Cộng hưởng

Nhân sinh ý thức giác ngộ Thần khiếm khuyết,  thì nhận ra bản thể con người là vốn quý- định vị ở hiện hữu như “ nhà máy phát điện …”, đứng đầu vạn vật do sanh hóa giác…, hàng tối linh từ tầm nhìn lẽ sống… , có sẳn bên trong chính mình cái năng lượng Vũ trụ hiện hữu và hằng hữu là Sự sống qua Hơi thở Linh giác trong ta : Cảm rồi Ứng,  thì lộ diện thể hiện cuộc sống cá nhân đến gia đình, xã hội cùng cộng hưởng với nhau là tất nhiên … Chớ không phải những giải pháp can dự từ bên ngoài .

Bấy giờ xuất hiện con người mới, Chân ngã vận hành xã hội, các lỉnh vực phục vụ đời sống vật chất nhân sinh từ phát triển của KHKT, chuyển giao công nghệ … đi đến gần như thỏa mãn tiện ích con người, bởi lý do của đời sống là mỗi cá nhân và qua các Thông điệp chỉ điểm của Năng lượng cấp cao (vũ trụ) từ các Kinh điển, Thánh ngôn, sấm dịch, mặc khải, Văn hóa vô tự truyền khẩu dân gian … đến khám phá Tự nhiên của Khoa học là để con người quan sát, trãi nghiệm, giải mã, tiêu hóa, tự điều chỉnh áp dụng,  phát triển, thể hiện cuộc sống cộng đồng nhân loại cùng cộng hưởng với nhau …

Nhưng thực tế ai ai cũng nhận ra khi quan sát xã hội toàn cầu qua truyền thông, như là không còn một nơi nào bình yên, dù cho là văn minh nhất, luôn trong tình trạng đe dọa cận kề bất ngờ các tai họa nhản tiền ở mọi mặt của đời sống. Chưa kể đến hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn dần lộ diện, chực chờ con người phải đối mặt …Trước các khẩu hiệu kêu gọi tình thương…

Cái nguyên nhân bao trùm là do tâm lý tinh thần con người đa phần có vấn đề về thần kinh, nếu có quyền lực càng nguy hiểm hơn . Bởi các gien tế bào thần kinh nảo ở 2 nhóm “Hành động có trách nhiệm” và “Gien định vị” mà khoa học đã khám phá có sẳn trong mỗi con người để Tự điều chỉnh đến điều hòa bên trong  định vị cuộc sống … chưa tĩnh thức, nó bị quá nhiều sức ép từ bên ngoài tác động ở cấp số nhân, luôn dồn dập xảy đến, thành cực đoan hay như chiến tranh Tôn giáo là khó tránh khỏi … như “Ma đưa lối, quỉ đưa đường”(tà ý tham vọng)”Cứ tìm đến chốn đoạn trường mà đi”. Điều đó phải chăng do không đủ nội lực năng lượng Chánh khí sự chân thật, để xử lý, thường lụy theo, đưa đến nhiều tai nạn tập thể, chủng tộc … cả xã hội thoái hóa niềm tin. Nó được ví von : “Người khôn biến dạng”- Sanh hóa,” kẻ ngu hiện hình” – Ảo tưởng mà ra .

Vậy cái đích thực ẩn tàng bên trong mỗi con người là gần như bị chi phối tuyệt đối từ những cái bên ngoài ta từng giờ, từng phút làm ta quên đi cái năng lượng nội lực tiềm ẩn bên trong : Chơn linh điểm linh quang sự sống hơi thở chính mình mới là thật là tự do . Nhưng luôn bị Tai, Mắt diễn biến khôn lường, không đủ khả năng xử lý vượt thoát,  rồi phải vượt thoát nữa vì đây là thế giới nhị nguyên …Nên chìm đắm trong khổ ải, như bản sao muôn thuở, hoài nghi rồi hụt hẫng, bế tắc , lúc tĩnh lúc mê, đến trỉu nặng đời sống … Thời gian trôi qua, nhìn lại bóng đã xế chiều, rồi lại phải dấn thân, hi vọng gì và chờ đợi … cái gì nữa ? Không còn giải pháp nào khác mà hãy quay về với chính mình tự hóa giải nó. Đó là thực tế, ngay lúc này, cơ hội giải pháp duy nhất để Hạnh phúc và Tự do, được kiểm chứng tại đây . Bởi vì ai cũng biết rằng do chính mình còn tham vọng, phân biệt, xung đột, tắc nghẽn… theo thú tánh,  thì làm gì có ý thức,  bừng tĩnh, có xã hội ổn định, đời sống Thánh đức … Mà nó do chính con người, chính mình tạo ra tất cả về Chính trị, Tôn giáo, KT,VH,XH,gia đình làng xóm thế nào .

