Con người với hiện tiền

Tại sao con người sợ hải cái gọi là hiện tiền ? Trước hết những nguyên nhân nào khiến con người lại trốn chạy hiện tiền(cái đang hiện hữu) mà chỉ muốn hướng về quá khứ và tương lai…? Hiện tiền chỉ có thể hiểu được khi con người ở trạng thái phi thời gian. Ở trong trạng thái đó toàn bộ vũ trụ cùng với những sự kiện, với những con người, với những biến cố chỉ là Sự chuyển động của các Năng lượng.

Vì không ý thức được năng lượng là do tư tưởng phát sinh nên con người luôn luôn lấy 2 cái mốc quá khứ và tương lai để làm nơi trú ẩn an toàn. Chính là sự lừa dối chính mình mà chính mình không ý thức được. Trong trạng thái hiện tiền như đã nói không còn con người, không còn vũ trụ, không còn vạn vật mà thuần túy chỉ là sự chuyển động của Năng lượng. Vì chưa thoát khỏi vị ngã (cái ta) cho nên con người bị tư tưởng của chính nó tác động. Do tư tưởng phát sinh ra vạn hữu. Đến khi các sản phẩm do tư tưởng sản sinh thì con người lại dùng văn tự thế gian để đặt tên cho nó (nhà cửa, con người, cây cỏ, trăng sao, trời đất …)

Trãi qua hàng ngàn vạn năm, sản phẩm mà con người sản sinh ra mỗi ngày một ăn sâu vào trong cái kho ký ức. Cái kho ký ức đó càng ngày càng dầy dặc thêm nên đã che đi cái Ánh sáng Nhiên Đăng tức Năng lượng nguyên thủy Thượng thiên hổn ngươn – chiết linh Điểm linh quang… Và rồi với sản phẩm do tư tưởng tạo ra mới hình thành nên Xã hội, mới tạo nên Tôn giáo, Chính trị, Văn hóa, Truyền thống … lâu dần cái khối năng lượng đó theo dòng thới gian nó càng ngày càng bi ức chế, tức năng lượng không vượt ra khỏi cái khối vật chất dầy đặc đó, cuối cùng nó hoàn toàn chi phối bởi chính những sản phẩm nó tạo ra .

Ở trạng thái phi thời gian (hiện tiền) sẽ có 1 tiếng nổ lớn, 1 số người trong cộng đồng nhân loại lóe sáng và sự thức tĩnh giống như người mê ngũ quá lâu được Khối năng lượng ở ngoài vũ trụ tác động nên bừng tĩnh. Ở trạng thái đó con người bừng tĩnh ra và tự phát hiện rằng tất cả các sản phẩm của con người do tư tưởng sản sinh đều là hư ảo. Bao lâu con người còn bị tư tưởng hướng dẫn và lôi cuốn thì hiện tiền chưa xuất hiện. Mà dòng tư tưởng con người luôn luôn vận động theo thời gian. Cái gọi là tiến hóa theo thời gian cũng vẫn là ảo tưởng. Chỉ có thấu hiểu thực tại ngay trong hiện hữu chớ không dựa theo sách vở, kiến thức, truyền thống … thì mới mở ra cái vũ trụ bao la ở chính bản thể mình.

Vấn đề là tại sao con người lại trốn chạy hiện tiền để đi tìm cái vùng an toàn qua Chính trị, Tôn giáo, Học thuyết…? Chính vì sự níu kéo nhửng sản phẩm do tư tưởng sản sinh đã nói ở trên cho nên mỗi con người nhìn  theo dòng thời gian thực ra chỉ là sự tích lũy của những hình ảnh trong quá khứ, của những kiến thức đã thủ đắc, của những truyền thống đã ảnh hưởng từ nhiều đời. Lại nữa cái vị ngã ở trong mỗi con người lại bám chặc vào trong những cái mà y tự nhận là mình sở hữu (danh vọng, tài sản, đạo đức…) không thoát ra được . Mặc dù con người đa số đều ý thức rằng khi bỏ xác (chết) thì không mang theo gì cả nhưng cái hiện hữu của vị ngã tự nó lại bác bỏ sự thật này. Nó lý do rằng càng tích lũy càng nhiều của cải, nhiều danh vọng thì sẽ được mọi người kính trọng tôn vinh … Thế rồi cái vòng quay của nổi ám ảnh về sở hữu của cả thế gian mỗi ngày lại được củng cố thêm. Đó là lý do tại sao cái khối năng lượng do tư tưởng tạo ra (vật chất) cứ tiếp tục cái vòng quay. .

