Thế sự – Đời sống

Nam sơn khuyết chủ tụy mịch ngô

Dung hải hà nhiên đắc kiến phô

Tương nhựt kỳ trung đa trúc lụy

Ngẫu bích tương lan phạt cố đô

Du nguyệt hà nhân tri thế sự

Vấn tâm hề túc tự tuyền phò

Thập nhị thu tàn hoa lạc xứ

Trường sơn xuân khởi đáo ngọc môn.

Rùa

Đức Thánh

TRẦN HƯNG ĐẠO

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here