Thời khắc – Giao hòa

Người đã công bố 500 năm trước:

Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết”…

Đến Thông điệp chỉ điểm

… đầu 1926 cuối 1993 thế kỷ 20 :

Sang thiên niên kỷ thứ 3 – Hiệp nhất.

Cơ nhơn hành động – Chuyển Bát quái đồ thiên.

— !!! —

Tổng lực mạng lưới năng lượng

Thiên địa nhơn khai thông dòng chảy.

Vũ trụ chuyển mình thời kỳ

… thay đổi càn khôn mới biến sanh.

Xã hội phân hóa tột độ ở trạng thái động đình

Thời khắc “im lặng” giao điểm định vị khởi hành

…chuyển qua khúc rẽ hạ màn thần pháp lừa con người bày vẽ.

Đời sống con người nô lệ vật chất lợi danh

… sang văn minh Tâm linh vi chủ

Khẳng định đời sống là Tình thương là tự do tuyệt đối.

Từ giải pháp sẳn có tự soi quay về với chính mình hiện hữu.

Con người ý thức bên trong (gốc)

… “Hồi quang phản chiếu”

Toàn thân rúng động vì Thổ khí ở ngoài da

Các tế bào đóng mở cảm xúc như hàng tỷ “biến thế” truyền tãi

…cảm nhận đến cảm thông.

Bộc lộ cá tính Tâm linh sự sống sức sống

… hành vi chuyển hóa lộ diện hành tàng – khả năng tiềm ẩn.

Hiển nhiên Tự do là chấm dứt can dự

… thoát ra ảnh hưởng trần gian phán xét chỉ làm cuộc đời lảng phí.

Vi chủ thì chẳng màn đến khuấy động thực hư

Vì thế gian thường coi điên đảo làm cơ tiến hóa.

Xuất hiện thời khắc giao hòa ở mỗi người

Do năng lượng tác động chuyển vận vạn loài – sanh hóa.

Vì Thượng đế  Chí tôn là toàn thể – Năng lượng chuyển tính năng vĩnh cữu

Kim mẫu Mẹ sanh là mọi thứ – Đời sống hóa phương tiện vật chất hữu vi

Ở người cũng chính mình đang ở đó : Có sẳn

… nào đâu phải đi tìm tới đó.

Thời khắc

Với Năng lượng chuyển,

Vũ trụ con người cũng là tiến trình không giới hạn.

Đông Tây hòa hiệp – trục Nam Bắc chuyển xoay.

Tương ứng

Tiếp Khai khám phá – Hiến Bảo truyền tấu giao hòa

Từ năm nguyên lý tự nhiên mỗi hướng – Lan tỏa.

Vận hành hệ thống tự động hóa (3CB) kết nối trong ngoài,

… hanh thông như 1 – chỉ có cái đang diễn ra

Thì trãi nghiệm ý thức thấu thoát cuộc đời

Sống Đạo Pháp Thế hoàn nguyên : Ngươn khí

Đích thực :

“Không có gì là có – không có gì phải làm – không có người làm”.

Chỉ là do năng lượng chuyển.

Từ năng lượng tam thể xác thân,

Thế giới bên trong,

Khi để ý phạm công tắc (8): khai nguồn chuyển hóa

…bán Ngũ lôi – biến Ngũ khí – hiệp thông thiên : Sáng tỏ

Vạn sự đi qua thực tế tự tại giao hòa cộng hưởng.

Năng lượng được giải phóng,

Qua lời nói công bố ra là hành động của tư tưởng

… điều mình công nhận bên trong – Ở đâu ?

Thực thi là cái hành tàng ở đời sống

… lộ nguyên hình gốc nguồn bản thể

Thế nào – là ai – tùy mỗi người tự mình cất bước.

Vì diệu hữu của Trời – hiện hữu trong mình :

Sự sống mãnh lực Tình thương là thiêng liêng bất tận.

Cơ hội sẵn có tất cả cho mọi người – Tôn trọng lẫn nhau

…biết mình đang sống là thời khắc giao hòa,

Hay chấm dứt tiến trình chuyển hóa do sợ hải bận bịu trần ai

…cũng chính ta quyết định.

Thời khắc – Giao hòa

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here