Hoài nhớ

Đọc lại thơ xưa ngấn lệ trào
Nhìn về thực tại quá thương đau
Cảm thông tri kỷ sầu ly cách
Chẳng nỡ cùng nhau vĩnh biệt chào

” Thiệp hồng bếp lửa “, tiếng thơ xưa
Lưu bút người ghi chẳng lọc lừa
Ủi an biết mấy cùng nhung nhớ
Tôi cảm thông người khi nắng mưa

Nếu lỡ mai ngày tôi biết tin
Thơ kia lá phủ chẳng sao nhìn
Trời ơi ! Không biết tìm đâu nữa
Điểm tựa tâm hồn tôi mỏng manh

Van vái trời cao nhỏ chút tình
Cho người qua khỏi mọi u minh
Để tôi mãi mãi còn nhung nhớ
Gởi nỗi niềm riêng tưởng bóng hình…

Hoài nhớ

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here