Đông tây nam bắc

Đông tây nam bắc – Con người từ xa xưa đến nay ở đời sống luôn bị bao trùm bởi ký ức (quá khứ) nên không thoát ra được – để thanh thản tự do (giải phóng năng lượng) , khiến cuộc sống gắn liền với tìm kiếm bên ngoài , lo lắng , chờ đợi … và hy vọng . Nguyên nhân xuất phát từ 2 nguyên tắc tư tưởng dẫn đạo con người : Một là quan niệm con người sanh ra vốn ác  (tội tổ tông) … nên phải làm thiện , mà thiện ác vốn do con người đặt tên , không hiểu  rằng Thượng đế sáng tạo ra loài người , vạn vật luôn hoàn hảo . Hai là chỉ có những kẻ mạnh , giỏi , thông minh … mới tồn tại , nên cạnh tranh đi đến hành động bất kể thế nào , không biết tới người khác , chỉ cho mình , mà không biết rằng người khác với mình là một , có mối tương quan chặc chẽ với nhau … đồng sanh .

Thế nên về mặt xã hội  , chỉ khi nào con người hiểu chánh trị chính là Chánh khí (năng lượng) của con người được thể hiện qua mối tương quan giữa con người với con người , giữa con người với Thượng đế tức Khối năng lượng vũ trụ , đó là sự kiện khách quan nhất .Còn đặt tên là do con người tự đặt , tự trói mình vào trong cách đặt , định đó mà thôi , kể cả cái gọi là hào quang của quá khứ , quên mất hiện hữu , nên tự thoái hóa , dễ xảy ra xung đột chia rẽ , khó hòa họp .

Nhưng ở hiện hữu cần lưu ý , với đà phát triển KHKT Công nghệ hiện nay ở trình độ Vi điện tử – Tự động hóa , đời sống con người hầu như tất cả các lỉnh vực bị Văn minh vật chất hóa , chi phối cuộc sống nên càng ngày càng xa rời bản thể đích thực (Chân ngã),  Thần khiếm khuyết năng lượng có sẳn ở chính mình . Con người chỉ dựa vào cái bên ngoài … có thể ví dụ điển hình (ảnh hưởng năng lượng) như lỉnh vực Công nghệ thông tin ở trên trái đất có hàng triệu , hàng tỉ Trung tâm , Trạm … con người sử dụng mạng lưới viễn thông , trong không gian vũ trụ cũng có hàng trăm , hàng ngàn Vệ tinh … chằng chịch , bao trùm đầy dẫy các hệ thống năng lượng : Thu , phát , truyền tãi , xử lý …dù an toàn chính xác tới đâu cũng có kẻ xâm nhập , sơ sót , khiếm khuyết chớ chưa nói còn do tham vọng con người đưa đến thảm họa (các sự cố hàng không , chiến tranh thời công nghệ ….) . Nói tự do cá nhân nhưng con người luôn bị kiểm soát riêng tư , tinh thần , năng lượng bị hao tán , khả năng miễn dịch (đề kháng) có sẳn hao dần , bị triệt tiêu không biết lúc nào bởi bị bao vây – sử dụng toàn năng lượng vật chất hữu hạn , chớ không phải năng lượng vĩnh cửu tự nhiên có nguồn gốc từ Khí sanh quang có sẳn trong trời đất – như hơi thở – Sự sống của vạn vật con người , với hàng tỉ tỉ tế bào thần kinh luôn chuyển hóa tự động … . Nó rất đơn giản , khi Ý thức tức năng lượng được giải phóng , vì Cảm nhận là ngôn ngữ của Linh hồn . Nó luôn ở trong ta , xuyên qua ta , chung quanh ta … do thiên nhiên mang lại , bất tận …

Để trở về gốc , về nguồn cội (Luật tự nhiên), điểm xuất phát là ở chính mình bên trong   nhớ lại “Thần khiếm khuyết” qua 67… chớ tuyệt nhiên không phải là đến từ  cái ngoài mình . Rồi từ chính mình , xác định trung tâm điểm ở tọa độ = O , mới định vị được “Đông Tây , Nam Bắc” mạng lưới năng lượng vũ trụ mà tiến bước theo Tiến trình vô giới hạn ở đời sống . Xin giới thiệu để tham khảo 5 nguyên lý cơ bản để hóa giải 2 nguyên tắc tư tưởng dẫn đạo đã đưa tới ngộ nhận của con người lâu nay .

