Đột phá

Văn tự Tiếng nói :

Vốn là cơ hội truyền thông để con người giao tiếp,

Được đặt tên làm phương tiện đi tới Cảm – Thông,

Để xác thực cuộc sống cộng đồng : Đối thoại là sinh tồn,

Biến ý niệm thành trãi nghiệm ở hành vi đời sống.

— !!! —

Thực tế xã hội loài người trãi qua hàng thiên niên kỷ,

Nhiều học thuyết các cuộc cách mạng định chế… để canh tân,

Dấn thân hy sinh tiêu hao lãng phí chất chồng,

Xem ra chỉ góp phần tạo trần điên đảo.

Sự chia rẽ cách ngăn xung đột khổ nạn vẫn còn y vậy.

— !!! —

Đã đến lúc khắp nơi diễn ra “Quạ đen dỡ tổ …”

Ngay chính ở lòng ta lâu nay nghĩ suy cố bám ,

Xuất hiện tham vọng là đã chốt chặn cuộc đời.

Chỉ gạt gẫm lẫn nhau để mình nắm mãi lợi quyền,

Cái ưu thế giả tạm đó lụi tàn khi đối đầu sự thật.

Cơ chuyển thế :

Chỉ duy có công nhận thực tế mới bắt nhịp sinh tồn là tối thượng.

— !!! —

Sống ảo . Nay qua khúc rẽ con người tĩnh thức,

Đã có tiếng nói đồng thanh : Sự thật là trên hết ở đời,

Luôn ẩn hiện mọi ngõ ngách đời sống thế thái nhân tình xã hội .

Cảm nhận lẽ thật thì Thần Khí chuyển hóa Cảm – Thông : Tự chủ

Lộ diện hành vi đột phá vượt thoát cái rào cản bao đời ngộ nhận.

Vì thực tế chính là sức mạnh tổng lực vạn linh,

Thực chứng cuộc sống trường đời con người giao tiếp,

Để ý cái có sẳn các tầng số năng lượng đào độn bên trong,

Rung động thu phát truyền tấu giao hòa,

Đó là sự diệu dụng ở bản thể con người dục tấn ,

Tức năng lượng chuyển để mình tiến bước.

— !!! —

Tiếng nói Cảm – Thông nhận ra lẽ thật cũng là năng lượng chuyển,

Ảnh hưởng lay động lòng người các tế bào cảm xúc,

Đó là mối tương quan con người với con người là một,

Ngay “Đến cỏ cây hoa lá nó còn nghe huống chi con người” ý thức,

Từ mỗi người cảm nhận định vị cuộc đời chấp cánh,

Nào phải đâu có ai thắp đuốc bồng bế dẫn dắt mình đi.

— !!! —

Hòa bình thế giới xã hội đổi thay hạnh phúc,

Từ mỗi cá nhân đột phá.

Đã đang hiện hữu trước rào cản áp lực tham vọng thế tình xã hội.

Quyền lực tài phiệt chính trị hay đến niềm tin tôn giáo,

Con người nhận ra thực tế.

Không có sức mạnh nào bằng sự chân thật ở đời.

Dù con người có bao vạn sự,

Cũng được phơi bày công nhận hết chối cải biện minh.

Qua truyền thông Phổ Tế cái sức sống cảm xúc sẽ chia,

Tùy điểm định vị xuất phát phương tiện mỗi người mà đột phá soi đường,

Chấm dứt tham vọng can dự cái ngoài ta xưa nay vốn ảo.

Đột phá …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here