Chánh trực – Lan tỏa

Đạo nguyên lý AD sự sống vạn loài hài hòa vũ trụ, “Chánh trực lan tỏa

Ở con người “… gốc bởi lòng thành tín hiệp “ biến hình.

Đó đề tài luận bàn mãi ngàn năm ?

“Con người bôn ba trên đường Đạo…

… nhưng chưa tới tận nguồn cội của Đạo bao giờ”.

— !!! —

Bởi “Cơ chuyển thế khó khăn lắm nổi … “,

“B.Q đồ thiên” – B.Q nhơn thiên là đi ngược thời gian thế tình đặt để,

Xảy ra rối loạn khuấy động đông tây thực hư lẫn lộn,

Lô gich kiến thức trần gian ỷ tài rúng động khắp nơi,

Khi Chánh trực xuất hiện thì “…kinh oai loài giả dối “,

Do tác động năng lượng chuyển bị “dẫn độ” tùng theo nhịp sống,

Chỉ có công nhận thực tế giáp mặt cuộc đời ở giao điểm hiện tiền,

Chính sức sống trong mình mỗi cá tính Tâm linh – Chánh khí của Trời,

Ảnh hưởng mọi tầng lớp khắp thôn cùng ngõ hẻm,

Do cộng hưởng tâm thức nhân loại,

Nguyện vọng nhơn sanh,

Cô đọng thành hình,

Thì hòa mạng lưới năng lượng vũ trụ càn khôn chuyển hóa.

Nay khai Xuân mới thay đổi chưa từng có,

Cơ nhơn chuyển vạn pháp thành hình gốc ở lòng thành,

Trời mới đất mới dân mới đời sống mới từ đây tiếp bước,

Đến gia đình quốc gia xã hội cộng đồng,

Đó là giải pháp Tâm linh từ mỗi cá nhân hóa giải.

— !!! —

Tự tin Nhớ lại Thần khiếm khuyết điểm linh quang sức sống hơi thở trong ta.

Tự chủ: Chấm dứt can dự cái ngoài ta trần gian bày vẽ – Tùy điểm định vị.

Chánh trực: Nội lực Thần khí trong ta lộ diện đứng thẳng làm người.

Tác động ảnh hưởng thay đổi chuyển hóa là hiển nhiên lẽ sống.

Xác thực đời sống tự do tuyệt đối – diễn ra,

Tất cả đều vận động hằng hữu thế giới trong ta – mọi lúc.

Ngược lại chỉ do mình quanh quẫn sự đời sai khiến – trông chờ,

Thì lỗi nhịp đến bao giờ biết mình đang sống.

—!!!—

Xã hội con người,

Được nhắc nhỡ Thông điệp chỉ điểm soi đường,

Tạm đặt tên mượn giả tầm chơn – Tâm linh chuyển hóa:

“Phật giáo chấn hưng”:

Tình thương vạn loại – thực tế đời sống chính mình,

“Nho tông chuyển thế”:

Cơ Nhơn hành động mỗi cá nhân – gia đình dòng tộc,

“Cao đài thất ức niên”:

Để ý năng lượng tam thể là một thì sinh tồn tiến hóa,

Rồi nhận ra thực tế:

Con người đồng Sáng tạo với Thượng Đế hằng sanh.

Chánh trực lan tỏa …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here