Hiện hữu xuất phát từ tâm

Mọi hiện hữu đều xuất phát từ tâm! – Về vật chất thì đời sống con người tuy có sự phát triển không đồng đều ở mỗi vùng, mỗi quốc gia … là do con người cùng với các thể chế chính trị khác nhau nhưng nhìn chung các nhu cầu thiết yếu ở đời sống vật chất đã hơn hẳn các thời kỳ đã qua nhờ các khám phá KHKT ứng dụng công nghệ và tấm lòng từ tâm con người ở tầng lớp giàu có thông qua các tổ chức thiện nguyện xã hội đã chia sẻ giúp sống (vật chất) khắp nơi ngay cả lúc đang xung đột chiến tranh … Nay đã đang chuyển qua mạnh mẽ, giải quyết một cách rốt ráo về tư tưởng : Từ sự đấu tranh nay lộ diện sự “đấu đá” khủng khiếp như hổn loạn khắp nơi bị tẩu hỏa ở mỗi người mức độ khác nhau,  đặc biệt là ở giới cho là tinh hoa chính trị, tôn giáo … : Thay đổi – Sống thật cùng cộng hưởng hay bảo thủ – chỉ dành cho các nhóm lợi ích, tầng lớp trung gian hưởng lợi, xã hội chia rẽ …

Ở con người luôn hiện hữu cùng vạn vật có ý thức, thì cứu cánh duy nhất là quay về với bản thể chính mình: Cái có sẳn, chính xác tất nhiên chuyển hóa …

Vấn đề muôn thuở từ Tâm mình …?

Tại sao gọi Tâm con người?

Tâm con người chính thể hiện nơi tư tưởng, mà tư tưởng con người chính là năng lượng. Năng lượng này là vô biên, nó là sức mạnh toàn thể của bát phẩm chơn hồn có sẳn ở bản thể. Nhưng con người vì không biết sử dụng năng lượng này nên khối năng lượng trong chính mình bị tù hảm, vì vướng mắc quá sâu cái “khổ vật chất bao trùm thân thế hệ”. Sự tù hảm này là thể hiện của cái ta (phàm ngã) do trí phàm tưởng tượng ra (đều là ảo), luôn bị tác động bên ngoài, mình lại nhìn lướt qua mà không nhìn thấu suốt nó thì nó biến mất (vì nó ảo), bởi mọi sự vật lúc nào cũng là tạm thời nhìn nó mà không tập trung soi sáng thì nó tác động ngược lại mình … sanh ra vạn tính: Nhỏ mọn, ích kỷ, tham vọng, ỷ tài dựa vào cái thẩm quyền trung gian và sự ngộ nhận nên nó luôn luôn bao trùm sự khủng hoảng, tinh thần như bế tắc đều lộ diện hành vi ở đời sống, từ lảnh đạo các siêu cường thế giới, cường quốc khu vực, các quốc gia đến mỗi gia đình và ở chính mình. Mà ai cũng hiểu thế giới này thế giới chuyển động, chỉ là ưu thế giả tạm ở 2 đầu thái cực con người lại cố đeo mang… Nó khác hẳn Chơn ngã gốc là do Thượng Đế chiết thân ra mà có. Cho nên hiểu cho cùng tận thì con người cũng chính là Thượng Đế (điều này nhân loại mấy ngàn năm nay không chấp nhận do không hiểu rõ bản chất thực sự của Thượng Đế là gì). Mà nếu có nói đến Thượng Đế thì cũng chỉ ở hình thức bề ngoài nên ông Trời có nhắc nhở “Danh Ta nó mượn (để lợi dụng) nhưng Ngai Ta nó chẳng dám ngồi (vì Ta ở trong nó, do phân biệt, tâm sợ hải) ở đời sống thật mà thôi.

Vậy ở trong mỗi chúng ta Tâm con người ở đâu?

