Sức mạnh tinh thần

Sức mạnh tinh thần – (Tour đi vào chủ đề chính cái có sẳn :“Con người ở đời sống với giải pháp Năng lượng”)

Ngày nay hoạt động phát triển Du lịch mạnh mẽ khắp nơi. Khởi đầu của Du lịch chính là con người đi tìm kiếm, khám phá … mà đích thực là :Nhớ lại Thần khiếm khuyết – Khai phóng năng lượng tư tưởng thể xác – Năng lượng 3 thể  ở chính mình …

I/KHÁI QUÁT – THỰC TRẠNG: Ngay từ khi con người xuất hiện thông qua nhu cầu đời sống sinh hoạt xã hội … thì dần dần các Học thuyết Triết lý tư tưởng, Tôn giáo, đặc biệt là Văn hóa truyền khẩu đã ảnh hưởng đời sống con người về tinh thần dù cho các biến động xã hội thế nào con người cũng đủ sức vượt qua. Lý do đều đã nhắc đến : Sự sống – Năng lượng với các tên gọi khác nhau ở bản thể nhân sinh tựu trung Chơn linh, Tư tưởng, Thể xác để sinh tồn tiến hóa.

Trong thời đại KHKT phát triển, khám phá  ý nghĩa thang bậc tầng số năng lượng rung động trong bản thể đóng vai trò quyết định để xã hội loài người chuyển hóa từ nền Văn minh vật chất sang Văn minh Tâm linh thế kỷ 21 từ Chân ngã – Năng lượng gốc, nên mới nói “Các con người chuyển thì thế chuyển – Nho tông chuyển thế – Tự thắp đuốc mà đi – Thầy không bồng bế … “ mà từ Năng lượng nội lực chính mình quyết định . Xác thực “Khai Tông định Đạo” tức nhận ra Gốc nguồn Năng lượng Nguyên lý AD. Hay như dân gian truyền khẩu “Lạc Long Quân-Âu Cơ”, mình là “Con rồng cháu Tiên” …

II/NỘI DUNG –  ỨNG DỤNG TỰ ĐIỀU CHỈNH:

1/Xác định vai trò năng lượng chính là Sự sống, do năng lượng đào độn tạo ra sanh lực là yếu tố tồn vong của con người trong xã hội ở thế giới hổn độn và hài hòa .

a/Xã hội con người phát triển vật chất nhờ năng lượng ngũ hành thông qua các khám phá KHKT nhằm phục vụ đời sống con người nhưng “mới chỉ là học lõm của tự nhiên”, vạn vật  nó vô cùng tận, cơ hội mãi hiện hữu… Nó luôn vận động, thay đổi nên chỉ khi nào con người không còn tưởng rằng nó chỉ có vậy thì mới hết bảo thủ, can dự. Vì điều đó là cái vòng lẫn quẫn từ tham vọng con người. Bởi đâu có ai có quyền chỉ dạy người khác – làm thầy thiên hạ, chỉ duy nhất chỉ có ông Thầy Trời (Chân ngã Nguyên khí trong chính mình), tự định vị thế giới mình Tiểu vũ trụ. Do mất gốc nên mơ mộng can dự bên ngoài, kể cả tham lành cũng chỉ là ảo vọng. Chính sự Ý thức gạn lọc, tự điều chỉnh trong mình liên tục còn đâu can dự cái ngoài ta phải là, sẽ là, nên là … Thế nên mới nói mỗi người tự thắp đuốc mà đi, ở điểm xuất phát của mình, năng lượng có sẳn, thực tại mình đang sống. Khi nhận ra sự tác động của năng lượng nó tự động hóa giải, thoát ra hình thành đời sống mới, do Năng lượng chuyển hóa đó là Luật tự nhiên .

b/Vạn pháp thành hình do ý thức năng lượng tác động ở đời sống. Từng con người trong xã hội đã bắt đầu chuyển sang nền Văn minh Tâm linh: Bộc lộ cá tính Tâm linh (không bắt chước, can dự nhau), nhớ lại Thần khiếm khuyết tức được chiết linh từ khối Đại linh quang, nhận ra mình đứng thẳng làm người tiểu vũ trụ : Thấy được mục đích cuộc đời – Tương quan với Thượng Đế cùng các bạn đồng sanh – Ở bước đường tiến hóa . Lúc bấy giờ mới nhận ra rõ ràng vật chất chỉ là phương tiện, cũng là thành phần của đời sống tiện ích để giao tiếp với nhau trãi nghiệm tiến hóa, nếu không có nó thì ta đâu có hiện hữu được. Nên điểm xuất phát chính mình là quan trọng nhất để dục tấn thì thể hiện hỉ ái lạc cuộc đời trong cộng đồng xã hội.

