Hòa đồng

Tạo hóa (Đấng sáng tạo càn khôn vũ trụ), cha mẹ đã sản sinh ra ta và ai cũng có 3 công cụ vạn năng, một hệ thống hướng dẫn nội tại chỉ đường về nhà là tư tưởng, tiếng nói, hành động để thực thi chức trách làm người nhằm thể hiện lẽ sống của chính mình, chính là sự Tự do để hòa đồng vạn chủng, thể hiện ý niệm chúng ta là một, cùng tiến hóa. Bởi lý do của đời sống là do mỗi cá nhân tạo thành – Cơ hội ý thức, tự quyết, thể hiện cuộc sống là cộng đồng nhân loại – Đối đãi chân thật thì hòa đồng. Chính năng lượng của linh hồn, điểm linh quang trong khối năng lượng vũ trụ là sự sống mãi mãi trường tồn, ở khắp mọi nơi trong đời sống vạn vật, con người và xã hội .

Đã trãi qua hàng thiên niên kỷ, xã hội loài người vẫn thăng trầm, tuy có hưởng thụ nhiều tiện ích vật chất, nhưng đa phần chưa nhận ra sự thật nhớ lại cái con người đã có sẳn : Năng lượng chuyển hóa ở 3 thể với 3 chức năng sẳn có,  đối với chơn linh đó chính  là chỉ ra mong muốn của nó chớ không phải bị áp đặt, với trí nảo là chọn lựa  những phương án và thân xác là thực thi sự lựa chọn đó… Nên con người chẳng có và không bao giờ có được sự khai phóng tư tưởng, thể xác – vì tự do từ bên ngoài không tới với ta được. Hầu hết con người chỉ là hẹn đi, hẹn lại sẽ từ bỏ tham vọng, ích kỷ, ham muốn…. rồi  đưa đến hụt hẩng và gặp khổ nạn nhiều hơn. Thực tế tự do và hạnh phúc của con người chỉ thể hiện trong phút chốc, còn hạnh phúc thật sự thì quá xa vời.

Ở xã hội toàn cầu hiện nay, phần lớn mọi người đều nhận ra rằng tôn giáo cũng chỉ là 1 tổ chức qua thẩm quyền trung gian giáo hội chi phối, là sự rao giảng truyền bá chớ không phải sự mẫu mực, nên mâu thuẩn và xung đột luôn đi tới cái gọi là chánh, tà, đúng, sai, dẫn tới bảo thủ chơn truyền… ngay chính trong tôn giáo đó, do bị  cuộc sống vật chất chi phối, nên đã lạm dụng, xuyên tạc, tồn tại nhiều vấn đề qua hình tướng, văn tự trong việc tầm chơn, Ý nghĩa của giáo pháp được thể hiện qua năng lượng bị hạn chế, o ép trong phạm vi chật hẹp, bị đóng khung, giáo điều …  làm con người hoang mang, đưa đến lầm lạc, cuồng tín từ đó dẫn đến chê khen, mạnh yếu, thưởng, phạt … để hy vọng và chờ đợi. Với chính trị, qua thể chế gọi là chánh quyền, thật ra đấy chỉ là những cơ chế xã hội giả tạo,  được dựng nên để điều độ hành vi của nhau. Nếu con người không minh bạch sẽ đưa tới dễ dung dưỡng, lợi dụng, tham nhũng… Không cần phân tích ở xã hội các nước chậm tiến độc đoán, hãy nhìn xã hội phương Tây vốn tự cho là văn minh có nền dân chủ, nhân quyền, phát triển, thì tình hình chính trị Châu Âu thực tế là ở Hy Lạp cũng đã rõ : Sự phản bội và thất tín , từ tham vọng của giới chính trị thế nào với người dân, hay đến siêu cường đối đãi với đồng minh qua bao nhiêu cam kết, hứa hẹn … lộ diện cũng còn đó, cũng là do chỉ dựa cái ngoài ta …

Sống trong môi trường hiện hữu, từ lâu, tự con người đã bị tiêm nhiểm qua sự phân biệt, dẫn đến sự chia rẽ qua hành vi cụ thể thái độ ứng xử ở đời sống. Từ nhũng định kiến do con người đặt ra, rồi nhân danh quốc gia, chủng tộc, biên giới, tôn giáo, chánh tà, qua áo mảo, cân đai, giàu, nghèo. Tất cả đều bị cuốn theo cái gọi là “thằng khôn gạt thằng ngu” vào vòng xoáy tranh đấu, giành giựt với cái toàn là ngoài ta, đến nay vẫn còn đó : Khổ nạn, bất an và chết chóc  cũng từ tham vọng con người, hay con người ngày càng tệ hại hơn va luôn sống trong lo âu và sợ hãi … Nhân loại đã quá lãng phí hàng tỉ, tỉ dola và với biết bao mạng sống của đồng loại . Điều đó đã minh chứng rằng, sự tách biệt giữa con người với con người chỉ tạo ra sự thờ ơ và ưu thế giả tạm, Sự họp nhất của nhân loại (hòa đồng) mới tạo ra tình thương và sự bình đẳng thật sự.