Thực tế xưa nay xã hội con người  thế gian này toàn diễn ra cảnh “Thằng khôn gạt thằng ngu” để thực thi tham vọng, bằng những âm mưu, toan tính để cai trị…Mà chưa lưu ý đến Văn hóa  từ nguồn cội qua các Thông điệp chỉ điểm như Lời nói tức ý nghĩa của sự kiện hiện tượng,  được tiêu hóa áp dụng trong đời sống, nhằm giải quyết vấn đề của chính con người, tự hóa giải thoát qua “ngõ cụt”  . Rồi cũng chính con người, chính mình thể hiện Văn hóa Tiếng nói – Năng lượng bên trong phát ra định hình lẽ sống tiếp tục thế nào . Đừng có đổ hô, tại, bị, do xã hội mạt pháp, mà do chính con người ý thức quyết định nó bên trong từ mỗi cá nhân. Chớ không phải các Học thuyết chính trị, tổ chức, liên minh, hay ngay đến Tôn giáo dạy dỗ, hướng dẫn, đấu tranh, quản trị …  mà có . Vì nền tảng xã hội tiến hóa là con người, qua hành vi Văn hóa từ nguồn cội. Năng lượng gốc đó hóa giải mọi hờn, giận, ghét, ganh, thù hằn, bội tín … mà phát triển, lan tỏa Tự do từ sự chân thật Chánh khí con người .

Điển hình ở dân tộc Việt, xưa nay Tổ tiên ta bất khuất , hóa giải giặc ngoại xâm, đô hộ giữ vững Văn hóa truyền khẩu Vô tự ngàn đời. Do biết gốc nguồn nhân loại từ nguyên lý AD tự nhiên trong trời đất… Chỉ nêu những điểm cơ bản: Tổ tiên con người (A) khám phá, tạm đặt tên Lạc Long Quân Âu Cơ – Cha trời che (Â),  Mẹ đất chở (Ă) – Chí tôn Phật mẫu – Thượng đế Mẫu hậu (Nữ thần) đã Khai Tông định Đạo – Tông đường gốc con người và xã hội thế giới nhị nguyên này, để cho loài người lưu ý, nhưng quả thật con người bỏ gốc tìm ngọn “theo” Tôn giáo, đi hoài chẳng tới, vì nguồn cội của Tôn giáo chính là Tông đường … Rồi từ Ngươn khí Chánh khí sự Chân thật tức Khí Sanh Quang…  sanh hóa Bọc : 100 trứng – Tiếu linh quang , nở 100 con – 100 ức nguyên nhân, các chủng tộc Bách Việt trăm họ, 50 theo Cha xuống biển (hính ảnh thái cực gương đời sống đạo đức ở xã hội vật chất), 50 theo mẹ lên núi (Âm năng nội lực năng lương tự do vô cực – Tiên gia chánh khí lan tỏa quyết định tinh thần tiến hóa) …

Ở đây cái độc đáo thâm sâu con người ý thức,  là biết được mình “Con rồng cháu Tiên” , cái gốc nguồn của mình là Năng lương trí tuệ : Đây chỉ là khách trần quán trọ … nên Tự do sống thật, thì không bị ô nhiểm … đã minh chứng hành tàng Thánh Gióng ở Lịch sử – làng xóm chung lo chung nuôi – trả ơn xã hội, bay về Trời tức tất cả đều tan biến hòa vào mạng lưới Năng lượng Vũ trụ hiện hữu hằng hữu …Chăng kể công đòi danh lợi chức quyền …  Là đã thắng được chính mình… Ý nghĩa quá thậm thâm vi diệu cho con cháu nhân loại ngày sau noi gương áp dụng , thì lộ diện “Nam phong thử nhựt biến nhơn phong”. Đó sức mạnh tổng họp con người như vạn năng là đây …

Đô la Mỹ

Còn nhiều Thông điệp chỉ điểm qua Văn hóa vô tự truyền khẩu ngàn đời, ngày nay hình như chính mình chưa tiêu hóa, thẩm thấu được bên trong, nên còn mượn cái bên ngoài, rồi đeo mang, ta thán … đi hoài chẳng tới thì làm sao Tự do Hạnh phúc Cộng hưởng cho được .

Nay xã hội toàn cầu đang, phải được tái cấu trúc lại, dần thực thi trên nền tảng sự Chân thật, Chia sẽ và Cộng hưởng với nhau mà thôi. Đã hé lộ từ các diễn đàn kinh tế thế giới và khu vực gần đây, qua Văn hóa Tiếng nói Chánh khí con người ở hành vi cuộc sống, định hướng dẫn dắt quyết định … Quá trình tái cấu trúc toàn cấu, từng quốc gia xã hội, con người là thay đổi, có cái nhìn mới : Nhìn nhận tất cả là anh em một gốc mà ra, không còn gạt gẫm được nữa từ tiến bộ KHKT …  Cũng từ Văn hóa đến Văn minh Đạo đức chính là Cộng hưởng Tự do quyền đích thực ở nhân sinh trong xã hội toàn cầu .

Nên có thơ rằng :

“Ngọc tâm sáng tỏ tại sao lu, (Quên nhớ lại gốc nguồn chính mình)

Hoàng phụ chung nhau kết ái từ. (Tất cả chỉ có sự thương yêu chia sẽ)

Thượng hỉ nhìn con tâm đạo đức, (Gương hành vi cuộc sống con người)

Đế vui thấy trẻ biết lo tu.” (Hòa họp năng lượng gốc tự nhiên ở xã hội).

Cộng hưởng …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here