Nhân loại hiện nay đang trãi qua một khúc rẽ hết sức lớn lao. Nếu quan sát kỹ từng gốc cạnh của cuộc sống những diễn biến đó đang diễn ra rất vi tế nếu không để ý thì không phát hiện ra được khúc rẽ lớn lao của cuộc sống nhân loại đang diễn ra : Chính là sự chuyển động từ nền Văn minh vật chất (Cửu thiên khai hóa với khám phá ứng dụng  KHKT –  qua Bát phẩm chơn hồn  – Vị ngã) sang nền Văn minh Tâm linh (Giao điểm Năng lượng chuyển hóa nội lực vô cực – Chơn ngã chánh khí vũ trụ Cộng hưởng thái cực thành hình…). Vậy nên nhớ rằng toàn bộ vấn đề thế gian đều phải được giải quyết bằng Tâm linh .

Hạc

Ngoảnh lại những diễn biến của tư tưởng hàng bao ngàn năm nay ta thấy giải pháp bằng tư tưởng qua những cải cách, đổi mới, cách mạng, rao giảng giáo lý chánh tà thiện ác … đều không đưa nhân loại tới cảnh thái bình an lạc mà trái lại cơn hổn loạn trên trái địa cầu này càng diễn ra khốc liệt . Giải pháp duy nhất để giải quyết các bế tắc kéo dài quá lâu nay chính là từ  con người ở trong mỗi cá thể nếu không chuyển hóa thì thế giới vẫn không có gì thay đổi. Qua thế giới Tâm linh vấn đề Hòa bình thế giới chính là vấn đề cá nhân, Càng nhiều cá nhân bừng tĩnh trong cái hiện tiền sẽ tạo ra cái Lực tổng họp có khả năng chuyển xoay cả vũ trụ này nói gì đến trái địa cầu nhỏ bé của chúng ta .

Cho nên để hiểu được cái hiện tiền trước hết là phải chấp nhận cái thực tại đang diễn ra ở hiện hữu mà không phê phán nó, nhận ra điểm xuất phát tự hóa giải thoát ra. Tức là không để cái vị ngã xen vào cái hiện hữu. Đừng phê phán nó mà hãy quan sát nó bằng năng lượng chính mình (giao điểm định vị) thì tỏ tường, soi sáng.

Đã đến lúc hãy xô đẩy tượng đài vị ngã ở trong chính mỗi con người chúng ta và phải ý thức được rằng cái Toàn thể (bao gồm năng lượng các cá thể) mới đạt được cái sự thống nhất loài người và chỉ trong cái thống nhất đó con người mới cảm nhận được ý nghĩa của 2 chữ hiện tiền.

“ Thượng Đế vô biên với Ý niệm (cái gì Ta cũng biết), con người thì trãi nghiệm nhưng nếu không có các Con (người) thì Ta không thể trãi nghiệm vô biên của Ta”… – Chính cuộc sống hiện hữu như là 1 công cụ để Thượng Đế và Con Người chuyển hóa Thế giới Ý niệm (Công Bằng, Bác Ái, Cộng Hưởng…) thành trãi nghiệm… – Hành động chính là Thượng Đế qua các Con (người) hay Thầy là các Con – các Con là Thầy, nên không phải chỉ có Thượng Đế Sáng tạo (vạn vật) mà chính các Con cùng Ta đồng Sáng tạo theo tiến trình không giới hạn : “Thiên Thọ Lộ … sanh hóa vô biên” .

Con người với hiện tiền …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here