Đời sống – Năng lượng

Qua trải nghiệm đời sống, con người có khái niệm tổng quát về vũ trụ, vạn vật … : Từ cái không (phi thời gian) biến thành cái có (ở trạng thái có thời gian). Cái không , con người tạm đặt tên gọi Vô cực – đào độn Ngươn khí – hình dung như những đám mây rung động … , cái có gọi Thái cực thành hình thế giới vật chất AD, các dãy ngân hà, các vì tinh tú, mặt trời, mặt trăng – sự sống (hơi thở), sức sống (hành vi)… vạn loại cùng xuất hiện. Hiện thể :

Vật chất như đất đá, khoáng sản, biển xanh, sông nước … Đến thảo mộc như cỏ cây hoa lá cùng có đặc tính hưởng và sanh từ ảnh hưởng thời tiết khí hậu 4 mùa xuân, hạ, thu, đông tượng trưng mai, lan, cúc, trúc.

Ở thú cầm có đặc tính sanh tình gọi thập nhị địa chi tý, sửu, dần, mẹo … 12 giờ âm – tối, 12 giờ dương – sáng trong ngày 24 giờ chi phối … của thế giới vật chất – thời gian .

Đặc biệt ở con người :

Thiên nhiên vốn như tự có (không có bàn tay con người). Ở người nguyên thủy xuất hiện ngoi lên từ mặt nước (sự sống) đi ra, tiếp xúc bên ngoài tạo ra hơi thở.

Khi có sự xuất hiện của con người theo dòng thời gian, con người đã dùng bộ óc sáng tạo ra các thứ làm phương tiện đời sống. Bắt đầu lên bờ tìm nơi trú ẩn từ ở hang động đến làm nhà cửa, từ đồ đá, đến đồ đồng, đồ sắt, hay đi lại khó khăn chia cắt từ thuyền gỗ bằng thuyền sắt …  đến những tiêu dùng khác còn lưu lại qua các nền văn minh Ấn độ(khoảng 7000 năm), Trung Hoa (5000 năm), Hy la (3000 năm). Con người bắt đầu khởi lên ý niệm sở hữu của cải vật chất, lảnh thổ … từ đó tạo ra xung đột. Từ đây con người vướn phải thời đại tối tăm kéo dài (Trung cổ).

Đến thế kỷ 16 con người sáng tạo chế ra máy hơi nước đầu tiên. Qua thế kỷ 18 nhờ cuộc cách mạng Pháp về chính trị (1789) và tiếp theo 2 cuộc cách mạng kỷ nghệ ở Mỹ và Anh đã sản xuất ra nhiều thứ nhu cầu cần thiết của con người.

Sản xuất nhiều, phải tìm kiếm thị trường, không được thì tạo ra chiến tranh để chiếm thị trường đã bộc lộ tham vọng con người.

Cho đến thời kỳ hiện đại thì tốc độ gia tăng nhanh chóng của khoa học phục vụ nhu cầu vật chất nhân loại ngày nay, thì con người gần như Quên nên đánh mất hoàn toàn sự hoàn hảo ở bản thể mà Thượng Đế tạo ra : Đặc tính ở người Sanh hóa Giác tức Cảm xúc, mặc dù đã được mách bảo và trãi nghiệm thực tế đời sống, mình vẫn quay lưng với chính mình – Cân bằng giữa Văn minh vật chất và tinh thần Văn minh Tâm linh : Cảm nhận Sự sống Sức sống nội lực trong ta, cái có sẳn bản thể từ hàng tỷ tỷ tế bào đặc biệt tế bào Cảm xúc (tiếng Anh Emotion, nếu tách âm E từ chữ Energy là năng lượng, còn Motion là chuyển động) thì Cảm xúc chính là năng lượng chuyển động qua hàng tỷ tỷ tế bào như những máy biến thế nhỏ xíu hoạt động không ngừng, ở da phần quan trọng nhất trong con người luôn đóng mở, thu phát, đào thảy… phản ứng thích nghi với sự đổi thay của xã hội, càn khôn. Nó còn biểu hiện ý nghĩa thang bậc rung động tầng số năng lượng chuyển động – cũng như qua hơi thở … mà ở bản thể con người có sẳn, xác thực kiểm chứng trưởng thành.

