Lộ diện

Qua chịu đựng , quan sát , trãi nghiệm và khám phá đời sống thực tế của nhân loại , đi đến khẳng định : “Giải pháp duy nhất để Hòa bình thế giới có được chỉ xuất phát từ mỗi cá nhân , cá nhân chuyển , thế giới chuyển” . Từ ý thức . Mà ý thức là để ý thường xuyên như chăm sóc bên trong (nảo – qua đệ bát khiếu trên trán giữa 2 chân mày) , rồi phản ứng quen dần tự nhiên các Gien hành động có trách nhiệm của Tế bào thần kinh , giữ vai trò quyết định đến hành vi con người . Có hiểu , biết mới sài (ứng dụng) , thường con người lại quên nên hiệu quả (khả năng tiềm ẩn) trong bản thể không phát huy được bao nhiêu .

1/  Cũng về mặt ý thức , nên chăng cần lưu ý  vấn đề rất vi tế này ở đời sống .Trong mỗi con người là 1 tổng thể không phải chỉ có ý thức mà còn có tiềm thức và vô thức . Ta phải biết nó thuộc lỉnh vực nào . Với ý thức chỉ có trong hiện tiền ngay lúc này mà thôi , nhìn thực tại như nó là … chớ không phải là ! Ý thức thực tại hiện hữu  là trực nhận ra nó rồi xóa băng – quên cái “trung tâm tự ngã ta” , không để cho nó hoành hành , không thoát ra được , tức năng lượng được giải phóng . Thông thường cứ tưởng mình ý thức nhưng những lời nói , hành vi lại thuộc về tiềm thức (cái củ do tồn kho tích lủy) lộ diện ra ngoài , ai cũng thấy được dù nó rất vi tế . Do đâu ? Cái thằng trung tâm  tự ngã  ta chính là tư tưởng bị chi phối bởi truyền thống , các học thuyết … ở quá khứ do con người đặt ra . Mà trung tâm tự ngã ta sống được là nhờ thẩm quyền . Thẩm quyền sống được là nhờ dựa vào thẩm quyền về chính trị , tôn giáo , xã hội , gia đình … nó nằm trong sự chi phối chằng chịch với nhau , nên nói lẫn quẫn mãi là thế . Gần như toàn bộ nhân loại bị cái thẩm quyền chi phối ở tất cả các lỉnh vực – Tự phong ….  Bao lâu con người không ý thức được rằng : Chủ thể – khách thể , người quan sát – vật quan sát chưa là l thì còn phân biệt . Vì nó là cơ hội để ý thức tuy 2 mà là l , là tiến hóa ở thế giới này , qua Cảm nhận là ngôn ngữ của linh hồn từ Linh giác (chánh khí) bên trong được lộ diện ở đời sống thế nào .

2/  Trở lại thực tế cuộc sống thường ngày , Ý thức  nó xuất phát ở mỗi con người từ bên trong thì đi đến cảm thông với nhau , thể hiện qua đối đãi ở mối tương quan giữa con người với con người trong cuộc sống từ sự chân thật . Trong đó mổi cá nhân ý thức tự lảnh đạo mình , không có sự can dự , chi phối , tác động từ bên ngoài (tự đánh mất chính mình) . Mọi vấn đề do chính ta quyết định – làm chủ  hay qui lụy kẽ khác mà thôi (tham vọng dựa vào thẩm quyền) .

Thường nói đến ý thức , không ai không có ý thức tùy ở mỗi cấp độ khác nhau , lỉnh vực , môi trường xã hội , điểm xuất phát … ít nhiều đều dẫn đến sự khác biệt , khoảng cách để hiểu biết cảm thông với nhau do tư tưỡng , thể xác (cái năng lượng bên trong) luôn thay đổi vận chuyển không đứng yên là đương nhiên vì nó là luật thiên nhiên để tiến hóa , nhưng ở đây nó lại thường gắn liền với tham vọng , tích lủy mới tạo ra lẫn quẫn khổ ải cuộc đời .

Trong thời đại khoa học vật chất luôn phát triển , xã hội con người cũng phải tiến hóa từ ý thức tổng họp mỗi cá nhân để thực thi đối đãi qua mối tương quan giữa con người với con người mỗi ngày từng giờ từng phút , từ các lảnh đạo chính trị , doanh nhân , chuyên gia , trí thức , người lao động … đến trực tiếp mỗi cá nhân , trong đó ý thức của mỗi con người là quyết định thế nào đến cái tổng thể xã hội … tiến hóa thì còn quá chậm chạp .

