Hiện tiền tức tự do

Khi con người tự giải phóng năng lượng qua thể xác vật chất và tư tưởng tức cái tích lủy, bảo thủ dần dần mất đi thì cái mà thế nhân gọi Thần khiếm khuyết, linh hồn, điểm linh quang tức thì xuất hiện, qua ý thức trực nhận sáng tỏ ngay lúc này : Chính sự sống, hơi thở… cái đang là, mới là thật mà thôi. Đó là thực tế, được trãi nghiệm ở đời sống, là Tự do qua sự thông dong tự tại, khám phá, thay đổi tiếp mãi không ngừng từ chính bản thể và quanh ta – Hiện tiền tức tự do !!!

Ở xã hội và trong chính mỗi con người thường thể hiện ngược lại là do chính mình bận bịu với những cái không đáng bận bịu, nên năng lượng nội lực bên trong bị tắc nghẽn, xảy ra xung đột từ ảo tưởng, tham vọng, can dự, mong nuốn, chờ đợi …nên luôn luôn lãng phí năng lượng ở đời sống, theo đuổi cái bên ngoài, dấn thân, lừa dối, giành giựt, khổ ải để … để dành, để hưởng thụ, sống qua ngày, chờ qua đời…  Cuộc sống như thế là khá vô vị, mà chưa nhận ra giá trị đích thực con người :Năng lượng vũ trụ – Ý niệm hóa qua gương đời sống sáng tỏ, từ yếu tố con người : Chia sẻ trao đổi cùng sáng tạo ở thế giới không biên cương thúc đẩy tiến hóa, đến khả năng tiềm ẩn con người sanh hóa từ gốc nguồn bản thể mà thế kỷ 21 đang diễn ra : Hóa giải sự ngộ nhận của con người … là trở lại tự nhiên cùng cộng hưởng. Bởi mọi thứ luôn luôn vận động chuyển hóa …

Cái mâu thuẩn của chính mỗi con người là thói quen luôn luôn tích lủy, bảo thủ, lại thích bắt chước làm theo … thậm chí cho là “văn hóa lễ hội tâm linh”thực tế diễn ra như là sự đổi chác, “xin cho”khác với tinh thần tư tưởng đến với tâm linh vô tư tự do cùng hòa họp phát triển hưởng sanh . Miệng luôn luôn hô hào cầu chúc tốt lành mà thực tế hành động là giành giựt đến hủy hoại người khác, chỉ mưu cầu hạnh phúc cho mình thiệt người, chỉ như là sự gạt gẫm lẫn nhau , nhờ qua thế lực để mưu sinh và thâu tóm được kéo dài, kết cục cũng hoàn không …Tất cả điều đó là hậu quả của sự ngộ nhận, can dự, cấm kỵ, chủ quan thiển cận và vô nghĩa . Đã tới lúc không còn chất chứa, chịu đựng được nữa, quá nhiều ẩn ức.. đến biến tướng cực đoan nguy hiểm… Con người phải được tiêu hóa, tự hóa giải ở mỗi cá nhân từ nội lực năng lượng bên trong chính mình, là ý nghĩa hiện tượng luôn chuyển hóa qua năng lượng không đứng yên ở đời sống, thấu rồi thoát, chớ chẳng có phép mầu nào từ bên ngoài .

Thực tế ở đời sống, thời gian trong ngày con người đặt ra là 24 giờ theo sự tuần hoàn của vũ trụ, thì mỗi người  hết lòng với hiện hữu trong đối đãi, làm việc, học tập …chỉ chiếm 1/3 tức khoảng 8 giờ trong ngày, còn lại 2/3 thời gian là Tự do nghĩ ngơi … Lúc đó hệ thống tự động hóa bản thể vận hành như được sạc điện, bổ sung nội lực năng lượng để sử lý giáp mặt cuộc đời cho một ngày mới … đương nhiên mọi khen chê, đúng sai, tốt xấu… ở cỏi lưỡng nghi này chẳng còn lụy nó nữa . Bởi sống thật bằng năng lượng chơn linh, điểm linh quang, khí sanh quang, hơi thở linh giác trong ta cùng vạn vật, chớ không phải thể xác, tư tưởng phân biệt. Với của cải vật chất chỉ là phương tiện cũng là thành phần của đời sống không phải là cứu cánh… . Khi ý thức năng lượng chính mình thì cơ hội bình đẳng như nhau, tức vượt qua kẽ hở của không gian thời gian, như Động Đình tức đình cái động … ở dòng thời gian bất tận này như: ”Thức là Sống với vạn vật, ngũ là Sống với vạn linh”.

