Quyền – Luật tự nhiên

Khi mà mọi lỉnh vực ở đời sống con người từ Chánh trị, tôn giáo, kinh tế, văn hóa, xã hội đến gia đình … đều đã đi đến đỉnh điểm, nổ ra sự xung đột lẫn nhau, chính lúc đen tối đó của toàn cầu, của nhân loại thì  lộ diện và đã diễn ra theo tiến trình để thay đổi thế giới này : Tới ngã rẽ quyết định mà hàng thiên niên kỷ con người ngộ nhận, chịu đựng quá khổ đau, nay bừng tĩnh để định hình xã hội mới cộng hưởng ở tất cả cộng đồng nhân loại từ Luật tự nhiên Thương yêu và quyền Công chánh qua hành động có trách nhiệm của mỗi cá nhân mà ra .

Vậy ý nghĩa đích thực để mỗi người chuyển hóa, biến thành sức mạnh vạn năng từ Năng lượng bên trong mỗi con người thay đổi thế giới này từ chính mình thế nào qua hành vi cuộc sống, khi giáp mặt cuộc đời, tự hóa giải nó ?

Trước hết chính ta có nhận ra bên trong chính mình có đủ năng lượng của vật chất, thảo mộc, thú cầm, đặc biệt ở người Sanh hóa Giác và năng lượng tinh hoa cái Chánh khí của TTTP luôn chuyển hóa, được định vị thực tế, tức nhìn nhận trong Ta, Người cũng giống như nhau là do Tạo hóa Cha Mẹ ta sanh ra, có mấy ai ngoài qui luật tự nhiên đó đâu .

Mà nguyên nhân con người tồn tại, sanh hóa là do nguyên lý AD thành hình, được bắt đầu từ sự Thương yêu “Nó nên hình bởi sự Thương yêu, trưởng thành trong sự Thương yêu, bởi tính chất của Thương yêu hể càng ngày càng lớn lên, càng tráng kiện, nó sẽ làm Chúa, kẻ thù hận không hề xâm lấn nó được”. Đó chính là Năng lượng nội lực bùng nổ khả năng tiềm ẩn con người. .. Mặc cho thế gian có đưa ra bao nhiêu nấc thang giá trị hữu hạn nhất thời để con người ngộ nhận, cuốn theo, cạnh tranh như : Khôn ngu, tốt xấu, chánh tà, thiện ác, đúng sai … thì sự thật hiển nhiên mãi hiện hữu. Đó là cơ hội thẩm thấu, gạn lọc, vượt thoát, rồi hiện hữu AD, tiếp tục vượt thoát chính là Tự do, là tiến hóa trong tiến trình vô giới hạn của đời sống. Đó mới đích thực là Quyền Công chánh vạn năng ở con người, chẳng còn có sự đóng khung, độc quyền, bảo thủ, tích lủy… hay chỉ nhai lại …  Vấn đề là ý nghĩa năng lượng chuyển hóa, thay đổi tức tiến hóa ở đời sống xã hội đang diễn ra .

Ngọc

Để đủ sức thẩm thấu, thay đổi, tất nhiên thông qua trãi nghiệm chịu đựng ở đời sống trong tĩnh thức. Mà tĩnh thức chỉ xuất hiện khi con người khám phá cái có sẳn trong chính mình mà Tạo hóa Cha Mẹ cho ta. Ai ai cũng có sẳn trong bộ nảo con người có hàng tỉ gien tế bào thần kinh. Giới khoa học mới khám phá 2 nhóm quan trọng là gien định vị và gien hành động có trách nhiệm. Khi nghĩ tới, thì ý thức tức năng lượng ở mỗi con người tự nhiên vận hành chuyển hóa bên trong, rồi lộ diện tức được giải phóng, kết nối bên ngoài, hòa quyện rồi thoát ra, thay đổi để hình thành đời sống mới của con người với thiên nhiên tiếp mãi không ngừng. Ở đó mới nhận ra Đạo pháp vô biên (nhờ ở thế giới lương nghi) thì con người cũng vô biên ở đời sống Tự do tuyệt đối trong chính mình về Thể xác, Tư tưởng và Chơn linh qua năng lượng chuyển hóa hiện hữu và hằng hữu. Chớ tuyệt nhiên không phải nhờ vào sự ban ân, can dự từ bên ngoài, chỉ là sự ngộ nhận, ảo tưởng, hay bắt chước, tự đánh mất chính mình, bị ăn bánh vẽ mà thôi … Vì sao ! Do chính ta từ chối thân phận làm người – Sanh hóa giác ý thức chuyển hóa đời sống tại đây.

