La bàn sanh hóa

la bàn

Ghi chú: La bàn sanh hóa

8 điểm định vị chấm đen lớn tạm đặt ống tròn đường kính 0.8 cao 1m ở ý nghĩa biểu tượng hình – bóng Tam giáo Tam trấn Ngũ chi, đặc trưng 1 trong Bát phẩm chơn hồn Năng lượng Toàn thể gọi tên Thượng đế – Chí tôn. Hay với khám phá khoa học tự nhiên từ tiếng nổ Bigbang khai nguồn vũ trụ… mang 3 dòng điện tử của tế bào … 3 công cụ thực thi có sẳn ở con người…

Ở 10 đlểm chấm đen nhỏ 0,8x 0,5 cũng “ … mượn giả hình sắp đặt. Trái xem sao thì mặt cũng in ” trên Thiên bàn là “… nguồn tinh khiết rữa sạch bợn nhơ trong phàm ngã ” – nhà máy sanh hóa. Ai cũng có sẵn Sự sống – Sức sống hiệu ứng hiện tiền nhịp sống diễn ra gọi tên Kim Mẫu từ gốc – Sinh tồn vượt qua tương tranh – vụ lợi…

x   Có 18 điểm biểu tượng trụ trục năng lượng chuyển thoát ra sanh vạn pháp – nhịp sống, mạnh hay yếu đều hội ứng tương đồng Sự sống đồng sanh, nói Quy nguyên – Phục nhứt tại thế…

—> Biểu tượng trường năng lượng vận hành cái TOÀN THỂ – 3 chi, sự sống Nam Bắc – sức sống Đông Tây từ đệ bát khiếu bản thể.

Biểu tượng đen trắng là cổng trời tự do – Tiểu vũ trụ vi chủ,

x–>Gạch hoa 5 cánh biểu tượng 5 cơ ngũ “ …cơ nhị, ngũ thư hùng vị quyết…”.

Biểu tượng mặt trời mặt trăng là cơ hội kiểm chứng sáng tối ngày giờ năm tháng nóng lạnh mạnh yếu nhanh chậm… mọi lúc mọi nơi qua Đông Tiếp – Tây Khai – Nam Hiến – Bắc Bảo tồn = 12 trong mỗi thực thể như đồng hồ sinh học lên tiếng tức Phản ứng, mình Cảm nhận nghe thấy từ hàng tỷ tỷ chúng sanh trong mình đến nhân sinh …khác với công nghệ như Máy tính lượng tử cũng hữu hạn. Ở phản ứng cảm nhận đó theo tiến trình, tiến trình bất tận của vũ trụ vạn vật con người vì cùng điểm đồng sanh. Có nhận ra thì lay động cảm hóa từ Thông điệp chỉ điểm bày ra 1926 còn nhắc nhở 100 năm nói Đại ân xá chính là khoảng thời gian mà tất cả đều phơi bày bản chất thực hư của thế giới này…do sự ngộ nhận của chính mình nay giáp mặt.

Tất cả đều bị dẫn độ ở nhịp sống diễn ra – cơ tiến hóa từ gốc Chánh tâm Sự sống đồng hành, khác nhau Sức sống qua hành vi hiện hữu xác thực ngay chơn tướng… đều lộ diện rồi thay đổi biến sanh từng khoảnh khắc, nhanh hay chậm … hiển nhiên vượt qua nổi ám ảnh thành tựu, ấn chứng, định kiến của thời gian, cái đã qua với nhịp sống hiện tiền là khai nguồn khả năng tiềm ẩn con người, diệu dụng ở đời sống cộng đồng. Vì ai ai cũng có sẳn trong mình Nguyên khí AD nóng lạnh… hỗn độn đào độn từ tỷ tỷ tế bào – Sanh hóa – Hiện hữu – Hằng hữu…

La bàn sanh hóa

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here