Du lịch tâm linh (0)

Khi quý vị khởi niệm Du lịch khám phá Tâm linh : (Tây – Khai) thì hé lộ ngày mới bắt đầu:  (Đông – Tiếp) – Nhớ lại chính  mình : (trục Nam Bắc) với những công cụ có sẳn, tự trãi nghiệm đời sống thực tế và trưởng thành …

A/ KHỞI HÀNH :

Trước hết : Biết mình là ai ?

Bản thể con người là tam thể xác thân. Ở con người không chỉ là 1 xác phàm, không chỉ là 1 xác phàm cộng 1 lý trí …

a/-Khi con người sống như 1 sinh vật nhất thể, con người trở nên đắm chìm trong những vấn đề của thân xác : Tiền tài, tình dục, quyền lợi, của cải, danh vọng, lợi lộc .

b/-Khi con người sống như 1 sinh vật nhị thể, con người mở rộng sự quan tâm của mình tới những vấn đề thuộc lý trí : Đồng bạn, sự sáng tạo, tư tưởng mới, mục đích mới, sự trưởng thành cá nhân .

c/-Khi con người sống như 1 sinh vật tam thể, con người đi vào sự quân bình với chính mình. Trong trạng thái này con người quan tâm tới những vấn đề Tâm linh : Cá tính Tâm linh, mục đích cuộc đời, tương quan với Thượng Đế, bước đường tiến hóa .

–>Điều đó tương ứng : Tự định vị – Tự điều chỉnh – Năng lượng lan tỏa tự nhiên ở :

Bát phẩm chơn hồn : Thể hiện thang bậc chỉ số rung động năng lượng trong cơ thể con người qua hành tàng hiện hữu đời sống.

Quái hào Bác ái (tình thương)… : Năng lượng gốc – Mảnh lực nguyên thủy – Ánh sáng Nhiên đăng …. – Tất cả đều do tác động của Năng lượng. Ta trãi nghiệm nhận ra…

B/NỘI DUNG : Lưu ý ở nội tại, bẩm sinh.

a/-Hiểu : Bằng đầu óc, kiến thức thế gian (vay mượn nhau), thường cái củ, đã diễn ra.

b/-Biết : Bằng cái cảm xúc, cảm nhận … bên trong bản thể qua sự lưu thông vận hành các tế bào, như tế bào máu chẳng hạn … mới là thật, cái đang diễn ra (có hàng tỷ tỷ các tế bào như là những trạm biến thế nhỏ xíu, bộ óc  máy biến thế … vận hành, truyền tãi năng lượng). Nó là nguồn gốc của Lý trí năng lượng hào quang tỏa ra bản thể hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục…, ai cũng có sẳn. qua cơ hội trãi nghiệm thể hiện thang bậc chỉ số rung động thế nào …

–>Tương ứng:  – Thùy nảo trái : Vật chất (tư tưởng kiến thức), là phương tiện cũng là thành phần của đời sống, cơ hội để trãi nghiệm …

Thùy nảo Phải : Tình thương (năng lượng gốc tự nhiên).

c/- Quan sát thực tế : Hầu hết con người ta sống bị các áp lực bên ngoài nên sử dụng tối đa thùy nảo trái vật chất (hửu hạn, sống như dòng điện 1 chiều, bình ắc quy), bị ô nhiểm, cạn dần, mà Quên chưa để ý phát huy năng lượng gốc (thùy nảo phải) nó như dòng điện xoay chiều, lúc nào cũng đào độn Ngươn khí (AD-vô cực), ta để ý là thu hoạch Ngươn khí ở trong Sanh lực (như sạc điện) tức nội lực thể hiện hành vi đời sống (gương), xác thực cuộc đời : Mình là ai . Chính là Ý thức Tâm linh.

-Nhà khoa học Enstein đã từng lưu ý con người:

Một là về thời gian, “Thời gian không có thật , nó do cái thức con người đặt  ra. Chỉ có trong hiện tiền”, hay như tất cả những gì đã diễn ra, sắp diễn ra, chính là cái đang diễn ra … vì ảo tưởng con người lo lắng, trông chờ, hy vọng … làm lãng phí cuộc đời, đánh mất thực tại.

Hai là cái định kiến, “Phá vở 1 hạt nhân nguyên tử còn dễ hơn định kiến con người”, vì ngộ nhận, bảo thủ là tạo ra lòng phân biệt chia rẽ, mầm móng hổn loạn – tội ác xuất hiện . Thực tế cuộc sống, mọi thứ …  lúc nào cũng chuyển động, thay đổi, đâu có đứng yên.

