Giải phóng năng lượng PII

Giải phóng năng lượng PII: Vấn đề đặt ra là tại sao lại phải giải phóng khối năng lượng này ?

A/Quan sát (chịu đựng;trải nghiệm),Nhận dạng(Trực nhận,định vị) Ý thức(vượt, vướng,lộ diện).

B/Giải pháp: Chia sẽ, hóa giải(:Đồ lại).

C/Chọn lọc,hệ thống phát triển lý luận Đạo học với Khoa học thời kỳ mới

A/QUAN SÁT…..Nhận dạng…..Ý thức ….

Tại sao?

Khi đặt ra câu hỏi tại sao phải giải phóng năng lượng nơi mỗi con người chúng ta,ta mặc nhiên xác nhận là có một khối năng lượng đó.Nhưng thực tế khối năng lượng đó có hiện hửu không ? Và nếu nó hiện hửu ở mỗi con người chúng ta thì nó “nằm “ ở đâu ?

Xin thưa khối năng lượng đó nó hiện hữu khắp con người chúng ta,cụ thể nơi ba thành tố cấu tạo nên con người: Thân xác,trí não va chơn linh với mức độ phóng chiếu khác nhau tùy theo chức năng của ba thành tố nói trên (nó tiêm ẩn năng lực “lưu tính” đủ bát phảm chơn hồn  ở tỉ lệ thế nào trong bản thể?) .Lịch sử nhân loại qua bao ngàn năm cho thấy nhân loại  hầu như chỉ tìm cách giải thích và giải mã những hiện tượng và biến cố ở bên ngoài thân xác chúng ta chứ chưa nghiên cứu và phân tích sâu sắc sự vận hành của các thành phần tạo nên thân xác của chúng ta.Các nhà Đạo học,các nhà Triết học cũng có đề cặp đến vấn đề hướng nội của con người bằng cách suy tưởng và thiền định nhưng không hề đưa ra một giải pháp cụ thể nào tiến sâu vào trong cái cơ cấu vốn là đối tượng của suy tưởng và thiền định.

Cho nên con người trãi qua hàng ngàn vạn năm cũng không tiến tới một sự bùng nổ mạnh mẽ về mặt tinh thần tiến hóa ngoại trừ cái gọi là tiến hóa về văn minh vật  chất tức  cũng chỉ làm thỏa mãn được những nhu cầu của thân xác mà thôi.Các điều kiện sinh sống của con người về mặt vật chất so với cuộc sống của con người thời tiền sử hay trung cổ quả có rất nhiều thay đổi (từ cuộc sống hang động,bầy đàn…tiến tới nếp sống dư thừa vật chất ngày nay), nhưng về mặt tinh thần và đạo đức hầu như nhân loại đang bước những bước thụt lùi ghê gớm .

Hai thế lực chi phối nhân loại lớn nhất là tôn giáo và chính trị cũng đành bất lực nhìn cái đà sống của nhân sinh càng ngày càng bế tắc.Bao ngàn năm nay tôn giáo đã đưa ra những giải pháp cứu khổ,cứu nạn,cứu thế…qua hàng ngàn cuốn kinh sách và các buổi thuyết pháp nhưng muốn biết kết quả ra sao, chúng ta cứ nhìn thế giới của chúng ta từ đông sang tây,từ nam xuống bắc thì đủ thấy cái thảm trạng của nhân loại.Các nhà chính trị cũng lâm vào ngõ bí,biết bao học thuyết hô hào lấy con người làm trung tâm để vận hành xã hội,nhưng với thời gian ,những học thuyết đó đều suy tàn dần và càng làm gia tăng sự khắc khoải và khổ đau cho nhân sinh .

Đã đến lúc con người phải được giải phóng khỏi những tín điều và học thuyết…vì nó chỉ nhằm khống chế hành vi và tư tưởng của con người,trói chặt con người vào những khuôn khổ(do tự chế ra).Con người hầu như do sự áp chế và sợ hải,….bị mất hết năng lượng vốn đầy rẫy ở trong mình .Theo thời gian khối năng lượng đó bị cạn kiệt dần và không còn đủ sức chống đở nữa….

Sự bế tắc (khát vọng tiến hóa của con người) từ vạn đại đến nay vãn chưa giải quyết được bởi vì nhân loại chưa thấu triệt được một số những chân lý  cốt tủy sau đây :

Giải phóng pii

Giải phóng PII

1,2 /Tất cả mọi người đều đồng nhất thể :(Đông:Tam bửu ngũ khi bát quái…)

