Thẩm quyền

Xưa nay , ai cũng hiểu vị trí con người , vai trò con người , yếu tố con người … là quyết định thế nào đến cái tổng thể xã hội , toàn thế giới . Xuất phát từ mỗi cá nhân khám phá , hành động , ra quyết định , đến thể hiện hành vi ở cuộc sống thực tại (ý thức) ra sao thì lộ diện hình bóng tức bản chất và hiện tượng … không chối cải được . Đã đến lúc hết còn có sự gạt gẫm với nhau dù là ai (dựa vào cái thẩm quyền) … đó là tất yếu , từ ý thức thực tại tức năng lượng được giải phóng , chuyển hóa ở mỗi cá nhân trong thế kỷ 21 .

Nhìn lại một cách tổng quát lịch sử xã hội loài người , ở đây chỉ nêu lên hai vấn đề cơ bản muôn thuở chưa thoát ra được mãi luôn chìm nổi , đeo đẳng , đấu tranh … đến đỉnh điểm để thay đổi là : Chiến tranh , chết chóc , tàn sát , hổn loạn , bất an xã hội …do tham vọng từ thẩm quyền và thiên tai dịch bệnh mà con người đang đối mặt .

Nguyên nhân bắt đầu từ thẩm quyền . Cũng nên suy gẫm thực trạng những tác động tiêu cực của thẩm quyền thế nào ? Nó bao gồm thẩm quyền về : Chính trị , Tôn giáo , Kinh tế , Xã hội đến Gia đình mà trong đó lỉnh vực thẩm quyền của truyền thống gắn tư tưởng và Tôn giáo là nguy hiểm nhất . Với thẩm quyền , ta xem nó tác động tới con người như thế nào ?

Vấn đề bao trùm là gần như toàn bộ nhân loại bị cái thẩm quyền chi phối ở tất cả các lỉnh vực ,  rồi nhân danh : Thượng đế , nhân danh chánh nghĩa , nhân danh cách mạng để giải phóng con người … Hậu quả là cho đến ngày nay cũng vẫn diễn ra sự tàn khốc bất nhơn hơn , trắng trợn thâm độc hơn , và đặc biệt lộ diện cái xấu xa , giành giựt của thú tánh lẫn quẫn , tung hứng trò chơi dân chủ , phản biện , bầu cử giám sát , đấu tranh , né tránh , biện minh , rồi nhờ dựa vào thẩm quyền để hô hào lôi kéo chỉ còn lại nhóm lợi ích (tổ chức , đảng phái) là gượng gạo nghe theo (do được lại quả , trao đổi) . Còn lại 90 o/o nhân loại đã chịu đựng nếm trãi đủ mùi của nhân thế ở đời sống vật chất cũng như tinh thần …thì đừng hòng gạt gẫm được nữa . Bởi cơ hội cuộc sống luôn xảy ra , giáp mặt xử lý , vượt thoát … hay chìm đắm , trỉu nặng lo âu ở cuộc đời thế nào do mỗi cá nhân quyết định . Khi ý thức , hay nói cộng nghiệp là do sự mơ hồ nên bị lây lan , mất dần nội lực , lãng phí năng lương , tiêu cực , từ từ biến mất khỏi đời sống xã hội , vì nó luôn chuyển động và thay đổi tiến hóa theo luật tự nhiên mà thôi .

Với lỉnh vực thẩm quyền của truyền thống gắn tư tưởng và tôn giáo , theo dòng thời gian vẫn còn tồn tại , đã đến lúc phải thay đổi để hiểu rằng “Càn khôn vũ trụ mới”, Trời mới – đất mới – dân mới … Từ ý thức ở thực tại hiện hữu : Hành động Từ chức (gương điển hình) là sự chân thật để tiến hóa , khác với tham vọng , vô minh đeo bám cái thẩm quyền mượn và xin . Đã qua rồi thời kỳ truyền giảng lý thuyết giáo điều chân lý … cứng nghắc , vì nếu nó có , có sẳn mục tiêu là đã trái với quy luật vốn luôn luôn vận động tự nhiên của vũ trụ vạn vật , điều này ai cũng biết .

Quyền

Như vậy thì với những gì người xưa , các vị Giáo chủ đặt ra , con người tiếp nhận , được hệ thống lại thành giáo lý , kinh sách , lễ nghi … buộc tín đồ tin theo lại còn đính kèm đe dọa hình phạt hữu hình , vô vi (tác động ở tiềm thức và vô thức) . Nhưng có thay đổi gì đâu . Trong thực tế có ai gặp trực tiếp vị đó đâu (để xác minh) . Toàn bộ được nhào nắn hiểu qua trung gian (bị thẩm quyền trung gian chi phối) , nên đã xảy ra phân dòng , chi phái , tranh chấp , nói xấu , triệt hạ , đến thánh chiến tương tàn tương sát lẫn nhau đến tận ngày nay … Cũng xuất phát từ thẩm quyền tôn giáo nhân danh đã làm con người tê liệt , mất hết năng lượng , bị nhốt vào cái khung đã định sẳn , mà gọi bừa nó là cơ trời để không ai có quyền cãi . Nếu có người hỏi thì trả lời mơ hồ , không giải thích được … nhưng thực tế con người vẫn phải tin , nguyên nhân là do sợ hải – không dám chấp nhận sự Chân thật – chẳng có thiên đàng , niết bàn , địa ngục  ….. tất cả ở tại thế , là tại đây (qua thông điệp chỉ điểm từ 1926) .