2/Thế giới bên trong ta, vấn đề khai phóng năng lượng tư tưởng thể xác, năng lượng 3 thể con người .

a/Hầu hết chúng ta sống chỉ dựa vào tư tưởng sự dại khôn, hơn thua đến tương tranh, tương sát lẫn nhau. lo đầu tư kiến thức làm lẽ sống vật chất trần gian hòng đối đãi với đời nhưng mãi mãi vẫn không biết đâu là đủ – Thế gian miệng đời cái gì cũng nói tâm, gọi tâm nhưng là tâm – kho “vật chất” nó là 2 đầu của thái cực, chứa mãi đến lúc nào đó tẩu hỏa là đương nhiên. Ngày nay rất nhiều người ở trạng thái này, thường ngộ nhận ngay đến người tự cho mình là tu hành. Nhưng đặc biệt tiêm nhiễm mạnh mẽ là giới chính trị lộ ra khắp nơi qua các phương tiện thông tin truyền thông phơi bày tất cả, chỉ để lợi mình, thiệt người rồi cũng có tới đâu. Bởi thế giới này tất cả chỉ là ưu thế giả tạm … Khi đã nhận ra “Muốn về với Trời (gốc tự do) thì phải rời cái trí” thủ đắc vật chất quyền lực. Với thể xác vật chất chỉ là phương tiện hữu hạn để trãi nghiệm mà thôi như có học thì lên lớp, có sống thì trưởng thành, tức được giải phóng năng lượng, đích thực là Tâm linh – Năng lượng chuyển hóa giao điểm từ gốc thì mới thật sự là đời sống chính mình, sự Sáng tạo từng giây từng phút, chớ không phải bảo thủ giáo điều …

b/Đặc tính 3 thể con người – 3 công cụ.

-Nhớ lại cái có sẳn chính là năng lượng đào độn sự sống bên trong bản thể, hầu như chúng ta quên để ý, nhận ra gốc, điểm xuất phát Tâm linh, thật sự làm chủ cuộc đời mình. Thường  bị chi phối áp lực bên ngoài mỗi ngày một gia tăng trong vòng xoay vật chất để đối phó, nhưng rồi các áp lực đó ta đỗ lỗi cho bất ổn xã hội, nó đâu dừng lại các tranh chấp ở con người, khắp nơi mãi diễn ra, ngay ở trong mỗi gia đình và ở chính mình. Nhưng nó cũng là cơ hội để tiến hóa. Vấn đề là ta nhận ra chính xác chức năng 3 thể để tự điều chỉnh :

-Với Chơn linh đó chính là chỉ ra mong muốn của nó chớ không phải bị áp đặt (Tự do).

-Với trí nảo là sự chọn lựa những phương án do chính ta “cài đặt, lập trình” thế nào.

-Với thể xác là thực thi sự lựa chọn đó. nó thể hiện lộ diện ở đời sống xác thực mình là ai.

Nó tương ứng 3 bước, 3 công cụ, khi Ý thức năng lượng tam thể thì mỗi con người là kênh dẫn, tự chính mình đào độn năng lượng các tế bào máu huyết, hơi thở … nguyên khí, thu hoạch nguyên khí ở trong sanh lực biến thành nội lực bản thể. Nguồn năng lượng đó được khai phóng lan tỏa ra ngoài chung quanh ta đến gia đình , ngoài xã hội …. Đích thực là mỗi người chuyển thì thế chuyển, nói Nho tông chuyển thế tức hành động của thân xác. Chính là mỗi người hoàn toàn độc lập tự do, thông cảm với nhau thì sanh hóa tức Sáng tạo là hanh thông. Ví như trục Đông Tây Nam Bắc, nó là thế giới trong ta, ngoài ta luôn lộ diện thì chánh tà, thiện ác, siêu đọa … cũng là mãi ở 2 đầu thái cực. Chỉ chính ở Nam Bắc – trục kinh tuyến (chánh khí bản thể thẳng thông) thì hiển lộ sự chân thật đời sống – lòng người, đó là sức mạnh tinh thần Tâm linh … đều từ trong bản thể con người (giao điểm định vị) đi ra lan tỏa tự nhiên.

