Chuyển hóa đời sống

Chúng ta chia sẽ rất nhiều về Giái phóng năng lượng …chính mình , với Con đường chuyển thế…rồi Lộ trình tiến hóa… Thực tế chính là chuyển hóa đời sống hiện hửu : Tại đây và ngay bây giờ , khi chúng ta bừng tĩnh , hết ngộ nhận chẳng còn lẫn quẫn nữa , Tức khám phá sức mạnh từ sự chân thật rất tự nhiên và hằng hữu bắt đầu từ chính mình đến gia đình và xã hội .

Nó xuyên phá tâm phân biệt rào cản của sự phân chia : Can dự , đối đầu và hủy diệt … phần lớn do thế gian đặt ra : Nhân danh (ỹ vào quyền lực và vật chất) , dần hình thành từ tham vọng con người , để luôn luôn bất ổn , kích động cái gọi là màu da , sắc tộc , tôn giáo , biên giới … và hận thù làm con người ngày càng suy tàn … Được hóa giải từ sự Thương yêu mà gốc thương yêu là sự chịu đựng” trầm kha” của nhân loại bao đời nay , “tùng khổ”(lịch sử cổ kim hiếm có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam , con người Việt Nam chịu đựng như thế)… Đến khi chúng ta Ý thức là không lọt vào cái bẩy (âm mưu) với các chiêu bày nhân danh hô hào khẩu hiệu đấu tranh vinh danh …(toàn ở bên ngoài) là đau khổ bất tận , không thể tiếp tục nữa khi con người từ bỏ tham vọng cá nhân .Chúng ta chấm dứt nó từ Ý thức (ở bên trong) và không còn vụ lợi , tích lủy nữa . Mà bằng sự chia sẽ , chấp nhận nó …ở hiện tiền , điểm xuất phát vì vật chất chỉ là phương tiện ….thì đời sống ta đổi thay = “nhẹ nhàng hơn “, xã hội thế gian cũng đổi thay .

Điều đơn giản là khi chúng ta để ý , nghĩ tới …(nó chính là năng lượng) thì tức khắc chuyển hóa đời sống , bởi chúng ta đã , đang quan sát nhận thức hiện hữu , ý thức rõ…. Mọi thứ (trong ta) , chung quanh ta đều đang chuyển xoay luôn ở cấp độ cao hơn (qui luật). Ngược lại: Phê phán , hoài niệm cái củ = “”là kết cục lộ diện ai cũng biết ngay, hay không thấy gì hết , chờ đợi … là thoái hóa trong nhịp sống vũ trụ vạn vật không ngừng chuyển hóa theo qui luật của muôn loài . Ở mức độ tiêu cực nghiệt ngã hơn (cũng từ ý thức) chúng ta lại tiếp tục rơi vào ảo tưởng, ngộ nhận (tưởng …tượng do cái tham vọng lạc hậu ở bên trong) bao trùm khắp cuộc sống , thậm chí tự cho mình là “đấng” nào đó để giúp đời cứu người … lẫn quẫn … đi đến đánh mất chính mình tự lúc nào (bị lừa)  Chúng ta đã quá lãng phí năng lượng triền miên .

Trong đời sống chúng ta cũng luôn luôn đối diện  giải quyết sử lý hàng loạt vấn đề gần như không hẹn trước . Cái tính toán chuẩn bị chỉ chiếm 10 phần trăm (mà phải điều chỉnh liên tục) còn lại là ngoài dự tính … Điều đó nó đòi hỏi mỗi cá nhân luôn có một nội lực mạnh mẽ , vững vàng , xuyên suốt …(năng lượng tầng 3=chân ngã tự nhiên) mới trực nhận sử lý chính xác thực tế , đúng bản lỉnh hào khí mỗi người trong đối đãi giao tiếp ở đời sống . Mà đời sống thì luôn luôn chuyển hóa để tiến hóa không ngừng (tức nhận chân được giả chơn) xuất phát từ bản thể rồi chuyển hóa lên tầng cao hơn từ cái Linh (cái gọi là quyền lực mềm) nó luôn ở trong ta , không ở ngoài ta (không thể tìm ở bên ngoài),nó từ trong phóng ra (năng lượng) sáng tỏ … chính là sự minh triết trong đời sống (cái gọi là thánh đức) của tất cả nhân sinh khi Ý thức chính mình , sống bằng chân ngã .

