Khúc rẽ

Thế giới đổi thay nay qua khúc rẽ,

Chưa từng xảy ra xã hội loài người.

Tánh mình hay biện minh cũng đà đuối lý : Thức tĩnh.

Tôi xin lỗi tôi ,

Tôi xin lỗi anh ,

Không còn bận bịu,

Lợi dụng đạo đức giả thế tình lừa gạt người say.

Chỉ có sự chân thật thực tế dẫn đường,

Thực thể gốc nguồn có sẵn bên trong :

Ta là đời sống,

Hơi thở từng giây,

Năng lượng đào độn

Nội lực sức sống,

Ta là đường đi,

Tự do sảy bước,

Hiển nhiên cuộc đời,

Hãy theo ta :

Năng lượng chuyển hóa hằng hữu ngàn đời.

Ai ai cũng có tiềm năng soi thấu,

“Luật bóng tối” sanh hóa tự nhiên vũ trụ,

Ở xã hội ý nghĩa năng lượng Đạo Pháp Thế soi đường,

Qua tiến trình Tiếp Khai Hiến Bảo bản thể: Điểm xuất phát.

Thùy não phải tự tri.

Sáng tỏ đường đời vạn nẻo.

Can dự chấm dứt,

Tự do hiện hữu hài hòa,

Năng lượng cộng hưởng của vạn loài bất tận.

Tự mỗi cá nhân hội nhập sinh tồn.

Đang ở đó chớ nào đâu tới đó ….

Khúc rẽ 1

CẢM XÚC…

Đạo năng lượng nguyên lý AD đào độn,

Đã có sẳn trong ta nội lực của mỗi người.

Pháp hai mặt hữu vi phương tiện, vô vi sức sống bên trong,

Cơ hội trãi nghiệm xác thực để cuộc đời kiểm chứng.

Thế thực thể con người xã hội liên tục chuyển xoay,

Qua đường đời vạn dặm không cùng mặc ta rão bước.

Chánh tà khôn dại thiện ác cũng một đường,

Ở vũ trụ vạn loài vẫn đồng ca cùng nhật nguyệt.

— !!! —

Tiếp Đông thùy não phải tình thương,

Khai Tây bất vụ lợi hiển nhiên hòa đồng.

Hiến Nam chia sẽ thoát cảnh tương tranh,

Bảo Bắc nhận lại sinh tồn – Hoàn nguyên nhịp sống.

Khúc rẽ …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here