , ở đây mà trở về).

– Đến thất (7) tình , thất diệu , tuần …trong bản thể :

-2 mắt :Hỉ, nộ -1,2 ,Thần =năng lượng ,(Hỏa) , Tiếp : Quan sát , tiến hóa từ gốc…đến hiện tại .

-2 tai   :Ái, ố  – 3,4 , Khí =tiến trình ,( Mộc) , Khai:Sống trãi nghiệm , cảm nhận , như không có thời gian không gian , chỉ có ở trong hiện tiền .

-2 lỗ mũi:Lạc, ai -5,6 ,Tinh =đời sống,( Kim , Thổ), Hiến: Vượt thoát , trực giác, từ hiện tại đến cái sắp diễn ra …như là tầm nhìn , dự đoán , tiên tri …

– Miệng  : Dục – 7,chuyển hóa (Thủy) , Bảo: Tự tại (dẫn độ) tự nhiên , vướng  hay vượt vũ môn tam cấp : Mắt , tai , mũi mà lộ thành hình = sự thật chính nó.

Xin nói thêm :

Về dục :

– Với mình chuẩn mực nghiêm khắc (làm gương).

– Với người không can dự

– Thể hiện lời nói đi đôi hành vi , lộ ra ở đời sống không dấu được

Về thất tình :

– Là bản lỉnh , hào khí con người ai cũng có.

– Là nội lực bản thân gồm đủ BPCH trong ta , ngoài ta . Ở tầng thấp là trong xã hội giao tiếp đối đãi = biết điều (sống với vạn vật) , tầng cao là kết nối nguồn cội ( sống với vạn linh ).

– Là đời sống = hành động để sử lý khi trực diện vấn đề gì ở cuộc sống hay trốn tránh sự thật …ai cũng biết ngay , hết gạt gẫm với nhau và với mình . Vì đã qua thời kỳ “ thằng khôn gạt thằng ngu” nhằm cai trị áp đặt khống chế …đến lúc nhân sinh ý thức : Chia sẽ , minh bạch , hoàn toàn tự do …là thúc đẩy sự tiến hóa .

TÓM LẠI : Với đà tiến hóa của nhân loại qua khám phá phát triển của khoa học công nghệ đặc biệt là đi sâu vào lỉnh vực Thần học (Năng lượng ở tầm cao = Cấu trúc tâm linh siêu hình ở con người) chính là Tâm linh của nhân sinh khi đã phát triển , thì không còn vùng tối nào che lấp được nữa . Từ chỗ giải mã các hiện tượng ngoài ta nay bắt đầu từ chính bản thể mình (Tiểu vũ trụ = Tiểu linh quang trong Đại vũ trụ = khối Đại linh quang).  Đời sống luôn thay đổi tiến hóa theo luật tự nhiên , không có gì mất đi mà chỉ thay đổi hình dạng để phù họp với trình độ mới cao hơn , tiện ích hơn bởi tất cả chúng ta là 1 Cùng Sáng Tạo … Khuynh hướng tham vọng , can dự , ỷ tài (vật chất , kiến thức) của số ít người , các “cường quốc” ngày càng cảm thấy lẽ loi , cô lập …Bên cạnh đã có rất nhiều người luôn âm thầm xuyên phá tự vượt “vũ môn tam cấp”ở trong mình hướng đến tập trung cho cả cộng đồng xã hội vì nhân sinh rất đơn giản , chân chất và tự nhiên góp phân thay đổi thế giới này . Từ thời tiết cực đoan , xã hội hổn loạn ( tham vọng giành quyền lảnh đạo = cai trị , thâu tóm , thao túng vật chất…), đến con người hụt hẩng (tao tán tản mát năng lượng ) trở lại Ý thức trong sáng và hồn nhiên đó là điều tất yếu ( Sự chuyển hóa năng lượng của vũ trụ không gì có thể cưởng lại được). Đời sống nhân sinh mới bắt đầu từ chính mình ( 67) – qua trãi nghiệm tình thương (ở bên trong ) và lộ diện dối đãi ở sự công bằng ngoài xã hội …cũng từ ở chính mình ,  thông qua trạng thái gốc nguồn là Tự Do ở đời sống .

Chân lý trong chính mình …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here