Con đường chuyển thế

Từ ngàn xưa đến nay, nhân loại bao gồm các thủ lãnh chánh trị, các vị giáo chủ, các học giả, triết gia đều đã cố gắng đưa ra qua học thuyết, đường hướng của mình- những sách lược, những phương hướng hầu đưa nhân loại thoát khổ nhưng buồn thay nếu quan sát kỹ những thành quả đã đạt được thì hầu như cũng đã có những tiến bộ nhưng tựu trung chỉ giới hạn trong việc thỏa mãn những nhu cầu của thân xác mà thôi.

Về mặt tinh thần thì nhìn chung , bức tranh toàn thể của nhân loại lại càng ngày càng ảm đạm, lòng người mỗi ngày một thêm ly tán, chán chường …Các nhà lãnh đạo tinh thần thuộc các tôn giáo lớn cũng không những không mang lại cho tín đồ của mình – chứ chưa nói đến toàn thể nhân loại – một giải pháp cụ thể và thực tế mà còn tạo cho con người thêm hoang mang cuối cùng đưa đẩy con người tới những cảnh giới huyên hoặc và mê tín.

Vậy, đâu là con đường tích cực nhất để chuyển thế  ?

Đối với Ông Trời (hay Thượng Đế : A Ă Â) thì vấn đề lại trở nên cực kỳ đơn giản :”Các Con chuyển thì thế chuyển”.Nhưng muốn chuyển xoay cái bản thể hiện tiền thì con phải làm gì ?

Giải pháp đơn giản của Ông Trời là :”Các con hãy thay đổi cái nhìn của các con về vũ trụ và về đồng loại các con “= “…thay đổi càn khôn vũ trụ mới …”  Nói khác đi ,con phải “xóa băng” toàn bộ những kiến thức mà con đã hấp thụ bất kể từ nguồn nào (xã hội, tôn giáo, gia đình, truyền thống…) thì mới “tái sanh”. Chỉ có một cuộc cách mạng triệt để nơi mỗi con người để rồi qua cái sự rỗng rang của tâm trí , cái thật trí mới xuất hiện và khi thật trí xuất hiện rồi thì sự minh triết sẽ giúp con giải quyết toàn bộ mọi vấn đề của nhân loại dựa trên tình thương tuyệt đối ( chân ngã – sự chân thật – tự nhiên …).

Ngoài ra , sự chuyển hóa của con người – do đã Khai mở cái nhìn mới đó – cũng chỉ thành hình khi con người ý thức được những điều căn bản sau đây :

(Khai ở Tây, Tiếp ở Đông, Hiến ở Nam, Bảo tồn ở Bắc).

-Tất cả chúng ta đều là MỘT .(bạn là chúng sanh, chúng sanh là bạn)

-Toàn thể vũ trụ, vạn vật (bao gồm cả con người) luôn luôn không ngừng chuyển động

-Toàn bộ tư tưởng của con người đều là năng lượng (khả năng vô biên).

-Cỏi thời gian nơi chúng ta đang sống chỉ có giá trị trong hiện tiền .

-Mọi vật trên thế gian này đều có liên quan mật thiết với nhau.

(Thí dụ:Tương quan giữa con người và cây cối: Cây cối thải oxy ra giúp con người để sống, trong khi đó con người thải khí carbon dioxide để giúp cây sống. Các bạn đã thấy có sự tương quan mật thiết thế nào giữa con người và cây cối)….

Chuyển thế

Con đường chuyển thế

Trở lại vấn đề cốt tủy !

Đã từ lâu nay, người ta thường nhắc đến mấy cụm từ như Đấng cứu thế, Chương trình cứu thế, con đường cứu thế….Nhưng cứu thế là gì ?

Cứu thế là 2 chữ viết tắt do 4 chữ  : Cứu nhân độ Thế mà ra .

Vậy để có thể góp phần vào việc cứu thế gian này thoát khổ,cviệc tối cần thiết là mỗi người chúng ta phải giải phóng , phải cứu được cái nhân (tức Chân ngã,tức Linh hồn..)nơi mỗi người chúng ta .Nhơn đó chính là cái Chơn ngã, cái Phật tánh, cái Linh hồn , điểm Linh quang……của mỗi chúng ta đã bị vô minh che lấp từ khi ta tiếp xúc với cỏi trần gian này ,( kể cả 92 ức nguyên nhân ) . Không cứu được cái nhân đó, chúng ta không thể nào tự giải thoát được .Nên nhớ là chỉ có chúng ta mới cứu được chúng ta thôi. Trông cậy vào bất cứ cái gì ở ngoài ta đều là vô ích.

Muốn lý giải cảnh hổn loạn và khốn khổ của thế gian hầu tìm phương giải cứu thì các bạn cần phải hiểu thấu chính ngay cái hổn trược và triền phược của mình, cái đã bởi vì vạn pháp ở đời đều do tâm thức của mình biến hiện ra cả.Bao nhiêu vấn đề to tát của thế giới, thiên hạ sở dĩ đã làm khổ người ,khổ mình là tại nơi các nghiệp thức lầm lẫn,mơ hồ,mê lậu của các bạn mà ra .Các bạn hẳn đã muốn thấu triệt tính tình mình thì việc Tư duy ,Mặc ngộ là điều tất yếu .

Nhờ tính cách sáng suốt của nó mà bao nhiêu cái nhân hung dữ, cường bạo, sân hận,căm hờn đều nổi cả lên mặt thức tâm , nhờ đó ta sẽ nghiên cứu ,khảo sát chúng nó cho thật chu đáo và đừng có hòa hợp, đồng hóa theo …thì tự nhiên tinh thần các bạn sẽ nhiếp thắng được ngay ,không hề bị cách ngăn,trở ngại ( chuyển hóa từ 3 tầng năng lượng trong ta :..)

Tân Hoàng Pháp

TÓM LẠI ,trừ các bạn ra ,không ai có thể hướng dẫn mình đến cảnh thái bình ,an lạc được .Chẳng có ông giáo chủ ,vị nguyên thủ nào có thể lảnh đạo chúng ta đình chỉ được chiến tranh , cũng chẳng có hệ thống , tổ chức nào , phương pháp nào có thể giúp chúng ta chấm dứt được cảnh bốc lột , đè nén , hà hiếp … nếu không phải là chính chúng ta .Chúng ta tự mình đình chỉ , chấm dứt lấy ! …..Động Đình….!

Con đường chuyển thế …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here