Tác động của năng lượng

Khi mỗi con người xuất hiện ở Vũ trụ này thì Tư tưởng thuộc dạng Năng lượng thuần khiết (Nhơn vi sơ tánh bổn thiện) rồi theo dòng thời gian bị ô nhiễm … Nên tất cả “bệnh tật” con người đều xuất phát từ tư tưởng. Ở bản thể tư tưởng là năng lượng, là vật chất, là thời gian… thì sản phẩm của tư tưởng là tạo ra thế giới ảo, không có thật . Nó chỉ là sự thể hiện của những gì con người tồn tại trong trí não … bao ngàn năm.

Khi còn phân biệt giữa Năng lượng của thể xác, của tư tưởng chỉ tạo ra thế giới ảo. Nói cách khác những gì từ ngoài ta, ta thấy bằng 2 mắt, nghe bằng 2 tai, ngửi bằng 2 lỗ mũi, sờ bằng 2 tay …đều là ảo nó hữu hạn vô thường (chỉ là 2 đầu của 1 Thái cực). Mà vở kịch ảo này do chính con người tạo ra, rồi sống chìm đắm trong đó . Cho nên nhà Phật mới nói ”Vạn pháp duy thức”. Cái Năng lượng Tinh thần (Tâm linh) thì lại ở dạng khác : Năng lượng Thần chỉ xuất hiện ở những con người đã thấu hiểu được là mọi Năng lượng dù phát xuất ở thể xác hay tư tưởng đều nằm trong Năng lượng Vũ trụ (gọi ông Trời), mà cụ thể là Tình thương (không phải tình thương theo nghĩa thông thường mà ta thường nói, Tình thương ở đây là Khối Năng lượng Vũ trụ – Thiên Nhân hiệp nhất).

Vậy sự tác động của Năng lượng với Vũ trụ, xã hội con người được thể hiện như thế nào ?

Đối với Vũ trụ thì Năng lượng tác động ở sự thức tĩnh(không có người thức tĩnh). Sự thức tĩnh thể hiện ra ở chỗ ý thức được rằng Năng lượng xuất phát từ con người, vạn vật, cây cỏ đều cùng một chất liệu với Năng lượng Vũ trụ và con người chỉ có thể thấu được cái lý này ở chỗ ý thức được rằng không có cái Ta (tự ngã). Cho nên toàn bộ cách sinh hoạt xã hội con người từ Chính trị, Tôn giáo, Triết học, Thơ ca, Nghệ thuật… đều là sản phẩm tư tưởng mà thôi. Bởi thế chúng không phải là thực tại tuyệt đối, bao lâu con người còn bị những gì thuộc về ký ức của quá khứ chi phối thì con người vẫn không ra khỏi cái sức hút của trái đất này, trong trường họp này cái Khối Năng lượng đó bị nhốt chặc vào trong cái khung nên không thoát ra được. Vì không thoát ra được cho nên không thâu được cái Năng lượng Vũ trụ, không thấy được cái thật tướng của vạn vật và của chính mình. Nhớ lại lời nói của Jesus đối với câu hỏi của giáo chúng khi thấy Ngài thể hiện phép lạ “Này các người Ta làm được thì các người cũng làm được mà còn làm hơn Ta nữa. Mà các người có biết tại sao ta làm được không ? Ta làm được vì Ta ý thức được rằng Ta với Cha Ta là 1 “. Tức là năng lượng Jê-sus  đã hòa vào năng lượng của ông Cha Trời. Cái tự ngã ở trong ta không còn nữa, mọi cái đều do Cha Trời hành động – Khởi nguyên là Thượng Đế Khối Đại Năng lượng được chiết Linh điểm Linh quang – Tận cùng là hành động, hành động là Thượng Đế sáng tạo, là chính mỗi con người cùng vạn vật…

Đối với xã hội con người sự tác động của Năng lượng diễn ra thế nào ?

