Hội yến diêu trì cung

Ý NGHĨA BÍ PHÁP HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG

(Cảm nhận nhân Đại Lễ Hội Yến ngày 15/8 al năm 2012 tại Điện thờ Phật Mẫu Báo Ân Từ Tòa Thánh Tây Ninh .)

Đức Hộ Pháp truyền lại từ Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế đã mở ra cơ Đại ân xá (1926) để cho nhơn sanh trở về bầng 3 bí pháp ơn trên để tại thế : Một BP lập bàn vọng Thiên cầu Đạo ( 3 vị — Tinh ,Khí,Thần con người).Hai BP Phật Tổ ( hình dáng là Thái tử Sĩ đạt ta mậc khôi giáp-thành,đấc,kiểm chứng,thể hiện tại thế ). Ba là BP Hội Yến .

Chỉ có Hội Yến Diêu Trì Cung được Hội Thánh và nhơn sanh tổ chức Đại lễ hàng năm lớn nhất về qui mô hình thức và nội dung có đến hàng trâm ngàn người  tham dự. còn  2 BP kia ? Vì  (BP1) đã có ở trong mỗi  người khi ý thức ( đủ Tinh Khí Thần, Thần không còn khiếm khuyết ). (BP 2) chứng minh thể hiện đời sống hiện hữu (đác tại thế ),đây là vấn đề hết sức lưu ý vì là trường thi liên tục như là vượt vũ môn tam cấp thì cá mới hóa long  (đã có để dưới cột rồng phía ngoài  nơi Đền Thánh) thì mới vào dược bên trong  nội điện .

Trở lại (BP) Hội Yến –ngày rầm tháng tám là cực kỳ quan trọng :Trở về  để mẹ tắm rửa sạch chơn thần (trong thế giới lưỡng nghi AD đang bị lẫn quẫn,chìm đấm đến mãi mê ).Khi đã sáng tỏ AD vượt thoát ( Hội Yến : Gom tụ lại yến – ánh sáng – chính là nâng lượng con người )  hồn nhiên, thanh thản như trẻ thơ ( tết Trung Thu-tết Nhi đồng)… mối thật sự trở về vối nguồn cội (Chí Tôn) nên tiếp theo là ngày 18/8 vía Đức Lý (Lý thay Trời ) là được phong thưởng ( khi sáng tỏ ) hay phạt (lẫn quẫn như củ ) để sống với nguồn cội của Đạo ở trong đời .Thế nên tiếp theo ngày 27/8 vía Đức Khổng Tử thể hiện con người trong xã hội góp công sức (Nho tông chuyển thế) an lạc.

Như vậy Đại lễ  Hội Yến Diêu Trì có ý nghĩa quan trọng thâm sâu,là giải pháp tối ưu giúp con người giải phóng tư tưởng (ràng buộc trong AD) để trở về và quay lại thể hiện trong đời sống xã hội.

Nhân kỳ Đại lễ hội yến diêu trì cung năm nay – cảm nhận – xin nêu một số ý nghĩa đã được thể hiện và hiến dâng lên ơn trên  như sau :

1/ Khái quát tổng thể : Gần 90 (gian hàng) hiến lễ khá phong phú về hình thức củ, có phần hơi lạm dụng …làm giảm đi giá trị chủ đề nền tảng cân bản là tinh thần hiến dâng AD – Hoa quả phẩm –và thiết lễ .Tuy nhiên cũng có được những đơn vị khá ấn tượng kể đến như Ban thẩm mỹ nữ  được ở ngay chính giữa phía sau Hậu điện Phật Mẫu một bên là Họ đạo Đồng Khởi,một bên là Họ đao Phước Minh (nhơn sanh đã sáng tỏ AD dấn thân hy sinh từ lòng người –Khởi nhơn –lan tõa ).Điều đó rất đúng ý pháp (Mẹ lo phần hửu vi ) với vai trò và sự mỹ miều của Nữ giới thể hiện 3 yếu tố :

Cá nhân : Nữ Trung tùng phận .

Gia đình : Tam Tùng Tứ Đức .

Xã hội : Là hình ảnh Cửu vị Tiên nương tại mật thế mang lại an lạc cho xã hội ,nhưng muốn an lạc cho xã hội thì chính bản thân con người phải an lạc . Sự an lạc của con người nói lên Tinh Khí Thần hiệp Nhứt (lưu ý).

2/ Cách bố cục : Thể hiện hiến lễ bầng hoa quả phẩm theo nguyên lý AD (thế giới ta đang sống là thế giới lưởng nghi) .Từ vòng ngoài (trên bàn trãi khân vàng lê) có thảm Hoa,2 bên 5 tròn 5 vuông mâm quả phẩm theo công thức 531 (3 là con người tĩnh thức kết nối với nguồn cội 1 rồi thể hiện trong cuộc sống 5 – nhập thế .

