Giới thiệu du lịch tâm linh

Giới thiệu du lịch tâm linh – Đến thế kỷ 20 và qua đầu thế kỷ 21, nhiều sự kiện hiện tượng xuất hiện về Thiên nhiên, các khám phá tự nhiên của KHKT ứng dụng công nghệ, cũng như về Chính trị, Tôn giáo, Xã hội, Truyền thống, Gia đình đến mỗi cá nhân ngày nay đối diện quá nhiều biến động, thay đổi … tiềm ẩn nguy cơ sinh tồn. Thế nên cần có cái nhìn mới thực tế đó chính là nội lực để hóa giải thoát ra các áp lực từ bên ngoài…

Thực tại con người đang chuyển qua khúc rẽ từ Văn minh Vật chất sang Văn minh Tâm linh thực chất nó là 1 để cân bằng đời sống ở mỗi cá nhân hành động từ “gốc”: Nhớ lại cái có sẳn…

Các tour (du lịch) Tâm linh là nhằm bổ sung để sáng tỏ điều đó: Nhận biết từ bên trong chính mình Niềm tin thực tế, là hiển nhiên tự giải phóng năng lượng, tăng nội lực đời sống hiện hữu, bắt nhịp mạch sống dòng chảy đang diễn ra…

Điểm đến tổng thể Du lịch Tâm linh đặc biệt ở Núi Bà khai nguồn dần hình thành để con người trải nghiệm “vạn pháp thành hình” bởi đằng sau các sự kiện hiện tượng đều có ý nghĩa Tâm linh từ Gốc biến sanh thành hiện hữu gọi tên“cửu thiên khai hóa” chính là thế giới vật chất không- thời gian và lộ diện mô hình “trung tâm điểm thánh đức” ở con người và xã hội cũng để cân bằng đời sống: Đích thực là sự Cảm thông với nhau giữa con người và con người.

Từ chính sự quan sát và trải nghiệm có ý thức ở mỗi người cái đang diễn ra – có sẳn “đồng hồ sinh học” thì nhận biết (EQ) sự chuyển hóa (bùng nổ giải phóng năng lượng) không ngừng của vạn vật con người cùng vũ trụ …

Giới thiệu du lịch tâm linh

Núi bà đen – Tây Ninh

Giới thiệu du lịch tâm linh:

Cơ hội thì khắp mọi nơi, xin giới thiệu du lịch tâm linh… hiện thực (phương tiện) thực tập Tâm linh:

I/ Nhóm A : Tham quan tổng quát.

1/ Từ cái có sẳn vùng đất địa linh thánh địa di tích : Trãng Bàng: Nguyên khíĐình Thần An Hòa – Mộ nội Tổ, Núi Bà: Sự sống Niềm tin – Sân chầu – đường Đá xếp –Đá ngũ sắc, Lòng Hồ Dầu Tiếng: Bổ sung nội lực, Tòa Thánh Tây Ninh – Động Đình Hồ: Định vị – xuát phát –> Hiện thực –> Triển lãm, Long Hoa thị: Trục Đông Tây Nam Bắc chuyển hóa đời sống, Trí Giác: Xác thực Sự Sống, Trí Huệ: Kiểm chứng Sức Sống… Tâm Linh. (ĐK 1).

2/ Cơ hội giao tiếp Quan sát Lễ Hội mùa Xuân 9/1 âl : Từ gốc: Khối Năng Lượng -> Triển lãm, mùa Hạ 5/5 âl : Xuất hiện Thông điệp công cụ Thấy ngũ diệu đế đời sống : 5-5, mùa Thu 15/8 âl “Hội yến Ân Từ mở”- Tâm thức nhân loại lộ diện, “Bàn Đào Diêu Trì khai” – Nội lực nhân sinh hiện thực – Đại đồng – Chúng ta là 1, mùa Đông 15/10 âl : Khai đời sống mới tinh thần nhân loại ….  Tất cả đang diễn ra từ Tâm linh Sự sống – Sức sống (gọi vô cực – thái cực) ở con người –> Sáng tạo – Hiện thực ….(ĐK 2).

II/ Nhóm B : Theo chủ đề.

1/ Trãi nghiệm cảm xúc (tùy tầng số năng lượng – độ tinh khiết) thiên nhiên huyền bí Núi Bà: Về Phong cảnh, sự kiện … (ĐK 3)

2/ Cơ hội tìm hiểu sự xuất hiện Cao Đài: Phương đông: Tiếp 1926 Thông điệp 1 chiều, Phương Tây: Khai – 1993 qua “Đối thoại với Thượng Đế” Thông điệp 2 chiều những điều lưu ý.  Điểm nhấn ý nghĩa đời sống thực tại: … mình đang ở trong đó, không phải sẽ tới đó , vì ta luôn luôn hiện hữu trong 5 cảnh giới mình giáp mặt: Vật chất, Siêu trần (vượt lên vật chất 1 chút sau khi vừa bỏ xác), Cảm xúc, Tư tưởng và Chơn linh…? (ĐK 4)

3/ Quan sát quy hoạch kiến trúc Đền, Đài, Cung, Điện … hiện hữu, xác thực trong mình, kiểm chứng ngoài mình … sự tương đồng, tương sanh, tương tiến. Yếu tố con người: Niềm tin – Nội lực, Đức tin – Bộc lộ hành tàng. Gốc? – Dựa gốc: Lợi dụng – Ở gốc: Bảo thủ – Đứng trên gốc : Lộ diện… ?(ĐK 5)

4/ Qua nghi thức Cúng tứ thời: Quan sát, Cảm nhận, Ý nghĩa 12 giờ Thập nhị địa chi… thế giới vật chất không – thời gian. Nhận ra Tinh hoa Văn hóa con người ở Tam bửu Tinh Khí Thần – Thể xác Tư tưởng Chơn linh là một: Thời đại năng lượng (ĐK 6).

5/ Những nét phong hóa nhà Nam còn đọng lại ở người dân địa phương qua các Lễ Hội ngày tết, lễ cưới, đám giỗ… Cùng thưởng thức những đặc sản địa phương về ẩm thực để dưỡng sanh (thể xác) – Sinh tồn phát triển là ở đời sống tinh thần Tâm linh mỗi cá nhân. (ĐK 7).

= Phân chia cụ thể tour theo thời gian và địa điểm: 1, 2, 3, 5 ngày…

Vì mục đích của hành giả du lịch Tâm linh là để khám phá tự nhiên, công nhận thực tế là nhận biết từ cái có sẳn khởi đầu ở năng lượng tam thể thì tức khắc hay biết ý nghĩa vạn pháp thành hình bằng cái nhìn mới thấu lý truyền tãi trong tiếng Việt. Khi mình sáng tỏ (điều đó) được cô đọng ở hiện hữu cái vạn sự đang diễn ra … thì bừng tĩnh, sự ngộ nhận định kiến, can dự biến mất, tự soi sáng đường ta ta đi ở đời sống thực tại cái gần gủi quanh mình, tuy nó hổn độn mà hài hòa đến các phương tiện còn lưu lại như Truyền khẩu, Văn tự, Kinh điển, kể cả Sấm giảng …

Qua trải nghiệm có ý thức thì đời sống trưởng thành, sự sanh hóa ở xã hội cộng đồng là cơ hội tất cả mọi người – Vì cuộc sống lớn mạnh hơn mọi giáo điều.

(Giới thiệu tham khảo)

Facebook Comments Box
Paste your AdWords Remarketing code here