Vậy Cảm xúc chính là năng lượng chuyển động trong con người nhận ra Thượng Đế ở trong mình. “Trong lòng Thầy ngự động Thầy hay” – “Bạch ngọc từ xưa đã ngự rồi, Đâu cần hạ giới vọng cao ngôi” … Do nguyên nhân sở hữu và tham vọng cũng như con người ngộ nhận tạo ra Thượng Đế theo ý mình nên chia rẽ, xung đột triền miên …

Vì Thượng Đế vô hình vô ảnh, Thượng Đế là Tiến trình (mỗi con người chúng ta cũng thế –  cũng là một tiến trình), Thượng Đế chính là Đời sống, Thượng Đế chính là Khối năng lượng vận hành và tạo nên vũ trụ vạn vật trong đó có con người, Thượng Đế chính là biểu hiệu của Tình thương tuyệt đối. Thể hiện 3 điểm :

Vô giới hạn (Tiến trình).

Vĩnh cửu (Khối năng lượng).

Tự do tuyệt đối (Đời sống – Tình thương).

Chìa khóa

Năng lượng con người ?

Năng lượng con người chính là điện lực của vũ trụ mà Thượng Đế để nơi mỗi con người, vạn vật … Đó là cội nguồn Sự sống – Như hơi thở thường trực từng giây.

Năng lượng con người hiện thể qua sự vận hành của tam thể xác thân: Có Sẳn mà sinh tồn tiến hóa, được gọi tên như Tam bảo, 3 ngôi, Tam giáo, Đạo pháp thế, Tinh khí thần, Chơn linh tư tưởng thể xác …

Với đệ nhứt xác thân Thể xác: Nhờ Sự sống hiện hửu trong mình, luôn đào độn ngươn khí năng lượng chuyển động từ hàng tỷ tỷ tế bào, máu huyết lưu thông … chuyển hóa, nên bản thể hoàn toàn độc lập ở hành vi đi đứng, nằm ngồi, đóng mở, nóng lạnh, hít vào thở ra, hỉ nộ  … qua tế bào cảm xúc đặc biệt ở ngoài da “Trong lòng Thầy ngự động Thầy hay” – Con người  nhận ra Thượng Đế trong mình – Xuất hiện khả năng tiềm ẩn: Nội lực phi thường, để hóa giải, thoát ra các áp lực từ bên ngoài do các tác động xã hội, biến đổi khí hậu … thay đổi càn khôn vũ trụ mới đang diễn ra.

Với đệ nhị xác thân Tư tưởng được hình thành từ cái điều mình công nhận bên trong biến thành tư tưởng. Nó là năng lượng hoàn toàn tự do ở tư duy, tự soi, chiếu khám phá tự nhiên đến Minh triết tức Siêu lý được trãi nghiệm xác thực đời sống, biến thế giới ý niệm Bác ái (năng lượng gốc sự sống), Công bình (sức sống biến sanh hành vi thực tại) thành hiện thực … theo tiến trình không giới hạn từ chính mình, nó đơn giản – khiêm nhường thì thanh thản, còn hô hào, chấp tướng thì hẹn lại.

Vì tiến hóa tự nhiên là một tiến trình mà khi tiến trình đó ngưng đọng (chấp nó) thì ta đã “chết” (bị ảnh hưởng cái bên ngoài do tư tưởng điều động biện minh: “kinh sách đầy đầu không thoát tục” hay ngay đến mức chỉ “Viết thử thiên thơ với nét trần” …). Cho nên trãi nghiệm về chân lý là một trãi nghiệm vô cùng tận – lúc nào cũng chuyển động – hằng chuyển …

Vận hội mới đã hiển lộ: Long Hoa thị để kiểm chứng Long hoa chuyển thế – trục đông tây, nam bắc – trong ngoài bản thể – tức năng lượng được giải phóng … (long tư tưởng tinh thần trí nảo, hoa thể xác) bị khuất phục tùng theo tự nhiên. Đến lúc cơ hội cho tất cả để thay đổi phát triển đời sống xã hội cộng đồng.

Với đệ tam xác thân Chơn linh: Công nhận được chiết linh ý thức không còn Thần khiếm khuyết nữa thì khai nguồn Sanh hóa tức Sáng tạo đích thực ở mình như là tiểu vũ trụ, với nó ở trạng thái phi thời gian không khởi đầu, không kết thúc …

Tổng họp 3 thể con người chính là Khối năng lượng chuyển hóa đời sống cá nhân, đều có gốc nguồn như nhau, thế nên mới nói qui nhứt, Tất cả chúng ta là 1… Do từ tác động năng lượng mà ra. Đó là cứu cánh duy nhất từ mỗi cá nhân “hành động”, là sức mạnh tinh thần tiến vào kỷ nguyên Năng lượng.

Trải nghiệm mỗi cá nhân chính là hành động của Thượng Đế.

Ý thức là nguyên nhân – không ý thức là hậu quả. Chỉ có vậy .

Đời sống – Năng lượng

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here