Sức mạnh

III/TRÃI NGHIỆM – ĐỜI SỐNG:

Với Thượng Đế Ý niệm (vô vi) Tình thương, Công bằng … “cái gì Ta cũng biết” toàn tri tòan năng. Vậy ở con người hiện thực đời sống là gì ? Đời sống chính là Cơ hội để biến Ý niệm thành Trãi nghiệm mỗi cá nhân.”Nếu không có các con người Trãi nghiệm cái vô biên của mình thì chẳng bao giờ biết được cái vô biên của Thượng Đế”, nên mới nói “Thầy (Thượng Đế) là các con, các con là Thầy.

Với Vũ trụ vô biên – Thượng Đế là 1 Tiến trình, 1 Tiến trình không giới hạn thì Con người cũng là Tiến trình chuyển hóa bất tận vì cũng có 3 đặc điểm : Một là Khối năng lượng (Thượng đế là khối Đại năng lượng, con người cũng là khối năng lượng chớ không phải là thân xác giả tạm), Hai cũng là Tiến trình, tiến trình không giới hạn (… bằng Trời hơn Trời nữa ) và Ba là Đời sống là Trãi nghiệm Tình thương là Tự do tuyệt đối (chớ đừng nói tại, bị …) để xác thực cuộc đời thế nào…

Tiến trình Trải nghiệm con người là quan trọng nhất. Nó thông qua tựu trung ở 3 CB bản thể (2 mắt, 2 tai, 2 mũi) như là trục vĩ tuyến và trên xuống (trên trán, dưới miệng) như là kinh tuyến , nó là phương tiện thu phát, kết nối trong ngoài khi ý thức thì tự động hóa xử lý truyến tãi, lan tỏa.

Với năng lượng nội lực con người chuyển hóa xuất phát từ giao điểm, nó diễn ra các mức độ thang bậc rung động qua các trạng thái Tâm linh như sau :

1/Cảm xúc : Ai ai cũng có cảm xúc từ hàng tỉ tỉ tế bào do năng lượng đào độn sự sống bên trong bản thể chuyển hóa hổn độn và hài hòa mà sinh tồn rồi bộc lộ ra ngoài. Thế gian gọi thất tình hỉ nộ ái ố ai lạc dục, nó là hào quang bản thể, ai cũng có ở mức độ khác nhau.

2/Cảm nhận ; Nhưng ở mỗi con người cảm nhận chính là ngôn ngữ của linh hồn thì tất nhiên nó biến thành thất diệu (tư tưởng tĩnh thức thuần khiết – Minh triết). do gốc là tự do tuyệt đối mỗi cá nhân chuyển hóa.

3/Trực giác là tai của linh hồn ở hiện tại nối kết thẳng thông, chuyển vận, soi sáng tự nhiên.

4/Cảm ứng ; Thể hiện là chứng thực hành tàng đời sống mình là ai, qua trãi nghiệm tùy tầng số rung động, năng lượng xuất phát từ thế giới bên trong ta, tạo ra sức mạnh tinh thần từ cái có sẳn Chân ngã – Chiết linh, nó có sức ảnh hưởng lay động lòng người … Vì cùng là một gốc mà ra, đồng bào.

5/Hoàn nguyên thì mới Sanh hóa tức Sáng tạo ; Nhận ra mình cũng là khối năng lượng, nên khi để ý hội tụ soi sáng ở các giao điểm từ năng lượng gốc thì thực chứng năng lượng đào độn hiến dâng hòa họp 15/8 Hội yến  và lộ diện gương đời sống 9/1 Triển lãm. ở thế nhân gọi Hư vô cao thiên (10) tức Ánh sáng Nguyên thủy Nhiên đăng là bắt đầu xác thực mình tiểu vũ trụ – Vạn pháp thành hình tiếp tục trãi nghiệm thế giới quanh ta …

IV/CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ …… ;

……………………

Tự mỗi cá nhân hành động.

Sức mạnh tinh thần …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here