Cho đến nay đã hé lộ luồng sinh khí mới qua Hội nghị Tôn giáo toàn cầu : Tất cả chúng ta là 1. Khi mỗi người  hành động cụ thể ở cuộc sống từ ý thức , thì tức thì năng lượng chuyển hóa toàn thế giới :Thay đổi , tiến hóa tự nhiên – từ tắc nghẽn đến khai thông , điều chỉnh, vượt thoát.

Với lỉnh vực thẩm quyền về chính trị thế gian , đã xuất hiện bao nhiêu học thuyết chi phối đời sống con người thông qua nhiều cuộc cách mạng . .. Theo thời gian , chúng  bị rơi rụng , mờ dần đi … Khi khoa học phát triển , khám phá Vũ trụ … đã lộ diện chơn tướng , giả tướng mọi mặt cuộc sống xã hội quay cuồng trong vòng xoáy tham vọng , đấu tranh , chia rẽ và âm mưu . Toàn dựa vào cái thẩm quyền mà thực tế nó đã đi đến đỉnh điểm của thời đại . Cho nên thay đổi là tất yếu , qua hàng loạt sự kiện làm bể mặt “anh hào” : Tự phong , nhưng thiếu  bản lỉnh Chánh khí … trên toàn thế giới như : Nghe lén gián điệp , giành giựt đất đai biển đảo , thất tín , tham nhũng , mỵ dân …Ai ai cũng nhận ra . Để vươn mình thoát qua ngõ cụt , từ ý thức được rằng thẩm quyền thật sự con người là Tự do tuyệt đối tức : Độc Lập ở hành vi , Tự Do ở tư tưởng qua tự diễn biến , chuyển hóa và Hạnh Phúc thể hiện hòa ái thương yêu cùng cộng hưởng với nhau .

Bởi ngoài ta ra , ở cái bản thể hoàn hảo nầy , thì không có thẩm quyền nào bên ngoài quyết định được hành vi cuộc sống của chính mình . Do tham vọng cai tri và cố can dự (ỷ tài , đe dọa , áp đặt khống chế) … Nhưng những điều người ta biết về con người chỉ là hạt cát so với Vũ trụ , chỉ là một mảnh vụn của đời sống . Chớ không có cái nhìn tổng thể vận hành của vũ trụ , của con người . Cho nên sang thế kỷ này , con người không còn cách nào hơn là quay về chính mình (Tiểu vũ trụ) mà trong đó có tất cả đặc tánh Vũ trụ vô biên .

Chính con người bao năm qua đã bỏ quên chính mình , bị cầm giữ , nhốt chặt , bị che khuất bởi cái bộ khung đã định sẳn (trái tự nhiên) làm mất tự do tuyệt đối của điểm linh quang chân ngã , linh giác trong ta là ở Thần khiếm khuyết , nên không làm chủ thật sự chính mình . Trong cuộc sống luôn để cho thể xác và tư tưởng , kiến thức (hữu hạn , vô thường) lảnh đạo , chi phối đấu tranh dựa vào cái thẩm quyền bên ngoài – Tin cậy… nó còn mình còn (lợi dụng được), nó mất thì mình mất – cho mượn , nhưng lại bám chặt để tích lủy lợi danh , quyền thế . Ta còn quá xa lạ với Văn hóa từ chức , bởi còn có nhóm lợi ích bảo kê , rất sợ sự thật , nhắm mắt , cố thủ hy vọng … Nên phải luôn lo toan tính toán đối phó giành giựt thủ đoạn gạt gẩm  nhau … đi đến hệ lụy tất yếu là con người xã hội mãi hụt hẩng trầm luân – Vì thiếu sự Chân thật . Tát cả là ở trong chính mình , điểm xuất phát này mà thôi .

Chúng ta có thể đã nhìn thấy tác động của thẩm quyền ở trên 3 lỉnh vực chi phối con người : Một là Vô thức làm không ý thức , làm không biết mình làm … Hai là Tiềm thức bị chôn sâu , tích lủy quá khứ , hoài niệm cái củ mà không biết rằng nó đã tan biến vào vũ trụ . Ba là Ý thức thực tại , chỉ có cái hiện tiền ngay lúc này là thật , điểm định vị (gien tế bào thần kinh) mới khai phóng tư tưởng , thể xác và sanh hóa … đến tác động thay đổi xã hội , thế giới quanh ta .

Nhưng hình như con người chưa đủ sức đột phá vào cái thẩm quyền . Phải có cơ hội mới vỡ lẽ ra , sự bùng nổ ở tất cả các lỉnh vực của đời sống . Đó là từ Ý thức tự thay đổi … thì con người chúng ta vẫn còn loay hoay , dò dẫm . Đến khi đụng chuyện , phản ứng ở con người một cách tự nhiên thì lộ diện biết liền qua Văn hóa : Tiếng nói và hành vi , nó thuộc Vô thức Tiềm thức hay Ý thức thì biết được là ai , đang ở đâu … và điểm đến . Điều lưu ý ở đây là hoàn toàn không có nấc thang giá trị đúng , sai (vì vẫn còn phân biệt) , mà thấu thoát tự nhiên , chuyển hóa theo Tiến trình vô giới hạn ở đời sống của mỗi cá nhân . Đây mới thực là thẩm quyền của con người là Tự do tuyệt đối . Điểm đến của thiên niên kỷ , trong thế giới không biên cương (xã hội vận hành Chánh phủ toàn cầu) và với Tôn giáo là Tôn giáo Vũ trụ . Khi ý thức Tất cả chúng ta là l – Thể hiện “… Hòa bình Dân chủ mục “ và “ …Cộng hưởng Tự do quyền “ tự lan tỏa khắp nơi .

Thẩm quyền …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here