Thế giới trong ta

Thế giới trong ta chuyển động không có gì đứng yên một chỗ,

Tất cả đều chuyển động nhưng mình vẫn thờ  ơ.

Thiếu quan sát nên chẳng thấy mình trong đó,

Tưởng mình ở đâu đâu không phải thực tại ta đang là,

— !!! —

Biết giao điểm bản thể (8.PCT) xuất phát thì sáng tỏ cuộc đời,

Tác động năng lượng chuyển hóa phương tiện để ta đi tới.

Nhìn vũ trụ nghe xã hội cảm xúc phản ứng ở con người (3CB) vạn vật,

Tuy hổn độn phân chia khác biệt,

Nó trở nên hài hòa vì sự thật lộ hình.

Chấp nhận công khai minh bạch là sức sống bản năng,

Nó tiềm ẩn trong ta mỗi người vẫn còn nguyên vẹn,

Chỉ có quay lưng với chính mình tách rời vạn loại,

Che đậy lòng tham hòng can dự cỏi trần gian,

Chống đỡ biện minh lừa dối mình nay cũng đà yếu sức,

Vì vạn sự nó luôn thay đổi từng giây,

Năng lượng sức sống chuyển xoay đi qua bất tận.

Chỉ có tư duy mới hảy cứ tự do,

Hóa giải sợ hãi thoát ra hụt hẩng ưu phiền vướng bận.

Thời nay có ai buộc được ai vòng dây vật chất :

Thao túng của tài phiệt chính trị lợi dụng truyền thông tín ngưỡng đã qua.

Khi nhận ra năng lượng tam thể xác thân có sẳn trong mình,

Năng lượng tế bào chuyển hóa qua hơi thở cảm xúc trong ngoài hòa quyện,

Để sinh tồn hiển nhiên cuộc sống rộng mở đường đi.

— !!! —

Không ai can dự được ,

Thực thể “toàn cầu hóa” “ tất cả chúng ta là một”,

Hay ngộ nhận “chánh phủ toàn cầu”.

Không có người tổ chức điều hành gác cổng dẫn đường ,

Mà là nhận ra tín hiệu sự sống chân thật sinh tồn tối thượng.

Qua khúc rẽ các sự kiện rúng động xã hội loài người cảm nhận,

Tác động Ý thức cá tính Tâm linh xoay chuyển cuộc đời,

Tự điều chỉnh tự thay đổi để thoát ra ngõ cụt,

Đã đang diễn ra âm ỉ khắp nơi .

Từ :

Mảnh lực Tình thương chính là sức sống bên trong,

Quyền công chánh mình thể hiện hành vi ở đời sống.

Đó hào khí làm người hẳn nhiên hiện hữu,

Độc lập hành vi Tự do tư tưởng Hạnh phúc cộng hưởng cả vạn loài.

Chẳng phải là mục tiêu hay khát vọng để con người hướng tới.

— !!! —

Đích thực ở đây đời sống mới bắt đầu từ mỗi cá nhân.

Thế giới trong ta …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here