Hoàn hồn

Từ nguyên lý Âm Dương , Cha mẹ chúng ta đã sáng tạo con người theo hình ảnh đấng Sáng tạo , nên con người là vô cùng hoàn hảo , với khả năng tiềm ẩn vô biên . Về cơ bản , bản thể con người là giống nhau , chỉ khác nhau 1/100 trên cách cấu trúc về hình tướng , màu da , ngôn ngữ , vùng , miền … Rồi từ khi con người đặt tên :Chủng tộc này , quốc gia kia… thì có sự phân biệt , bắt đầu tạo ra chia rẽ . Hậu quả là cho đến ngày nay con người thật sự chưa bao giờ hạnh phúc , sự cộng hưởng giữa con người với con người còn ở mức hạn chế . Con người có chăng , chỉ mặt nào đó thỏa mãn cho danh vọng , vật chất , quyền lực …

Từ đó , con người vẫn luôn hụt hẩng , nên cố công đi tìm kiếm các phương tiện để thoát khổ , hay con người đổ thừa do xã hội , phó thác cho số phận , phải gian dối , bị cái định chế thẩm quyền … mà chưa hề được độc lập ở hành vi , bởi còn tin cậy dựa vào cái ngoài mình . Nên  gọi có sống đó , nhưng có xác mà không hồn , thì làm sao phát huy giá trị bản thể này , trong cuộc sống , làm chủ cuộc đời .

Vậy nguyên nhân do đâu ? Tất cả là ở sự ngộ nhận , mơ hồ về vũ trụ , về chính mình . Theo dòng thời gian , con người chưa Nhớ lại gốc nguồn chính mình , thì làm sao quan sát rõ các hiện tượng khách quan chung quanh của vũ trụ , vạn vât , xã hội và ngay con người chính mình . Mà ở đó  nó hằng hữu , tiềm ẩn bên trong bản thể  nguồn năng lượng , nó là sự sống vô biên .

Điểm quan trọng ngày nay là khi khoa học đã phần nào khám phá bộ nảo con người có khoảng một ngàn tỉ Tế bào thần kinh  và thân thể bốn chín ngàn tỉ tế bào tổng cộng khoảng 50 ngàn tỉ , luôn luôn vận hành hết sức vi tế , không thể lường được . Từ nhiều thí nghiệm khoa học, họ đã tìm ra l số nhóm Tế bào thần kinh , trong đó có 2 nhóm lưu ý là : Gien hành động có trách nhiệm và Gien định vị … , đã khai màn sáng tỏ Nguyên lý AD… để con người ứng dụng trong sự dục tấn ở đời sống , hạnh phúc thật sự ở kiếp sanh , do chính mình chọn lựa .

Vấn đề là con người phải khám phá bản thể chính mình . Ai ai cũng có 3 phần thể xác , tư tưởng , chơn linh thì con người lại giải quyết , vun đấp , tích lủy cho cái thể xác vật chất và tư tưởng  nên bị thần khiếm khuyết , với nhiều học thuyết dẫn đến bảo thủ , cứng nghắc không thoát ra được , vì vạn vật đâu có đứng yên , mà luôn luôn vận động thay đổi . Chỉ có cái điểm linh quang , chân ngã … thế gian gọi là Hồn , vốn có gốc nguồn từ Khối hổn độn hồng mông , Khối đại linh quang , biến sanh Khí sanh quang tức là hơi thở chúng ta đang sống , chính là sự sống con người vạn vật trong trời đất là thật mà thôi .

Ở con người , ta lại quên để ý , chăm sóc , rồi quen dần đưa đến phản ứng tự nhiên . Chỉ có nguồn năng lượng vĩnh cửu đó , mới đủ sức can dự , giúp đở năng lượng chuyển hóa của thể xác và tư tưởng . Khả năng tiềm ẩn con người chính là đây , từ đó con người mới tự tại , giải thoát khỏi cái con người giả danh . Từ hữu hạn đến vô hạn rồi Hòa họp với vạn vật chung quanh với xã hội . Do Ý thức giác ngộ ở thực tại : Mượn cái giả (tư tưởng , vật chất) để thực thi cái thật (năng lượng gốc) . Lấy cái thật để giúp cái giả chuyển hóa thực thi . Tức là luôn luôn  khám phá sự thay đổi của vũ trụ , vạn vật và con người , có cái nhìn mới thì thể hiện đạo đức chính là hành động , là năng lương . Lưu ý ở đây  không có “người” làm , mà chỉ là năng lượng chuyển .

Trải qua thời gian dài chịu đựng ở cuộc sống , một số người ngày nay đã ý thức “Vòng xoay chuyển vong hồn tiến hóa” tức thực tại có tự nhận biết , tự thay đổi , tự điều chỉnh hay không mà thôi .Nếu con người chỉ nhìn cái giả danh như :Thiền , vận khí luyện đạo , đi lễ chùa , cúng kiến , tích phước , làm thiện  … mà không hiểu ý nghĩa đích thực của nó là để Chuyển hóa năng lượng bên trong bản thể với tác động chính mình từ Ý thức (ở 67 đến 8) , là luôn dở dang , làm thiện nhiều chưa thiện ,  do còn tích lủy để dành … bị kềm hãm cái gốc là  tự do , nên hiệu quả thấp , không đủ sức chuyển hóa , ứng dụng , mãi mãi chờ đợi) .

