Một ngày nào đó

Một ngày nào đó em đi trong tôi
Em sẽ hiểu, với tôi, tình yêu không phải là tất cả
Trái tim tôi là loài san hô đá
San hô khát biển hóa đá tự bao giờ !

Và ngày nào đó em đi trong tôi
Em sẽ hiểu, với tôi, em như bờ biển lạ
Là đại dương của muôn vàn san hô đá
San hô chết rồi có biển cũng như không !

Một ngày nào đó em đi trong tôi
Em sẽ hiểu, với tôi, tình yêu không phải là tất cả
Trái tim tôi là tình yêu tôi đó
Tình đã vỡ rồi gắn lại có ai trông !

ST

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here