Như đã nói ở trên tất cả các pháp ở thế gian này những hiện tượng, biến cố, sự kiện đều do tư tưởng tạo hình khi hiểu được rằng các lĩnh vực sinh hoạt của xã hội loài người bao gồm Chính trị, Tôn giáo, Kinh tế…đều do tư tưởng con người chế ra, mà tư tưởng thì bị hạn chế trong thế giới của thời gian cho nên nó khiếm diện (không bao trùm). Chúng chỉ là những mảnh riêng của thực tại chớ không phải là cái toàn thể. Bản chất của những hiện tượng này là vô thường với tính chất phiến diện và hạn chế như thế mà tư tưởng con người lại đòi xuyên phá nó để tìm ra được cái vĩnh hằng, vĩnh cữu thì đó chỉ là ảo tưởng, mà cái ảo tưởng này kéo dài bao ngàn vạn năm cho đến tận bây giờ , nên sự hổn loạn khắp nơi chẳng chỗ nào bình yên … Chừng nào mà con người còn bám víu vào cái ảo mộng thể hiện qua tham vọng tích lũy vật chất thì vẫn không thể nào giải phóng được Năng lượng – Tự Do tuyệt đối đời sống .

Đã có những dấu hiệu vui mừng đã xảy ra mấy năm nay ở thế giới Tư bản, mà với Học thuyết của nó chủ trương con người là phải tích lũy thêm càng nhiều của cải vật chất để tạo ra 1 thế giới thặng dư về vật chất … trong khi không hề quan tâm gì đến sự bồi bổ thế giới Tinh thần cho mỗi bản thể ! –  Hãy quan sát sự buông bỏ thế giới vật chất qua hành động của nhà tỉ phú Bill Gates, rồi nhiều tỉ phú tiếp theo đã hiến 1 phần lớn tài sản của mình đã tích lũy được cho nhân loại hay quyết định gần đây của ông chủ Facebook hiến dâng 99% lợi nhuận tích lũy được … thì chúng ta có thể cảm nhận rằng thế giới có những sự chuyển hóa trong tư tưởng của những người vẫn coi tích lũy Tư bản là cốt lỏi của Học thuyết … Cho nên Thông điệp chỉ điểm Cao Đài giáo đưa ra công thức Tinh Khí Thần hiệp nhứt tức là cũng đã có sự tiên tri trước rằng Ánh sáng của Tình Thương (Nhớ lại Thần khiếm khuyết) của Khối Năng Lượng Vũ trụ, của Thượng Đế tức của Đời sống sẽ giúp nhân loại Ý thức và Tự điều chỉnh mối tương quan con người với con người, con người với xã hội … để cộng hưởng.

Năng lượng

Thực tế sự tiến bộ đột phá của KHKT về vật chất mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các thế lực chính trị ưu tiên đầu tư vào Công nghệ Quốc phòng … Hẳn nhiên nó là hiểm họa đến sự sinh tồn toàn thế giới. Để bước sang ngã rẽ mới : Nhận ra sự tác động của Năng lượng là tồn vong của tất cả vật chất hữu vi đi từ tiến trình Năng lượng hóa thạch (ngũ hành) sang Năng lượng tái tạo, Năng lượng sạch thiên nhiên… đặc biệt là nội lực Năng lượng con người (Tam bửu – Ngũ khí) là quyết định để bắt nhịp cuộc sống Thế kỹ 21.

Ở con người đích thực là biết mình đang sống, đứng thẳng làm người (trục Nam Bắc tiểu vũ trụ hòa họp Đông Tây …), xuất phát giao điểm định vị chính ta đến gia đình xã hội quanh ta ở trạng thái ‘ Năng lượng có sẵn bên trong luôn  đào độn Nguyên khí, thu hoạch Nguyên khí ở trong Sanh lực’… thì quân bình đời sống đơn giản, hiển nhiên Sanh hóa …

Ở cấu trúc thượng tầng, tiến trình chuyển hóa thế giới đã có thay đổi từ Nhà nước thống trị cai trị sang Nhà nước quản trị, Nhà nước phục vụ … cũng vẫn là hình thức xin cho. – Thế kỷ 21 chuyển sang vận hành Nhà nước xã hội – Nhà nước Cộng hưởng thì Hòa bình chung sống diễn ra ở thế giới không biên cương mà sinh tồn.

Tác động của năng lượng …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here