Trong tự thân mỗi con người đều hiện hữu một khối năng lượng có khả năng vô biên như của Trời.Vì không cảm nhận được khối năng lượng này ở tự thân ta cũng như ở nơi mỗi người nên con người mới tách mình ra khỏi Trời,đồng thời tách minh ra khỏi người khác và không hề ý thức được mối tương tác giữa mọi vật và mọi người.Con người hình thành do sự tổng họp của ba thể:Thể xác,thể vía(tư tưởng),thể trí (Linh hồn,chơn linh,đại ngã,Brahma…).Ba thể nầy đều luôn luôn cùng phát năng lượng nhưng ở 3 tầng và tốc độ khác nhau.Ở thể xác và thể vía sự phóng chiếu năng lượng chỉ thỏa mãn con người ở mức độ hữu hạn và tương đối .Chính cái khối năng lượng hằng hữu nơi phần linh hồn của mỗi con người mới giúp con người thoát khỏi những ràng buộc ,những hệ thống tôn giáo tư tưởng và từ đó mới thoát khỏi sức hút của các cỏi nhân sinh hư ảo và vô thường này.Ta không thể dùng cái trí phàm để biết được khối năng lượng huyền diệu này mà chỉ  do  tự thân ta ý thức và cảm nhận được sự hiện hữu của nó (Từ Siêu lý diệu chơn….)

Từ sự ý thức được khối năng lượng đó chính là sự bùng nổ ở trong mỗi con người chúng ta để từ đó có sự thay đổi toàn triệt của con người về vũ trụ và nhân sinh .Vấn đề chủ yếu ở đây chính là thay đổi toàn bộ cái nhìn của ta về chính bản thể mình và về vũ trụ.Khi thấu hiểu được rằng bản thể của ta gồm 3 thể…chính là hình ảnh thu hẹp của đại vũ trụ thì ta mới hiểu được ý nghĩa lời nói của Đấng Tạo Hóa:”Thầy là các con ,các con là Thầy”.Ở trạng thái của sự tĩnh thức đó không còn dấu vết của cái tâm phân biệt nữa…và cũng chỉ khi đó mới thể hiện được tình thương chân thật  .

Chỉ ở những con người biết tự giải phóng năng lượng ở chính mình thì 4 chữ “cứu nhân độ thế” mới có ý nghĩa đích thực.Bao lâu con người chưa giải phóng(năng lượng) được chính mình ,chưa chuyển hóa được chính mình thì thế giới cũng không đổi thay gì được ,vì mình chuyển thì thế giới mới chuyển được.

Nên nhớ lại rằng :Mỗi người là một kênh dẫn của quyền lực vô biên (tự bùng nổ sáng tỏ) có những tiềm năng vô hạn của vũ trụ bên trong chúng ta = khối Năng lượng :Vĩnh cửu …trên Tiến trình :Vô giới hạn ….

3 /Phải ý thức được rằng vũ trụ ,vạn vật luôn luôn chuyển động :(Đông:Sự tiến hóa của bát phẩm chơn hồn…. )

Đa số nhân loại chỉ nhìn vũ trụ và nhân sinh qua các lăng kinh khép kín,luôn luôn ở thể tĩnh(thực chất là động đình).Và con người vì tin như thế(ngộ nhận)nên bị những giáo lý và những học thuyết đó trói chặt vào trong các hệ thống do con người tạo dựng nên.Do tự nhận tôn giáo mình ,học thuyết mình là chân lý duy nhất,nên chỉ mình mới nắm độc quyền về chân lý thế nên con người hoàn toàn mất hết tự do suy nghĩ mà nguyên nhân gốc chính là do sự sợ hải ,sợ hải bị đánh giá là phản đạo,là dám đụng tới những tín lý đã dược các “đấng’ xác lập…tôn giáo với chủ trương là ngọn đuốc soi đường cho tinh thần của nhân sinh có bao giờ tự đặt cho mình một câu hỏi rốt ráo  ?Hay cứ yên lòng trả lời là do thời mạt pháp nên nhân loại mới thãm khỗ như thế…Đó là một sự trốn chạy của chính mình .Vì thực ra bản chất các pháp chẳng hề “mạt” bao giờ,chỉ có chính con người “mạt” mà thôi.

4/Phải ý thức được rằng chỉ có hiện hữu mới có ý nghĩa ,chớ không hề có thời gian (Đông:dạy sự trở về…rồi,chỉ còn …hành động…)như nhà bác học Einstein đã khám phá ra qua Thuyết Tương Đối của Ông vì quan niêm không có quá khứ,không có tương lai ,chỉ có cái “ngay bây giờ”  ( biết điểm xuất phát) cho nên sự giải phóng năng lượng chỉ có thể thực hiện được ngay cùng lúc với sự bùng nổ của ý thức tự thân ở hiện hữu nầy.(cơ hội cho tất cả…)

5/Không hề có con người nào giải phóng năng lượng(Đông:…Tự nhiên ….)Tất cả là do sự bùng nổ của ý thức con người khiến cho khối năng lượng vốn lâu nay bị khép kín trong ngục tù của nhân thế trói buộc qua triết học,tôn giáo,truyền thống ….nay được giải phóng khỏi sự kiền tỏa nên ào ào phóng ra hòa nhập với khối năng lượng của vũ trụ vốn lúc nào cũng thường hằng chuyển động và trợ lực cho sự Sáng tạo của Trời và Người….Đặc biệt ở Thiên niên kỷ thứ 3 :Thiên Nhân họp nhất,…chính là thiên đàng tại thế …..để cùng cộng Hưởng và Sanh …

Giải phóng năng lượng PII

Facebook Comments Box
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here