Nhiều người cho rằng Tâm con người nằm trong bộ đầu (nảo). Nhưng bộ nảo chỉ là trung tâm xử lý các dữ liệu do giác quan mang lại. Thực ra Tâm con người nằm trong toàn bộ các tế bào. Trong các tế bào này được coi như là những máy biến thế luôn luôn vận hành không ngừng chính là nguyên lý AD đào độn trạng thái cân bằng 5.5 nóng lạnh , trược thanh – Vô cực (phi thời gian) thái cực (ảnh hưởng thới gian chi phối thế giới vật chất) – rồi thái cực trở lại vô cực hoàn nguyên nội lực chính là Sự sống – sức sống trong ta luôn biểu hiệu năng lượng Tâm linh lộ diện hành tàng hiện hữu … là gốc. Giải pháp ở con người thường hay kiểm soát tư tưởng bằng cách thiền định và cầu nguyện. Thiền định không hề có phương pháp thiền định mà thiền định chính là cho còn cầu nguyện chính là nhận (hơi thở vào hơi thở ra) – hít vào là cho, thở ra là nhận (hít vào là cho toàn thể vạn vật vũ trụ – bản thể, thở ra là nhận ra tiếng nói vô thanh trong im lặng của Thượng Đế) – Ở Cảm xúc vấn đề là Cảm nhận (thể xác) đến Cảm ứng-Cảm thông (tư tưởng) tức năng lượng chuyển thành hình –  Sanh, Diệt rồi lại chuyển tiếp, do Gốc là Năng lượng tức Bảo tồn Sanh hóa thế giới trong ta theo tiến trình bất tận.

Linh hồn con người nằm ở đâu?

Nói bị Thần khiếm khuyết là do sự ngộ nhận, tự quay lưng của chính mình – con người. Đến đầu thế kỷ 20 có Thông điệp chỉ điểm xuất hiện từ Năng lượng gốc “Thầy đem Thần đến cho các con hiệp với Tinh Khí đặng đủ Tam bửu” tức năng lượng tam thể xác thân cũng là một được chiết linh từ khối năng lượng đại vũ trụ … Vậy đối với Thượng Đế thì ở linh hồn trong mỗi con người chúng ta lớn rộng hơn nhiều : Nó ở trong ta, nó xuyên qua ta và nó ở chung quanh ta. Sở dĩ thể xác con người trụ vững được là do linh hồn (Thần, Chơn linh) giữ nó lại cũng như linh hồn của Thượng Đế gắn kết cả vũ trụ lại với nhau. Và linh hồn của người này đối với người khác là không có bắt đầu, không có kết thúc.  Có hiểu được như vậy mới nắm được ý nghĩa của câu “Tất cả chúng ta là một”.

Đã nói linh hồn của mỗi con người hiện hữu trong và bao phủ ngoài con người, nó trùm lên các khối vật chất và trong khối vật chất này nó biểu hiệu cái thân quá khứ, kiếp hiện tại và kể cả kiếp tương lai …

Ở mỗi con người linh hồn biểu tượng giống như hào quang bao trùm lên toàn bộ con người. Do sự tinh khiết của năng lượng, của mỗi con người mà ở mỗi con người mức độ khác nhau, do sự giác ngộ mỗi con người khác nhau.

Từ tâm

Đến sự diễn ra trong 5 cảnh giới thực tại mình giáp mặt ?

Con người ai lúc nào cũng trãi qua 5 cảnh giới :

1/Vật chất,

2/Siêu trần (vượt lên vật chất 1 chút) sau khi con người vừa bỏ xác,

3/Cảm xúc: Hỉ nộ ái ố ai lạc dục … hào khí con người bộc lộ ra ngoài.

4/Tinh thần ở tư tưởng thuần khiết nhận ra siêu lý tức sự tương đồng sanh hóa.

5/Chơn linh.

Trong 5 cảnh giới này thì cảnh giới cảm xúc là cảnh giới nơi con người Cảm nhận được cái chơn tánh của mình : Hỉ, ái, lạc (tánh trời), ở 2 phần phía dưới của cảnh giớ (siêu trần, vật chất thì con người vẫn bị chi phối thế giới vật chất thời gian. Từ nữa cảnh giới Cảm xúc đổ lên trên thì con người mới thoát ra được sức hút của trái đất như là “… Trường thi Tiên Phật (viên giác – chấm dứt can dự) vượt kiếp khiên (trong cửu thiên khai hóa – thế giới vật chất) để phiêu du trong các cảnh giới vũ trụ đích thực tự do mình như là tiểu vũ trụ. Từ xác thực trong mình, kiểm chứng ngoài mình và sự trưởng thành … qua ý pháp ý nghĩa của câu :”… đốt 5 cây nhang (biểu hiệu năng lượng): 3 cây trong là án Tam tài (tam bữu thiên địa nhơn), 2 cây ngoài AD (sanh hóa, giải, thoát ra nhị nguyên) tượng Ngũ khí …” mình cùng trời đất, đều do sự tác động của năng lượng: Sự sống hiện hữu bên trong mình chuyển hóa – Ở Tâm linh là hằng hữu !

Nó là sự thật, sự thật quá hiển nhiên đến nổi mọi người không tin nó là sự thật …

Hiện hữu xuất phát từ tâm …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here