Lễ hội mùa xuân quý tỵ

Lễ hội mùa xuân quý tỵ – Theo qui luật tự nhiên khi mai vàng nở rộ, đăm chồi nẩy lộc, vạn vật con người lại chào đón mùa Xuân đến. Niềm vui, niềm tin ở đời sống hiện hữu có được thật sự khi con người cảm nhận vô vàn cơ hội của đất trời ,vạn vật ,xã hội….luôn dành cho tất cả ở cuộc sống mỗi người (xuất phát từ nguôn cội )đã từ muôn thuở.Nhưng sự tiếp nhận được bao nhiêu là do chính nhân sinh ý thức đón nhận thế nào .

Những điểm cần lưu ý trong Lễ Hội mùa Xuân :

-Mừng Đại lễ mùng 9 tháng giêng :Thể hiện,Triển lãm (chỉ duy có ở đây ? Tìm hiểu…)

-Rằm tháng giêng(Thượng ngươn tứ chuyển=thời kỳ chuyển hóa=Thiên địa vạn vật hòa minh:5x3x2)

-Rằm tháng 2 (..vô vi cư Thái cực chi tiền…khai Thiên địa nhơn vật chi tiên…=dẫn độ…=tùng quy luật tự nhiên.)

-19 tháng 2 :Từ bi và trí huệ=chịu đựng=trãi nghiệm tất cả=chia sẽ ích lợi cả vạn vật.

-và 1 tháng 3 , 26 tháng 3.(cơ nhơn vạn pháp thành hình.)

Tu chơn thành thần

Tu chơn thành thần

‘Tu nhơn thành Thần.

Niệm nhơn thành Thánh.

Hành nhơn thành Tiên.

Đắc nhơn thành Phật.’

Nay xin giới thiệu từ cảm nhận Đại lễ mùng 9 tháng giêng Quí tỵ(2013) tại Tòa Thánh Tây Ninh.

Được khai mạc sáng mùng 8 đến 16 tháng giêng.Năm nay có tổng cộng 25 gian hàng(gồm trong Nội ô và các địa phương) ở địa điểm Sân Đại Đồng Xã được thiết kế trưng bày đẹp đẻ và ý nghĩa…như Chủ đề :Lạc Long Quân,Âu Cơ;Nhạc khí cổ truyền…với nhiều điển tích khác…Khách tham quan  ấn tượng xin giới thiệu gian hàng :Sự tích Khương Thượng Tử Nha.

I/Hướng phong cách thiết kế gian hàng: Theo nguyên lý Âm dương,Ngũ hành, Bát quái và con nguời.Lấy nhân vật Khương Thượng Tử Nha làm chủ đề chính.

II/Nội dung cụ thể (hàm ý):

1.Vạn vật sinh ra do Âm dương và phát triển nhờ Ngũ hành.

2.Ngủ hành trước đây và hiểu biết về ngủ hành hiện nay từ 1926.

3.Bát quái có BQ Tiên thiên,BQ Hậu thiên  và từ 1926 Xuất hiện BQ Đồ thiên (chính là Bát Quái Nhơn Thiên)

-BQ có Bát Quái khoa học tự nhiên (Càn, Khãm,Cấn …)

-Và BQ Khoa Học xã hội để tiến hóa-chính là bát phẩm chơn hồn do chính ý thức quyết  định tự chủ của mổi  người biết tự định vị(trong bát phẩm chơn hồn) để sống cùng cộng đồng và vạn vật.

4. Phân chia Ngủ hành (trên sa bàn)

-Kim: Sự chuyễn hóa Âm Dương của vật chất kết tinh cũng chính là tư tưởng con người, thể hiện kinh thành nhà Châu, xa thơ, bến Mạnh Tân (chính là bùng nổ ý thức Tam Bửu = Tam Tài =Tam kỳ)(cũng là Địa linh động=cảm ứng=linh bên trong…)

-Mộc: Thảo mộc hưởng và sanh tự nhiên cùng trời đất con người, vạn vật tạo lập phẫm vị, ngôi vị thiêng liêng (tượng trưng Hoa sen đắc chứng tại thế như Phong Thần  (vượt hay vướng chính là sự chia sẻ, phổ tế, phổ độ)(cũng là Nhơn hòa động:hòa bên trong bản thể Tín=không thất tín,Trí=tự tri,Lễ=biết trật tự đang ở đâu…mới thực thi được Nhơn Nghĩa….=Sự chân thật) Kim Mộc cũng là một cặp Âm Dương.

-Thủy: Nước,sự sống, xã hội cộng  đồng thịnh trị thái bình tượng hình mục đồng cởi trâu thổi sáo ở đồng quê yên ã, luôn rộn tiếng chim, muôn thú . . .