Ba là cảnh báo, “khi khoa học công nghệ khát triển (đưa đến hệ lụy khủng khiếp như điện thoại thông minh, các công nghệ quân sự tiên tiến nhất được ưu tiên đầu tư nhằm thực thi tham vọng,  …  ) thì biến con người thành những kẻ đần độn “.

Vì sống ảo nên dễ bị kích động thành hành vi can dự, ngộ nhận ảo huyền gạt chính mình, đánh mất thực tại đang là … thì nhận lấy khổ nạn, chỉ thỏa mãn thú vui thân xác.

Núi Bà

C/TRẢI NGHIỆM ;

Điểm lưu ý, thông thường mọi người cố đi tìm kiếm, thâm chí còn ép, thúc con trẻ (kiến thức, bí pháp, quyền lực, của cải… ) các cái ngoài ta, thủ đắc nó, rồi khoác nó lên mình võ bọc, bảng hiệu vật chất hay đạo đức, tín ngưỡng … cũng do con người đặt tên, nên phải toan tính cách đối phó để sống đời, nó lại vốn là ảo. Vì thế  tất cả cơ hội trãi nghiệm đi qua –  Rồi suy diễn Tâm linh cũng chỉ là 2 đầu của thái cực…

a/ Tự mình chớ không trông chờ ai khác, với con người một khi đã lóe lên Ý niệm “Mình là ai” là bắt đầu Nhớ lại Gốc, không còn bị Thần khiếm khuyết (Chơn linh – Điểm linh quang) ở bản thể làm chủ. Chỉ còn lại vấn đề là trãi nghiệm đời sống thực tế, hay xác thực những vấn đề có liên quan như các Học thuyết tư tưởng, Tôn giáo, Triết lý nhân sinh, huyền sử, kể cả ý nghĩa các hình tướng hửu vi danh thắng, chùa miếu … Thi nhận ra các điểm tương đồng, tương sanh, tương tiến trong tự do, là khởi đầu tiến trình mới – Tiến hóa.

b/Ngay với hình bóng “Núi Bà” – Nội tại bản thể, là vùng đất địa linh thánh địa, với Âm năng (50 theo mẹ lên núi nội lực vô cực – 2/3 trong ngày) cùng Chánh khí – Tình thương và Công bình (50 theo cha xuống biển gương đời sống XH – 1/3 trong ngày) … Đây là cơ hội trãi nghiệm, được lập trình sẳn tự nhiên (khám phá ý nghĩa tứ linh) để con người hòa họp Cộng hưởng với nhau : Tại đây – Ngay bây giờ –  Đó là giải pháp duy nhất tự điều chỉnh, tự hóa giải, thoát ra tức :  Năng lượng được giải phóng.

–> Như vậy, khi Nhớ lại nhận ra mình là ai, tức điểm định vị đời sống – Giao điểm =0 – Tâm linh (bấy giờ tư tưởng dạng Năng lượng thuần khiết – Minh triết), thì  trãi nghiệm thấu lý hiện thực, hài hòa, thanh thản tự do – Vì tất cả chỉ là sự chuyển động của Năng lượng.

c/Từ đó : Khám phá Ý nghĩa Tâm linh – Thực tập Tâm linh – Cơ hội trãi nghiệm đời sống hiện tiền – Tiến trình Tiến hóa … Khi bừng tĩnh thì xác thực, quyết đoán, khẳng định hòa nhập hay như thế nào – Qua phát hiện Khoa học thang bậc chỉ số rung động năng lượng bản thể : Biểu lộ Cảm xúc (thất tình) – hay thoát (thất diệu), chính là năng lượng hào quang tỏa ra ai cũng có, cũng đồng nghĩa được “tiêu hóa hay nhai lại” … Nó thể hiện ở đời sống mình là ai, ở đâu, không chối cải gạt ai được, do mình. Thì chứng minh những điều Tiền nhân đã nói:

Ta là Phật (giác- ý thức) đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.

-Ta làm được các Người cũng làm được … vì Ta với Cha Ta là 1.

-Thầy là các Con, các Con là Thầy (Thượng Đế).

-Đưa loài người từ vương quốc tất yếu (tự đặt ra) sang vương quốc Tự do tuyệt đối .

-Nói : Thế giới này có thật – không có thật – vừa có vừa không .

Vậy thực tế hiển nhiên đời sống mỗi cá nhân là Tình thương, là Tự do tuyệt đối, là Tiến trình không giới hạn, để trãi nghiệm tiến hóa tức là cơ hội trưởng thành tại đây, được ví von “… khách trần, … quán trọ” nghe cũng thú vị làm sao … trong lòng lữ khách

Du lịch tâm linh …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here