Ở bên trong trên mật kiếng thủy tinh trong suốt là sự hiến dâng thể hiện mỗi bên 3 cập (tượng trưng trái thanh long)x 2 là 6 cập như 12 bàn tay con người đở dâng lên khỏi đầu sự sùng kính tuyệt đối (Có tôn trọng,mới biết ơn,mới báo ơn – Báo ân từ)

Trên mật kiếng có 2 mâm quả phẩm tròn vuông và 1 mâm lớn chưng bày theo  công thức 351 (từ con người 3, ý thức-ngũ khí –nâng lượng 5 đến 1 nguồn cội) là trở về bằng Chơn thần của Phật Mẫu ban cho tinh anh sáng tỏ – trí huệ –  ( phái Vàng mẹ lảnh …)

Đặc biệt  9 dĩa trái cây xếp 3 hàng : 3 vàng, 3 xanh, 3 đỏ tượng hình ảnh của Cửu vị qua các màu của y phục.

Trên thực tế ở Thánh tượng: Áo đỏ có 3 vị Tứ nương (Kim bảng) Ngũ nương (ngọc Như ý) Lục nương (cây Phướng) ,áo Xanh có 4 vị Nhứt nương (cây đàn)Nhị nương (Lư nhang) Tam nương (cây Quạt) Cửu nương (ống Sáo) ,áo Vàng chỉ có 2 vị Thất nương (hoa Sen) Bát nương (giỏ hoa lam) khuyết 1 vàng . Điều nầy chứng mimh : Con người ngày nay thừa trí thức (xanh)phát triển KHKT nhưng vàng (Thần) lại khiếm khuyết –( Lập TKPĐ lần nầy Thầy đem Thần đến cho các con hiệp với Tinh Khí để đủ Tam Bửu).

Quí vị đã xếp 3 hàng : 3 vàng 3 xanh 3 đỏ theo màu sấc y phục Cửu vị chấc cũng đã hiểu : Mỗi con số (nó là Lý thuyết toán học của siêu hình – hình nhi thượng)

Kèm theo Bửu pháp từng vị tương ứng vói Cửu viện : Hộ Lương Công , Học Y Nông ,Hòa Lại Lễ  … chính là 9 công thức tượng trưng mô hình xã hội trong Tôn giáo Cao Đài (duy nhất chỉ có ở đây không Tôn giáo nào có – hướng đến xã hội Thánh đức) xin lý giải đôi nét sau đây :

Đỏ (Ngọc)= (Tinh): Hòa (Ngọc như ý Ngũ nương :Ý trong con người là cái quí nhất tức Linh thể hiện Chánh tâm Thành ý …) Lại (Kim bảng Tứ nương :Muốn làm việc tốt phải có khoa bảng…) Lễ (Cây Phướng Lục nương : Dành cho người có chức phẩm do khoa bảng theo trật tự của nghi lễ …)=15

Xanh (Thượng)=(Khí): Học (Cây đàn Nhất nương:Tĩnh thức tri kỹ lan tõa lòng người…) Y (Lư nhang Nhị nương:Thờ các vị có công …) Nông (Ống sáo Cửu nương:Sự thanh bình mục đồng thổi sáo…) =12

Vàng (Thái)(Thần): Hộ (Hoa sen Thất nương: Về tài chánh = trong sạch… ) Lương (Cây quạt Tam nương:Về kinh tế làm cho đời sống mọi ngươi ấm no hạnh phúc an lạc …) Công (Giỏ hoa lam Bát nương: Về công nghiệp,công quả…phải do giáo huấn là gốc của mọi sự phát triển trong xã hội…) = 18 .Mới là cân bầng đủ để hiệp nhứt .

Diêu trì cung

Hội yến diêu trì cung

3/ Bây giờ trở lại bàn hiến lễ thấy phía bên trong chính giữa có thể hiên mô hình chữ  nhơn bầng meca luôn sáng (vượt thoát) dưới chữ nhơn thùng kiếng vuông trong suốt có thấp 2 ngọn đèn  AD  sáng tỏ (hiện hửu) .,phía dưới thùng kiếng là xác những con thiêu thân lao vào….rất có ý nghĩa trong triết lý nhân sinh .Trên đầu chữ nhơn có dĩa trái cây 4 quả đào tiên theo tích củ Đông Phương Sóc ,ngày nay con người bùng nổ ý thức tâm linh = khởi nhơn từ Đạo học ở BP Hội Yến mà ra .Ở 2 bên chữ nhơn có lưỡng long chầu nguyệt = tâm pháp ở lòng người…dưới có 2 bánh trung thu hình tam giác cân (công bình) lưu ý ở trong chính mình  tự chủ tự quyết chơn thật .

4/ Phía trong cùng trên cao nhất là hình Thánh Tượng Phật Mẫu cùng Cửu vị Tiên nương luôn sáng rực hào quang để soi sáng lòng người tĩnh thức, các đấng luôn âm thầm dạy dỗ, hướng dẫn chỉ đường tiến hóa cho nhơn sanh đang trong cảnh hổn độn ,bôn ba vượt thoát ở trần ai…bởi vì : Tất cả chúng ta là 1 – Cơ qui nhứt — là giải pháp duy nhất, nên phía dưới Thánh Tượng có hình da qui : Chân lý cứu cánh .

Xin cám ơn Hội Thánh,nhơn sanh …đã đóng góp tư duy , công sức, vật chất…cho Đại lễ tạo cơ hội cho nhân loại suy nghĩ – trải nghiệm – thăng hoa .

Khách tham quan

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here