Sóng xuân sanh hoá

2024 – Sóng xuân sanh hoá

Thời khắc giao thừa

Ngày giờ năm tháng

Đông Tây công nhận

Nhịp sống diễn ra

Lưỡng quang…hiệp nhâp

…..

Chính năng lượng chuyển

Ở mỗi thực thể

Phản ứng tế bào

Nóng lạnh đào độn

Nhanh chậm mạnh yếu

Vận chuyển Bát hồn

Tỷ lệ phần trăm

Năng lượng Hồi quang

Diễn ra thực tế

Sự sống trường lưu

Sức sống tiến trình

Tiến trình bất tận

Khả năng chịu đựng

Khổ nạn biển trần

Ở nguồn Sự sống

Nội lực biến sanh

Lay động thế tình

Cảm thông thực tế

Thực chứng sinh tồn

Xã hội Công đồng

Tiếp Khai Hiến Bảo

…..

Để ý (8) biết liền

Lập trình tự động

Thấy nghe xúc giác

Tương tác trong ngoài

Khai thông kinh mạch

Đại đạo trong mình

Gốc: Định vị chuyển

“…Thầy là các Con

Nay: Chuyển định vị

Các Con là Thầy

Tạm “…tùng thử Đạo

Thực tập Tâm linh

nhứt Thần phi tướng

…trị kỳ Tâm “ viên

Nhận ra diệu chơn

Tư duy siêu lý

La bàn Sanh hoá

Bản thể tối linh

Hai trục thành hình

Với kinh vĩ tuyến

Mắt tai mũi miệng

Thân ý đồng hành

Xác lập ngũ hành

Biến sanh ngũ khí

Hoá ngũ diệu đế

Sức Sóng Tâm linh

Kỷ nguyên Sáng tạo

Hạnh Phước kiếp sanh

Đại Tiểu vũ trụ

Vạn vật đồng hành…

Sóng xuân sanh hoá

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here