Do chỉ dừng ở hô hào , khẩu hiệu ý thức mỗi cá nhân , là luôn luôn tạo ra khoảng cách giữa con người với con người có tâm lý chung ỷ tài bởi kiến thức , vật chất … là dễ dẫn đến can dự . Mà can dự là mất tự do , tả khuynh , cực đoan , ngã mạng , ảo tưởng , lẽ phải ở mình ngược lại với người … nhất là ở thời đại khoa học thì dễ nhìn thấy ngay , nhưng cũng ẩn chứa lắm tinh vi lừa dối (nếu ta cũng đồng lỏa với tham vọng). Cho nên xã hội tiến hóa ý thức tổng họp mỗi cá nhân , bắt nguồn từ Nhớ lại – Năng lượng gốc – Trách nhiệm chính mình là cái chân chất , thường sáng , an nhiên “nhơn vi sơ tánh bổn thiện” , không ai không có . Do ta quên nên luôn trong cuộc sống bị Thần khiếm khuyết , không làm chủ lảnh đạo cái tư tưởng thể xác (vật chất) này , mãi nương theo , lụy vào hờn giận ghét ganh , phân biệt , thù hằn … thâu tóm , tích lủy rồi can dự , cố thủ … để giữ lấy mà thực tế có giữ được đâu , có an toàn đâu …vì mọi thứ luôn luôn vận động , chuyển hóa , thay đổi  .

Để có ý thức tổng họp thế gian thường thông qua giáo dục mở mang dân trí , mà có khai phóng tư tưởng thể xác đâu ? Hầu hết các nền giáo dục kể cả các nước tiên tiến đều nhằm mục tiêu tìm kiếm , đào tạo , khai thác , sử dụng … để thu lợi , vinh danh . Thông qua phương pháp cơ bản là nhồi sọ kiến thức để cạnh tranh với nhau , mà chưa có một trường nào đích thực hướng dẫn Đạo Đức Học Đường cho con trẻ (tâm hồn thánh thiện), giúp minh triết ở cuộc sống , xứng đáng làm người đứng đầu vạn vật – tức Đạo đức có nghĩa là con người chân chất hồn nhiên , bất vụ lợi , sáng tỏ , đến cảm thông với nhau … hoàn toàn khác với cạnh tranh , mà là có trách nhiệm với cộng đồng xã hội , với con người , với chính mình .

Ngày nay con người nói ý thức là chuyên sâu (năng khiếu) từng lỉnh vực…  như các chuyên gia , mới chỉ là phương tiện ở cuộc sống ồn ào , muôn màu , đầy biến động … Với ý thức tổng họp cũng  có phương tiện hửu hạn này , nhưng ở bên trong thì bừng tĩnh , nhớ lại CHĂM SÓC cái năng lượng tiềm ẩn vô biên là kết nối về gốc vô tư , không có sự phân chia thì hòa họp , được tổng họp từ nhiều hệ ý thức riêng rẽ khác nhau , nhưng cũng có bản chất chung : Năng lượng Chánh khí lẽ thật thì chuyển hóa tùng theo tự nhiên . Nhìn lại trong thực tế tại sao không ai nói ai nghe – Do cái giả dối và âm mưu lộ diện . Nguyên nhân là đây : Chưa có tiếng nói chánh khí loài người với vũ trụ là một , bắt nguồn từ chính mình . Khi nhận ra đó là cơ hội to lớn , là tiến hóa .

Có thể tham khảo , suy nghiệm giáo lý các Đạo giáo cũng có lời nói (văn tự) khi chúng ta tiêu hóa được ý nghĩa văn tự biến thành năng lượng (tiếng nói – văn hóa) thì chuyển hóa tự nhiên , từ bên trong bản thể ra ngoài bản thể theo tiến trình : Đưa Đông (tiếp)sang Tây (khai) , nối Nam lên Bắc (đối chiếu thực tế) trục xoay kinh tuyến, đưa ngoại biên vào trong , theo chiều ngược lại là về gốc (tâm O – là  gien định vị con người ở tế bào thần kinh cũng có chức năng sanh hóa , đồng sang tạo…) . Cũng đồng nghĩa tất cả hướng về Đông (gốc)– lộ diện ở Nam thành điểm Thái cực – Hội thánh (1,3,36,72,3000} – chính là gương đời sống ở bản thể nhơn sanh (chân thiện mỹ) từ năng lương gốc – hạt nguyên tử trường tồn . Hoàn toàn khác với cố chấp theo âm thanh sắc tướng là muôn thuở , chờ đợi .