Hồn

Gắn liền cuộc sống , ở  thời đại năng lượng , có mấy ai cảm nhận  Đạo là gì chưa ? … Người xưa tạm đặt tên gọi là Đạo, chính là năng lượng Âm Dương trong trời đất vạn vật . Đạo tượng trưng cho sự ngưng trệ và  biến hóa , sự luân phiên của AD , cái nọ sanh cái kia , sự quân bình , điều hòa … Ở bản thể con người , Đạo có  tính tự động hóa . Có thể dẫn chứng :

– Ở hoạt động Dương : Có tính năng thâu gom do đó có khí nóng , sức nặng , cầu tâm lực . Thể hiện sự chịu đựng , co giản , mềm dẻo , sức nén , sức nóng , sự co bóp , trọng lương … tính Axit sự hướng tâm .

– Ở hoạt động Âm : Có tính năng bành trướng do đó có khí lạnh , năng lực hướng thượng . Thể hiện tối tăm , mềm mại , thùy mỵ , lạnh lẻo , thể lỏng , mảnh dẻ , bành trướng tức tính kiềm , sức ly tâm . Ở con người tượng trưng cho sự ngưng trệ của tinh thần trong vật chất .

Vậy với con người , Đạo là những gì sẳn có nơi mọi người , vạn vật . Do ý thức , con người nhận biết , chuyển hóa , giải phóng năng lượng để  tiến hóa . Chớ không phải là Đạo này , Đạo nọ hay nói Đời là cái gì không thuộc về Đạo đâu . Nếu không ý thức thực tại để khám phá , thay đổi  chuyển hóa là lãng phí một kiếp sanh , thì làm sao trở về gốc , đời sống là tự do tuyệt đối .

Vấn đề thực tế , ta hảy quan sát tình hình thế giới , nhân loại bước sang thế kỷ 21 , đến năm 2014 , con người đã chứng kiến 2 sự kiện làm rúng động toàn cầu : Một là lộ diện tổ chức khủng bố tàn sát , với tham vọng …  tới các quốc gia châu lục . Đã đến lúc thế giới thay đổi , phải được Tái cấu trúc lại theo hướng : Minh bạch , chia sẽ và giúp sống .Để xã hội vận hành CP toàn cầu . Hai là sự nhận thức con người qua Hội nghị Tôn giáo toàn thế giới :” Tất cả chúng ta là 1” . Chứng minh con người đã ý thức , thoát khỏi sự kềm chế tinh thần , tiến đến tự do ở đời sống chính mình , với xã hội cộng đồng , tức ngôi nhà chung vạn chủng , thì Hòa bình chung sống diển ra … Đó là đã thể hiện dấu hiệu bừng tĩnh được hoàn Hồn . Với 2 nguyên nhân làm khổ đau nhân loại (TG,CT) dần biến mất , do ý thức con người nó bị đào thải .

Về trạng thái hoàn Hồn .

Ở con người , vấn đề khá đơn giản , bình thường , âm thầm  là khởi đầu từ chính mình : Khi có Ý thức thực tại phi thời gian , thế giới luôn luôn chuyển hóa , thay đổi  và vạn vật đồng sanh … là khởi đầu  bắt nhịp , thu phát năng lực bản thể , để tiến tới ở trạng thái hoàn Hồn .                                                                                                                                            Chúng ta chỉ ở trạng thái hoàn Hồn khi con người bừng tĩnh , nhờ sự bừng tĩnh này nó tạo ra sự rúng động toàn thân , tâm , trí , các lỗ chân lông mở ra , tâm nảo giống như tiếng nổ , òa ra sự thật sáng tỏ … Đó như là ngọn lửa vĩnh cửu , nguồn năng lượng tự nhiên mới là thật .

Thông thường , thoáng qua , hiểu ra được , rất bất ngờ điều mình sùng kính ngộ nhận … đi nữa , cũng  mới chỉ là khía cạnh của tâm trí điều chỉnh , chưa phải hoàn Hồn . Mà là chính nội tâm , chớ không phải bên ngoài tác động , đến thấu rồi thoát .

Trạng thái này chỉ xảy đến cho con người  ở trong tình trạng phi thời gian bất ngờ , tức là không để cho tâm trí can thiệp . Vì đặc tính của tâm trí là luôn nhận xét , phê phán , khen chê . Năng lực của trạng thái hoàn Hồn chỉ xảy ra khi Năng lượng của Tinh Khí Thần hiệp nhứt , tức là Hòa vào trong mạng lưới của toàn thể Vũ trụ . Trong đó “vạn vật , con người” biến mất , chỉ còn cái năng lượng , sự sống là hằng hữu rồi sanh hóa , thay đổi tiếp mãi không ngừng .

Hoàn Hồn không phổ biến (diễn tả) được , mà chỉ có giá trị trong một con người . Tùy ở điểm xuất phát của mỗi người tự quyết định , trở lại gốc tự nhiên , tức Đại Đạo sự sống Vũ trụ này !

Hoàn hồn …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here