Con người tự do

Con người tự do – Ở thế giới nhị nguyên này luôn diễn ra sự đào độn theo tiến trình vô giới hạn với con người để tiến hóa : Giác – mê, tĩnh – say, thanh – trượt, thiện – ác, chánh – tà, đúng – sai, phải – quấy… Đó là những cực triết lý trong một hệ thống giá trị của con người, chẳng liên quan gì đến thực tại rốt cùng. Chúng cũng không phải là những cấu trúc bất dịch trong hệ thống của con người mà chỉ là những giá trị di dịch ở đời sống luôn thay đổi, chuyển hóa …

Con người cố chấp, bảo thủ đã tạo ra tình trạng thế giới hiện nay. Tất cả do ta mà thôi, bởi thế giới của chúng ta và tình trạng của nó hiện nay phản ảnh ý thức tổng họp của mọi người sống trong đó như thế nào : Tham vọng, ỷ tài, giành giựt, xung đột, bạo lực, can dự, áp đặt, bất ổn, chiến tranh, nghèo đói … Hậu quả đưa đến là phải di cư, lánh nạn, chạy trốn, bất an diễn ra khắp nơi. Vấn đề là ở con người. Yên ổn xã hội chỉ diễn ra xuất phát từ bên trong mỗi cá nhân ý thức điểm định vỉ, tự điều chỉnh hành vi con người sống với nhau. Khác với kêu gọi hòa giải hay các giải pháp từ bên ngoài ta như lập liên minh phe nhóm, can dự, cấm vận, dụng sức mạnh quân sự… chẳng bao giờ kết thúc. Con người khổ nạn nhiều hơn .

Do nguyên nhân cơ bản là vấn đề giáo dục đã thất bại từ hàng thiên niên kỹ nay, kể cả tại các quốc gia phương Tây vốn cho là văn minh. Nên chăng xây dựng nội dung chương trình giáo dục mới xoay quanh 3 ý niệm cốt lỏi ngay từ nhỏ : Ý thức gốc từ bên trong chính mình, tự tin, lòng thương yêu tất cả, Sự thật thà sống chân chất hồn nhiên là gạn lọc ô nhiễm bên ngoài, Trách nhiệm hay bổn phận là thể hiện phận làm cha, làm anh, làm em, làm vợ, làm con … hội tụ ở điểm làm người sống với cộng đồng xã hội xuất phát từ mỗi cá nhân, qua đó khêu gợi, đánh thức cái có sẵn trong con người, chớ không phải tập trung dạy toàn cái bên ngoài để bắt chước trãi nghiệm của người khác. Sự cố gắng củng cố xây dựng các cơ chế quản lý điều hành … có ổn đâu. Con người chỉ tự đánh mất chính mình ở thực tại, biến thành người máy, công cụ cho tà quyền (tôn giáo) tinh quái (chính trị) nên mới thoái hóa, lỡ nhịp cuộc sống.

Hãy đi sâu, khám phá những gì bên trong con người đã có sẵn. Ai  cũng có tư tưởng, lời nói, hành động hoàn toàn độc lập tự do, có tính sáng tạo … Thế mới nói con người là tiểu vũ trụ vốn có khả năng tiềm ẩn vô biên được vận hành ở quyền lực tự nhiên này : Một là con người có thể là, làm, có … bất cứ cái gì mà mình tưởng (năng lượng) tượng ra (thành hình). Hai là con người thu hút bất cứ cái gì mà mình sợ, bởi tình cảm là thứ năng lượng thu hút. Cái mà con người sợ hãi nhất thì mình sẽ cảm nghiệm. Tình cảm là năng lượng đang vận động. Khi con người vận chuyển năng lương thì tạo ra tác dụng. Nếu mình vận chuyển đủ năng lượng sẽ tạo thành vật chất. Vật chất là dạng năng lượng kết tụ lại. Tư tưởng là năng lượng thuần khiết. Mỗi tư tưởng con người đều mang tinh sáng tạo. Năng lượng của tư tưởng không bao giờ tắt ngắm. Nó rời khỏi con người và hướng ra ngoài vũ trụ lan tỏa mãi mãi…

Thực tế, ở con người nếu để ý, nghĩ tới đều nhận ra ở bản thể mình có sẵn hệ thống nội tại hướng dẫn chỉ đường : Tư tưởng, điều được công nhận bên trong là mức sáng tạo thứ nhứt. Kế tiếp là lời nói. Mỗi thứ mà mình nói ra là 1 tư tưởng được biểu lộ. Nó có tánh cách sáng tạo và nó phát ra những năng lượng sáng tạo vào vũ trụ. Lời nói thì năng động hơn tư tưởng bởi vì lời nói ở mức độ rung động khác với tư tưởng, chúng thể hiện trong  vũ trụ với tốc độ mạnh hơn. Lời nói là mức sáng tạo thứ nhì. Kế tiếp là hành động. Hành động là những tiếng nói ở trạng thái vận động. Tiếng nói là những tư tưởng được biểu lộ. Tư tưởng là những ý kiến thành hình. Ý kiến là những năng lượng tập họp lại. Năng lượng là những lực được giải phóng. Lực là những yếu tố hiện hữu. Yếu tố hay nguyên tố là những hạt của Thượng đế, là những bộ phận của tổng thể, là tố chất của tất cả mọi thứ. Khởi nguyên là Thượng đế, tận cùng là hành động. Hành động là Thượng đế sáng tạo hay là Thượng đế được cảm nghiệm, chính là ở trong ta năng lượng được giải phóng – Tự do.