Bấy giờ, cái tham vọng, ảo huyền từ cái thẩm quyền về chính trị, tôn giáo ngay đến mỗi gia đình, cá nhân qua can dự tự động biến mất. Đó là Tự do. Cái ngã mạn, ích kỷ, kiêu ngạo, ỷ tài, dựa dẫm… trói buộc chính mình đến người khác không còn nữa, hết tác dụng … Khi đó con người sẽ trực nhận ra đời sống ngay lúc này, cái thực tại đang là mới là thật, có đặc tính hoàn toàn Tự do, độc lập ở hành vi, nó gắn liền sự cộng hưởng với nhau ở xã hội cộng đồng nhân loại từ chính mỗi cá nhân, tiểu vũ trụ. Đích thực là Sự Sống năng lượng vô biên .

Mà Sự Sống chính là Tình thương, thể hiện Tình thương chính là xem mình tựa mảy lông(xóa tự ngã), thiên hạ như trời đất, đồng nghĩa là sự tôn trọng lẫn nhau giữa con người với con người . Tình thương là chân lý – sự Chân thật . Ai ai cũng nói sự Chân thật nhưng thể hiện cụ thể sự Chân thật là hoàn toàn thành thật với mình và với người … ở thời đại minh bạch hóa, ngược lại là tự đào thải. Thẩm thấu điều đó ở ngay lúc này là Tự Do, không còn phải bị cưu mang đeo nặng, than vãn mỏi mòn, đi tìm kiếm hay đấu tranh, biện minh … do vô minh che lấp, mà thực tế là Nhớ lại : “Hảy tự thấp đuốc mà đi”, từ đó cảm thấy sáng tỏ hanh thông.

Hiện tiền

Hiện tiền tức tự do

Đã hơn 500 năm trước Cụ Trạng đã nhắc nhở “Cho chữ 1 nghĩa 10” , hay muốn học Đạo – luật tự nhiên vũ trụ … thì phải học Tiếng Nhà Nam (Tiếng Việt) do ý nghĩa thâm sâu sanh hóa qua 5 dấu , chính là Ngôn ngữ của nhân loại ( năng lượng) chuyển hóa, thì thực chứng hiện tiền “Nhứt bổn tán vạn thù – Vạn thù quy nhứt bổn”,”Thiên thượng thiên hạ vạn vật đồng nhứt lý”, “Càn khôn dĩ tận thức”,“Con rồng cháu tiên – 2 tiếng Đồng bào”, …Ở thế kỷ 21 đã lộ diện thời đại toàn cầu hóa, bình đẳng cơ hội như nhau : Thần Thông Nhơn tức con người thông cảm với nhau qua năng lượng chơn linh vi chủ, cùng hòa nhập và phát triển ở mọi nơi .

Nghe , nói … thì quá dễ, gần gũi … thực tế nhìn lại sao như quá xa vời, nguyên nhân là do ta  c h ờ , nhìn người khác thể hiện thế nào… ! Vấn đề là do chính mình hành động: Hiểu, Áp dụng, Xử lý, Tự điều chỉnh, để Điều hòa thế nào mà thôi …Điều đó đến rất bất ngờ, phi thời gian, ai ai cũng có sẳn .

Xin giới thiệu cùng suy gẫm bài thơ :

1/Con người:

Phải đủ căn sanh mới thấy trời , (Ý thức gốc nguồn: Năng lượng…)

Ai ơi đừng tưởng dễ như chơi. (Trí thức thế gian ỷ tài…)

Nghe danh như chất chồng bên gối, (Ngũ mê chưa thức cái trí …)

Cổ phật không duyên khó gặp người . (Chỉ có Ý thức  năng lượng gốc…)

 

2/Thế gian – Thế thật :

Huynh đệ đồng môn hiệp nhứt gia, (Tất cả chúng ta là 1…)

Chổi tiên quét sạch bụi sơn hà.(Khoa học kỷ thuật sáng tỏ đời sống …)

Thiệu kỳ phất phới bay về nước, (Hòa họp vật chất tinh thần …)

Tàu Nhật dọn đường đuổi quỉ ma. (Sự thật hóa giải ngộ nhận con người …)

Lá thắm đề thơ mừng chiến sĩ, (Vai trò mỗi con người xã hội chân thật …)

Chỉ mành sẽ dứt trận giông qua. (Đến lúc thay đổi sáng tỏ …)

Xuân phân(3/2),Hạ chí(6/5):Đời thay đổi,(Ý thức con người …)

Vạn quốc đua nhau kiếm chủ Hòa.(Giải pháp duy nhất :Cộng hưởng …)

 

Tóm tắt ý 2 bài thơ trên tuy nội dung có khác nhau nhưng đều nhằm 1 chủ đích duy nhất: Hòa trộn năng lượng của từng cá nhân vào khối năng lượng của Đại thể – Năng lượng Đại vũ trụ hiện hữu hằng hữu …!

Hiện tiền tức tự do …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here