Cũng mượn giả (phương tiện văn tự) để tầm chơn – Nếu thấu được  thì khai thông , biến thành năng lượng để Hòa họp từ ý niệm bên trong chính mình rồi chuyển hóa …  qua tiến trình sau đây :

Nam bắc

ĐÔNG – Tiếp – “Phát” : (Thùy nảo phải : Tình thương Năng lượng chánh khí tự nhiên).

1/Tam bửu :Thể xác,Tư tưởng,Chơn linh, ngũ diệu đế ở đời sống (Ý thức tổng họp) .

2/Bát quái – Tình thương , tất cả cùng nguồn cội (Bát phẩm chơn …Quái hào bác…).

3/Tam giáo qui nguyên , ngũ chi phục nhứt (dạy sự trở về rồi chỉ còn hòa ngũ khí).

4/Chuyển hóa:4 hửu vi (vật chất) +4 vô vi(tinh thần)=Cặp AD năng lượng trong bản thể .

5/Cửu thiên khai hóa – Có sẳn , theo luật tự nhiên vận chuyển – Hằng hữu .

 

TÂY – Khai – “Thu” : (Thùy nảo trái : Khám phá phát triển kiến thức, tiến bộ xã hội).

1/Tư tưởng con người đều là năng lượng – Chỉ cần “Nhớ lại” .

2/Tất cả chúng ta là 1 – Mối tương quan với nhau – Bình đẳng – Tự do .

3/Thời gian không có thật (do cái thức con người mà có) , chỉ có trong hiện tiền .

4/Vạn vật luôn luôn vận động , chuyển hóa .

5/”Không có gì là có , không có gì phải làm , không có gì phải là”( ta là) trừ ra hiện hửu.

 

NAM – Hiến – “Truyền” : (Miệng : Tiếng nói công bố ra – Năng lượng chuyển thế).

1/Nguyện vọng dân sinh – Phát ra thành Khối năng lượng tổng lực (đại chúng) .

2/Phước thiện – Chia sẽ : Hành động thực tế Giúp sống không giành sống .

3/Phổ tế – Hệ thống thông tin truyền thông minh bạch , có chánh khí thì mới chuyển hóa .

4/Tòa đạo nơi tự định mình , tòa án lương tâm , không phải kết án cái danh ( nhân văn).

5/Hành chánh thực thi theo chánh khí , không phải quản lý mà là phục vụ (nhân quả).

 

BẮC – Bảo – “Tấu” : (Đỉnh đầu – Nê hườn cung , trục xoay…).

1/Vạn pháp thành hình – Sự chân thật, sáng tỏ ở đời sống vật chất tinh thần (năng lượng).

2/Bác ái Công bình : Cơ hội như nhau ( nền tảng Văn minh tâm linh) .

3/Tiến trình tiến hóa ở đời sống vô giới hạn : Đại đồng , Nhơn nghĩa , Bảo sanh …

4/Giải pháp phát xuất từ chủ Hòa của mỗi cá nhân thì Hòa bình chung sống mới xuất hiện  trong Thế giới không biên cương .

5/Mục tiêu Đại đồng đồng tiến ở tất cả vạn vật , xã hội , con người theo Luật tự nhiên .

Tóm lại :  Khi con người Nhớ lại , có được Ý thức tổng họp từ chính bản thể của mình ở bên trong qua giao điểm tâm O (không mà có – sanh hóa) , thì chuyển hóa từ năng lượng vật chất (phương tiện ở đời sống – có mà không – vô thường) , rồi thấu thoát hòa nhập vào mạng lưới năng lượng vũ trụ (vĩnh cửu) là 1 , thông qua 5 điểm tương đồng cơ bản ở Đông Tây , Nam Bắc : Thì Cảm nhận – tinh thần , đến Siêu ký – vật chất , xuất phát từ 67 : 2 mắt , 2 tai , 2 lỗ mũi + miệng và 89  : Trên trán giữa 2 chân mày và đỉnh đầu … thành trục (kinh tuyến ngũ chi) chuyển xoay (ở Tiểu vũ trụ đến Đại vũ trụ) quanh ta , cũng đồng nghĩa tức Đạo qua Pháp biến Thế , Thế tùng Pháp về Đạo : 3×4= 12 … thì Đạo minh chơn – sáng tỏ  , Đời thông suốt – an lạc hạnh phúc tinh thần chính là khối Thương yêu trong Đạo đức đó vậy , chỉ diễn ra , kiểm chứng ở tại đây mà thôi .

Đông tây nam bắc …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here