Tự do tự tại

Trở lại vấn đề, phải chăng nhờ bộ óc đó là sự thông minh rồi ỷ tài ? Bộ óc nó đơn thuần chỉ là 1 bộ máy xử lý dữ liệu. Nó tiếp nhận dử liệu qua các bộ phận thu gọi là các giác quan. Nó diễn dịch những thông tin này tùy theo những dữ liệu có trước về chủ đề đó. Nó thông báo cho mình cái nó nhận thấy chớ không phải cái thực sự là chân lý. Căn cứ trên những nhận thức này con người cho rằng mình biết sự thực hay chân lý về điều đó trong khi thực ra con người chưa biết tới một nữa (nắm lá trong tay). Thật ra con người tạo ra cái chân lý mà mình biết.

Lý trí hay trí não con người không phải nằm trong cái đầu. Bộ óc thì nằm trong cái đầu, nhưng lý trí thì không. Nó nằm trong mọi tế bào trong thể xác. Cái mà con người gọi là lý trí thật ra nó là 1 năng lượng. Nó là tư tưởng.

Tư tưởng là 1 năng lượng không phải là 1 vật thể. Bộ óc thì là 1 vật thể. Bộ óc là 1 bộ máy vật chất gồm các sinh hóa của thể xác để biến đổi năng lượng, đó là tư tưởng tạo thành  những xung động vật chất. Bộ óc mình là 1 bộ máy biến thế. Toàn thể xác cũng vậy, trong mình có những biến thế nhỏ xíu trong mỗi tế bào. Tế bào máu chẳng hạn, có sự thông minh riêng của nó, luôn vận chuyển…

Thế nên tất cả sự sống là những rung động. Cái mà con người gọi là sự sống chính là năng lượng thuần túy. Năng lượng đó lúc nào cũng rung động. Nó chuyển động theo những làn sóng. Những làn sóng rung động ở những tốc độ khác nhau tạo ra những rung động khác nhau hay ánh sáng . Khi tốc độ giảm, ánh sáng này sau đó lại tạo ra vật thể. Vật thể thì khác nhau nhưng năng lượng thì cùng là một .

Cho nên dù là ai, con người luôn phóng ra năng lượng từ trung tâm đi tất cả mọi hướng. Năng lượng này chính là con người chuyển xuất ra ngoài bằng những làn sóng. Năng lượng này đi xuyên qua tất cả . Nó không bao giờ ngừng. – Mỗi con người đều nhuộm sắc màu cho cái năng lương này. Mỗi lời nói thốt ra định hình nó. Mọi cái mà mình làm đều ảnh hưởng đến nó. Sự rung động tốc độ, độ dài sóng, tốc độ của những sóng mình phát ra đều thay đổi tùy theo tư tưởng, tâm trạng, cảm xúc, lời nói, hành động con người … Mọi người cũng đều thể hiện  như thế . Chất ê-te trong không gian chứa đầy năng lượng . Một mạng lưới những mục đích cá nhân đan chéo nhau hình thành 1 tấm thảm rất phức tạp. Trường năng lượng tổng họp này rất mạnh và ảnh hưởng mọi thứ trên hành tinh chúng ta .

Nên trong con người ở đời sống giao tiếp, đối đãi với nhau đều lộ sự biểu hiện ở thất tình là hậu quả tất yếu của 1 tiến trình vĩnh cửu, của sự thu hút và lực chuyển năng lượng nhịp nhàng, là động cơ của mọi sự sống. Khi ý thức định vị luôn tự điều chỉnh thì biến ra chân tướng hỉ, ái, lạc, ngược lại thì chìm đắm trong nộ, ai, ố, do dục tạo thành. Chính là quân bình AD ở đời sống rồi lại đào độn nữa chuyển hóa mà tiến hóa .

Như vậy ở con người, cuộc sống là một sự kiện duy nhất, 1 sự kiện trong vũ trụ đang xảy ra ngay bây giờ đây (trong, chung quanh ta). Tất cả sự kiện đó đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Chẳng có thời gian nào hết ngoại trừ “bây giờ” , chẳng có nơi chốn nào hết ngoại trừ “tại đây”. Tại đây và bây giờ, tất cả chỉ có vậy .

Khi nào con người vẫn còn lo về chuyện người khác nghĩ về mình ra sao , thì con người vẫn còn bị họ làm chủ. Chỉ khi nào con người không cần sự chấp thuận bên ngoài, thì lúc ấy con người mới tự chủ lấy mình : Đích thực sự độc lập, cộng hưởng tự do quyền cùng cộng đồng xã hội nhân loại, tạo ra khối năng lượng vũ trụ hiện hữu hằng hữu luôn sanh hóa vô cùng tận …

Vậy một khi con người nhớ lại, luôn ý thức gốc nguồn sự sống chính là khối năng lượng “hổn độn hồng mông” ở trong tam thể xác thân (tượng trưng 3 vòng vô vi), lúc nào cũng đào độn chuyển hóa (long tu phiến) nguyên khí ở trong sanh lực mỗi cá nhân, đến đồng loại qua 2 tiếng đồng bàoCon rồng (trí não tư tưởng) cháu tiên (năng lượng chuyển) là 1 (ánh thái cực biến sanh…) từ khối năng lượng đại vũ trụ, thì xuất hiện chánh khí điều khiển càn khôn (kim tiên) … Mãi vận hành theo tiến trình tiến hóa không giới hạn ở đời sống. Với mỗi cá tính tâm linh – mục đích cuộc đời độc lập, là 1 bộ phận của tổng thể (thế giới không biên cương), thì sự chia rẽ, xung đột, khổ nạn đi qua, có sự quân bình nội tại bản thể thì hạnh phúc xuất hiện … Tự do là đây qua Tiếng nói, Chữ viết và đặc biệt Ý nghĩa chính là thực tại cuộc sống và thiên nhiên ở mỗi con người là bất tận

Con người tự do …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here