Lộ xuất

Cũng ở bản thể khi con người không còn chất chứa tích lũy cái ngoài vào từ vật chất (kể cả các hệ tư tưởng …) thì “thanh” hết chấp cái củ đã qua là “trược” đầy ắp ở cuộc sống thì thanh thản nhẹ nhàng bởi luôn trong cho đi … là tiến hóa , vì tiến là vượt lên phía trước , hóa là thay đổi – luôn điều chỉnh  , có phủ nhận cái củ mới xuất hiện , chấp nhận sanh ra cái mới … mãi là như thế vì nó là luật tự nhiên tất cả luôn vận động , ta có ý thức cảm nhận , hòa nhập , chuyển hóa hay không mà thôi . Chớ có bất mãn xã hội – là ta hại ta (mất năng lượng)– đó là ngõ cụt tự  làm lẫn quẫn trong chính mình . Rất thực tế ở cuộc sống thì lộ diện mỗi ngày , mỗi giờ … thế nào , “sống chết”… cái đích thực của hạnh phúc (giác) hay luôn khổ đau (cạnh tranh -sanh tình -thú cầm).

3/  Ở thời đại văn minh vật chất với nhiều toan tính và nhân danh (cũng cái thẩm quyền), đã lộ diện xung đột bùng nổ khắp nơi do tham vọng và thất hứa … ngày càng gia tăng sự đối đầu trừng phạt , tàn sát , khủng hoảng … với mục đích là “Giành sống chớ không có giúp sống” luôn xảy ra đến cực kỳ nguy hiểm . Họ lại cảnh báo đe dọa sử dụng sức tàn phá của nguyên tử … Mà nguyên tử được khoa học khám phá đầu thế kỷ 20 , liền theo đó loài người cũng đã nhận được thông điệp chỉ điểm :”Ngày nay nguyên tử giết người , ngày sau nguyên tử cứu người “ , bởi nguyên tử giết người xuất phát từ ngũ hành vật chất (gắn kiến thức và tham vọng) , nguyên tử cứu người xuất phát từ ý thức trở lại tự nhiên ngũ khí (trong … án tam tài , ngoài … AD thành ngũ khí ) tức con người qua tư tưởng , thể xác ý thức Thần khiếm khuyết (hết tự ngã , dựa vào thẩm quyền) , 3 món báu (thể xác vía trí – tinh khí thần) ai cũng có , thông qua trãi nghiệm gạn lọc tự động (AD)  cuộc sống , đến thấu thoát , lộ diện ở đời sống , có gốc từ điểm linh quang – nguyên tử lực , với đặc tính của năng lượng vĩnh cửu ,  đến lan tỏa tự nhiên là hơi thở chúng ta đang sống là bất diệt . Chỉ có cho đi … không tích lũy đến (giải thể phật) là Tự do – Cuộc sống chính là thực tại này – Hiện tiền phi thời gian  .

Như vậy đã chứng minh một cách tự nhiên “…Hòa bình thế giới có được chỉ xuất phát từ mỗi cá nhân (quyết định) , cá nhân chuyển (lan tỏa năng lượng như phóng xa nguyên tử) thì thế giới , xã hội chuyển “ . Đừng có viện cớ , hô hào , âm mưu , liên minh … hay ảo tưởng chờ đợi từ bên ngoài … (dựa cái thẩm quyền) để tập họp lực lượng đấu tranh hay một đấng nào đó cứu rỗi ra tay … Vấn đề là ở chính mình , ai cũng có cơ hội như nhau thể hiện lộ diện mỗi ngày : Xông vào chỗ tự hủy diệt (bám chặc vật chất kể cả các hệ tư tưởng , mê tín) hay hoàn toàn Tự do – Chỉ có tiếng nói Chánh khí  từ Văn hóa qua Hệ thống thông tin truyền thông chân thật (bất vụ lợi) Phổ Tế , mới khai phóng tư tưởng  thể xác … làm lay động lòng người tức năng lượng chuyển , Ý THỨC thể hiện ngũ diệu đế ở đời sống . Đó là thực tế cuộc sống này . Nhìn thì thấy ngay , chính là tiến hóa thời đại mới :Đời sống minh triết , cùng hòa họp ở cái Chánh khí con người với vũ trụ – Sự chân thật và chia sẽ cùng cộng hưởng với nhau mà thôi .

Vậy : Thẩm quyền thật sự con người là Tự Do tuyệt đối . Đã đến lúc cái thẩm quyền ở thế gian bắt đầu rơi rụng : Lẫn quẫn … đến Từ chức … Thay đổi , để tiến hóa cũng là tự nhiên .

Lộ diện …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here