-Hỏa: Hơi ấm,tình thương, ánh sáng chân lý cho tất cả để hướng tới (lý tưởng) Cũng chính là nét văn hóa truyền thống các dân tộc được kết tinh để tôn vinh giá trị đạo đức tinh thần của con người,ý thức phận làm người trong xã hội (tiêu biểu hình ảnh Khương Thượng)

-Thổ: Đất, hình hài của ta, sống nhờ đất, chết cũng hườn thổ nhưng đạo đức tinh thần , tư tưởng, chơn thần năng lượng….này là NIỀM TIN ở cuộc sống luôn gắn kết với nguồn cội (biểu tượng đình làng, bàn vọng thiên…) chính là hòa trong mạng lưới năng lượng của vũ trụ ,đất trời , vạn vật, để đời sống thăng hoa (chính là Đại Đạo)(cũng là Thiên hỉ động:Mừng vui bên trong tỏa ra ngoài,hết ngộ nhận lẫn quẫn trong AD=khởi nhơn=Thay đổi tư duy…là phát triển tiến hóa)

Tóm lại Ngũ hành luôn biến thành ngũ khí (đốt 5 cây nhang :3 cây trong là án Tam Tài,2 cây ngoài Âm Dương tượng ngủ khí….ai cũng biết (được biểu tượng bằng ánh sáng đèn chuyển…) Hãy vượt thoát để cảm nhận năng lượng Thần Thánh Tiên Phật (biểu tượng để gọi tên) khi Thổ chuyễn vào giữa ở trung tâm để  Hòa cùng vạn vật đất trời mới trở nên con người vẹn vẻ với hai tiếng đồng bào ở hiện hữu ,đồng đạo với cha trời trong cửa Đạo.Lưu ý qua 2 câu liểng:’Cao thượng…..dân chủ mục’=thấy.’Đài tiền …..cộng hưởng tự do quyền’ ở khắp nơi.

5. Hình tượng Khương Thượng:

Khương thượng tử nha

Khương tử nha

-Ngài là nhân vật lịch sử có thật.

-Học Đạo Tiên với thầy là Ngươn Thủy, đã thông , sáng tỏ quy luật tự nhiên ( Âm Dương Ngủ hành, Bát quái, con người, được thầy cho xuống núi vì không có số duyên với tiên gia) Thay mặt thầy cầm bảng Phong Thần giúp Châu diệt Trụ.

– Ngồi bàn thạch (núi Bàn Khê) bên dòng sông Vị (chưa tới) để câu cá bằng cần câu không lưỡi (không nói được,cần có tiếng nói giao tiếp xã hội để tiến hóa, ngược lại con người xã hội ngã nghiên).

-Khương Thượng (Thiên mạng = ý thức phận làm người ) chỉ với vai trò Tiên gia = quan = người dân, còn minh quân là Châu Văn Vương ( khám phá ra Bát Quái Hậu thiên ) là người hiền, hiểu quy luật tự nhiên, tìm kiếm quý trọng sử dụng hiền tài giúp nước an dân.

– Ngài với 2 bửu bối : Đả Thần tiên (diệt cái ác cái xấu ở thế gian và Hạnh Huỳnh kỳ (đạo đức tinh thần, bộ thiết giáp . . .)

– Về phương tiện :là Tứ bất tướng : Sống phải có phương tiện vật chất (kể cả địa vị) nhưng không chấp nó: tham lam ,cố bám, lụy nó . . . để tích lũy tư lợi hại người.

– Với Cao Đài Thờ Ngài trên tượng Ngủ chi , ngoài bao lơn Đền Thánh, trong Thánh ngôn ( Thần khiếm khuyết . . ., Phong Thần đừng tưởng chuyện mơ hồ . . .) ,trong Kinh (phải vuợt ba thần phẩm đứng đầu tam thiên ) luôn nhắc nhở chúng ta ý thức với bản thân, xã hội và trở về nguồn cội của Đạo bằng sự sáng tỏ Âm Dương hòa với Âm Dương để thúc đẩy sự tiến hóa bản thân trong đời sống hiện hửu (‘chừng nào đất dậy’ = ý thức bùng nổ’Trời thay xác’ = tư tưởng tư duy mới,’ chư Phật Thánh Tiên xuống ở trần’ = đời sống chân thật tự do hạnh phúc,Thiên đàng tại thế,đời thánh đức… bằng công thức: Hội Yến của Đức mẹ).Đắc chứng thành tại thế.

Xin phép mượn bài thi : Cảm tác Á du (1953) Của Đức Hộ Pháp thay lời kết

Non nước hồn thiên đã tỉnh dần,

Xuân thu xưa, nay đổi thu xuân.

Nam phong đở vững xa thơ Hán,

Bắc tục xô nghiên đảnh nghiêp Tần.

Bác ái là đề thi tiến hóa,

Nghĩa nhân : mục đích của duy tân.

Thiên thời địa lợi đôi điều sẵn,

Chỉ thiếu hòa nhân để hợp quần.

Đã đến lúc nhân sinh phải hiểu biết đích thực lời dạy của Đức Chân Sư để giải phóng năng lượng của con người đã tồn tại trong lịch sử nhân loại hàng ngàn năm nay. Chỉ có ý thức mới con người mới có thể tự giải mã được cái bản thể của chính mình.

Tu nhơn thành thẩn: biết được mình và thắng được chính mình.

Niệm nhơn thành thánh: sống đạo bên trong và thể hiện ra ngoài.

Hành nhơn thành tiên: ý thức tự do tuyệt đối, chuyển hóa theo quy luật tự nhiên.

Đắc nhơn thành phật: là tiến trình = đời sống = tình thương = vĩnh cửu = vô giới hạn = tự do tuyệt đối.

Xin chân thành tri ân những Thiên Thần (Bổn Đạo Thạnh Bình) đã truyền trao Thông điệp của Đất Trời để nhân sinh: nhớ lại ,ý thức, khởi nhơn…góp phần tô điểm thiên đàng tại thế.

Mùa Xuân Quý Tỵ (2013)

Facebook Comments Box
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here