Thực tế, gần đây đã xuất hiện nhiều nhân tố mới : Thay đổi vượt qua cái thẩm quyền về chính trị, tôn giáo… bắt nguồn từ sự thật thực tế, khách quan, ở ý thức hành động có trách nhiệm của cá nhân trên một số lĩnh vực cũng là đáng mừng cho nhân loại (điển hình như Obama thì biết, TT Mỹ thì không biết, hay GH Francis…) hòng giảm nguy cơ bất ổn do “ô nhiểm” về tinh thần ở xã hội toàn cầu là nặng nề nhất. Nhưng để thay đổi thế giới này chuyển sang xã hội chân thật, minh bạch thì tất cả mỗi người, qua năng lượng chuyển hóa tận gốc ở 3 thể trong ta mới thật sự thay đổi, chớ không phải có một tổ chức, một quốc gia, một liên minh …hay một cá nhân điều hành, mà từ mỗi cá nhân tự  thức tĩnh tức ý thức thay đổi, chuyển hóa, vận hành, hòa vào mạng lưới năng lượng vũ trụ lan tỏa tự nhiên, rồi cô đọng thành hình ở đời sống xã hội .

Đỉnh đồng

Tự biện minh là tham lành, cũng là hình thức can dự muốn áp đặt ý kiến, hành vi mình lên người khác. Đích thực là mỗi người “hảy tự thắp đuốc mà đi”. Đó là điều cơ bản, nền tảng chính là sự tôn trọng người khác và đối đãi với nhau chân thật. Cái cách hay nhất để thay đổi ý thức của  người khác là lấy chính mình mẫu mực làm gương, luôn tự soi, tự điều chỉnh từ mỗi cá nhân. Đừng trông chờ người khác mà hảy nhận ra chính mình là ai . Đã đến lúc không còn chỗ ẩn núp che giấu sự thật, vì nguyên gốc sẽ lộ hình, phơi bày thực tế . Với xã hội loài người, càng  không phải là cuộc tổng dượt cho một kịch bản đã được viết sẳn, hay phương pháp cũng thuộc về thời gian, vì thời gian là không có thật, ý thức mỗi người tự định vị mình là ai. Thông qua đối đãi là chứng thực, tiêu hóa … được thể hiện mọi hành vi ở đời sống.

Vậy từ Ý thức tự điều chỉnh năng lượng ở 3 thể của con người khi thân xác, trí nảo và chơn linh cùng sáng tạo trong sự hòa đồng và thống nhất, lúc đó con người mới thoát ra khỏi thế giới vật chất vốn luôn bị kềm hãm ở thành, trụ, hoại, diệt. Chính năng lượng vận hành như nhiên của chơn linh, với hành động của thể xác như công cụ (con kỵ vật), trí nảo như là điện năng làm cho thân xác làm việc, để nhằm mục đích gì là do chính mình quyết định. Tự do vốn có trong bản thể con người , còn mất Tự do vì bận bịu với thế giới vật chất ảo huyền “Ma đưa lối, quỷ đưa đường. Cứ tìm đến chốn đoạn trường mà đi”– Tất cả do ta mà thôi, bởi  thế giới của chúng ta và tình trạng của nó hiện nay phản ảnh Ý thức tổng họp của mọi người sống trong đó như thế nào !

Theo Luật tự nhiên, dù vạn vật, con người, xã hội …có trãi qua bao cơn đại động, thiên tai thay đổi đi nữa, thì thế giới này vẫn tồn tại, chuyển mãi không ngừng. Vấn đề ở ta là có Ý thức được năng lượng nội tại, rồi nhận ra và bắt nhịp để hòa đồng hay chưa. Nếu không là tự đánh mất cơ hội thực tại này, mà thế gian hay gọi là có xác mà không hồn – Trí tuệ ở đời sống qua đối đãi với nhau được coi như là trường thi. Bởi ý thức là nguyên nhân, không ý thức là hậu quả do chính tự mỗi con người quyết định ở hiện tiền phi thời gian, tại đây, lúc này,  ngay bây giờ…

Vì toàn bộ cuộc sống là chuyển động.- Mọi thứ chuyển động. – Không có gì y nguyên như củ. Con người đừng chết cứng trong những niềm tin hiện tại của mình, vì điều đó sẽ chăn đứng tiến trình Tiến hóa của nhân loại .

Hòa đồng …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here