Để có được nội lực chúng ta chỉ cần thường xuyên luôn để ý (ở đệ bát khiếu). Chính là cách tác động : Sanh hóa , huy động , hội tụ , soi sáng … phát triển nội lực từ tiềm năng con người ở trong ta , nó xuyên phá tất cả (lần hồi thần tựu cô động) rồi phát tán , lan tỏa khắp nơi hòa trong mạng lưới năng lượng (tâm thức vũ trụ) chuyển xoay theo trục kinh tuyến Ngũ chi. .. Trong thực tế bình thường con người cũng phát năng lượng nhưng rất hạn chế ( cũng do từ ý thức ) thậm chí có nhiều trường họp bản thân nhốt kín nó trỉu nặng thân thể “bạc nhược” trước các vấn đề nảy sinh bất cặp , hụt hẫng , mộng mỵ , u ám (tôn thờ thần tượng)…và chẳng còn lòng tin ở chính mình và người khác …

Đời sống

Đời sống

Nên nhớ rằng tất cả cái gì ngoài ta ( dù là ai )  mà ta thần tượng hóa nó , để rồi đắm chìm trong hệ thống mà con người dựng lên …là dần dần làm mất nội lực mình không hay biết . Theo thời gian sự đắm chìm này càng sâu sắc bao nhiêu thì con người ta càng khó phá vỡ nó bấy nhiêu để trở lại cái Chân ngã vốn là nguồn năng lượng lúc nào cũng đầy dẫy trong vũ trụ này .

Bước tiếp theo sau để ý là nghĩ …tới . Để là” đặt vào”… rất nhẹ nhàng gần như là tự do  (cái chân ngã tiềm tàng) , ý là năng lượng …mà ở đây cái năng lượng này hầu như cũng là cái như nhiên …Khi chúng ta hoàn toàn ý thức được nó , chúng có khả năng vô biên tiềm ẩn trong mình …thì tự nhiên ( cái gọi là thần khí qui căn ) , ngay tức thì xuất hiện khả năng : Phát , thu , truyền , tấu …ở ngay bây giờ . Chúng ta nghĩ …là tới ! Điều đó là đương nhiên , cái ý thức tối cao nó hiện hữu và chuyển hóa tích cực ở tất cả muôn loài theo tiến trình vô giới hạn…từ : (Đại tự : Phước = chân ngã = năng lượng chính khí trời đất)…. Cái gọi là tham vọng , vụ lợi , tương tranh … được hóa giải hoàn toàn thì đời sống chúng ta ( ngay hiện tiền ) cảm nhận được sự tự do tuyệt đối là tất nhiên . Ai cũng có cơ hội thể hiện , vượt thoát và thăng hoa .

Cái vật chất hiện có (gọi là của chúng ta chỉ là phương tiện )ngày càng nảy sinh , luôn đồng hành và phát triển vì chính nó cũng là thành phần của đời sống , buông bỏ là phủ nhận đời sống ( chúng ta thường ngộ nhận điều này ). Nó không mất đi mà ngày càng sinh động hơn (từ khoa học kỷ thuật và công nghệ mới), tiện ích hơn , tiến bộ hơn …thõa mãn đời sống vật chất và tinh thần của nhân sinh khắp nơi trên toàn thế giới .

Điều này là dĩ nhiên , đã và đang đến ở khắp mọi nơi , không có bất kỳ sự phân biệt nào  Bởi chúng ta đang Ý thức và chuyển hóa theo sự vận hành của Luật tự nhiên . Từ đó , chân lý đích thực là : Mỗi cá nhân chúng ta chuyển thì thế giới chuyển .

Xin chúc mừng và hoan hỉ những bậc Phục sinh (Thượng sanh) thời đại mới , góp phần phụng sự nhân sinh . Tất cả vì con người …là Sống trong Tình thương chân thật là Tự do tuyệt đối là cùng Cộng hưởng …

Chuyển hóa đời sống …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here