Dẩu ai cũng biết rằng trong thời kỳ xã hội hổn loạn để thay đổi, cũng lắm mưu ma chước quỉ nảy sinh, khó lường thật giả chánh tà … Nhưng đó cũng là cơ hội để con người tiến hóa. Nên nhớ chẳng có ai làm thầy ta, thì không còn cách nào khác  hảy quay về với bản thể chính mình Tiểu vũ trụ, tùy điểm xuất phát mỗi người ở hiện hữu : Khám phá, ứng dụng, hòa hiệp chung quanh tức Đại vũ trụ ở thế giới này mà thôi .

Để vượt qua bài thi sát hạch này chính mình tự hóa giải. Nguyên nhân khổ đau của nhân loại hàng thiên niên kỷ nay chính là Tôn giáo và Chính trị . Một đằng làm xói mòn đánh mất chính mình ở hiện hửu, biến con người luôn tôn thờ, dựa dẫm, cầu xin sự ban ân, phù hộ, xin cho … đủ thứ, qua thẩm quyền trung gian giáo hội cai trị . Mà không nhận ra rằng chỉ có “Sự chân thật”, “Thiên đàng Niết bàn tại thế”. Bởi Đạo (năng lượng nguyên lý AD) là con đường để các Nguyên nhân trở về (hòa họp tự nhiên), để cho Hóa nhân lập vị (chưa biết gốc) ,cho Quỉ nhân lập công (chưa có cơ hội), nhưng cũng cùng đi chung con đường trở về, hay thế gian gọi tên Thiên Nhân hiệp nhất ở xã hội cộng hưởng, không có sự chia rẽ, phân biệt, thù hằn… Còn một đằng đầy âm mưu, chấp chước các học thuyết, tranh đấu hơn thua, lập ra các tổ chức, đảng phái, liên minh (nhóm lợi ích) … để lôi kéo, lợi dụng, thâu tóm, mà thực tế có thâu tóm được đâu, lần hồi tan rã … Bởi lấy bản chất của thú tánh bầy đàn, giành giựt, gạt gẫm, dối trá … để đối đãi, thì làm sao ổn định phát triển ở xã hội con người có tính năng Sanh hóa giác – Hoàn toàn Tự do .

Đã đến lúc con người nhận ra tự giải phóng năng lượng chính mình : Vì nguồn cội Tôn giáo chính là Tông đường Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ … Từ Luật Thương yêu mà sanh hóa, “vì Thương yêu nên mới tạo ra hạnh phúc , vì Thương yêu nên mới tạo ra Tổ nghiệp …” Đó là thực tế hiển nhiên. Sao lại bỏ gốc – Nhơn đạo ý thức Năng lượng Thần linh,. tìm ngọn – Ảo tưởng tham vọng cậy quyền ! Với Chánh trị từ khởi nghĩa thông qua kêu gọi, đấu tranh, hi sinh, phải bỏ chạy di cư … trở lại khởi nhơn, tức ý thức Chánh khí sự Chân thật và Tự do mỗi người ở cộng đồng xã hội . Vận hành xã hội từ Quyền Công chánh sáng tỏ tự nhiên, ai cũng nhận ra . Đã qua rồi thời kỳ vạn quốc hô hào biện minh … để lường gạt tâm lý nhân loại tin, theo .

Sự thay đổi luôn luôn đã , đang diễn ra mọi nơi từ chính con người. Bởi thế giới này là thế giới vận động, là thế giới Cộng hưởng, tức thực chất không có sự khác biệt chia rẽ, mà luôn luôn có sự quan hệ tương tác hổ trợ lẫn nhau … Đi đến thù hằn, xung đột là do tà ý, tham vọng con người rồi cũng tự đào thải .

Các bậc tiền nhân, thượng phụ đã thí điểm CP toàn cầu – Hiệp chủng quốc và đang  diễn ra ở phương Tây (khám phá giải mã tự nhiên) từ Tự điều chỉnh, thay đổi thế giới. Đăc biệt hơn ở phương Đông (gốc nguồn xuất phát) đã nhận ra điều này : Hòa bình chung sống tức mỗi cá nhân có hòa bên trong chính mình, thì ngoài thế giới mới hòa. Chính cái nội lực năng lượng chánh khí đó tự động lan tỏa, được bắt nguồn từ Luật Thương yêu (A vô cực) và Quyền Công chánh (D thái cực) ở đời sống từ mỗi cá nhân . Đơn giản thông cảm, chia sẽ với nhau qua đối đãi : Tôn trong người khác, biết ơn người khác và báo ơn người khác mà thôi. Hãy bắt đầu từ chính mình …tất nhiên Vạn pháp thành hình, đại đồng xã hội chân thiện mỹ mới diễn ra .

Quyền – Luật tự nhiên …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here