Thực chứng đời sống

(Tour khám phá thế giới bên trong – Thực chứng đời sống).

P. I / Lâu nay ta thường luận bàn thế giới bên ngoài nhưng nó có thật hay không ? Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay hổn loạn, nhiều người lên tiếng đó là “thảm họa loài người”. Tại sao nhân loại khổ đau ? Nguyên nhân : Vì con người chấp nhận cái bên ngoài là ảo nhưng cứ tưởng thật, mà không công nhận cái thật bên trong chính mình do Năng lượng chuyển hóa  mới là thật. Muốn biết nó có thật hay không, xưa nay người ta thường nói trong mình có 3 thành phần Chơn linh, Tư tưởng và Thể xác (Tinh Khí Thần), khi ta  Công nhận 3 thành phần bên trong ta thì tất cả diễn biến bên ngoài chỉ là cái bóng. Ở mỗi cá thể chính nó là cái bóng của thực tại trong ta mà ra, cái bóng đó vốn nó không có gốc .

P. II / Với 3 thành phần hay Năng lượng tam thể con người thì mối quan hệ như sau:

-Ở mỗi con người hành động là một chức năng của thân xác, như nhiên là chức năng của Linh hồn. Sự như nhiên năng lượng thu hút năng lượng và tạo ra cảm xúc đặc tính là tự do năng lượng Chơn linh, chớ không phải gượng ép (đạo đức giả). Tư tưởng và Thân xác thường theo hình thức bên ngoài nếu để ý thì ai cũng nhận ra.

– Thân xác chỉ đơn thuần là công cụ (kỵ vật) của Linh hồn, trí nảo tư tưởng là cái điện năng làm cho Thân xác làm việc. Cho nên mỗi con người là một công cụ được xử dụng trong việc sáng tạo theo ý muốn của Linh hồn (tiến hóa).

– Trí nảo thường hay tìm cách áp đặt ý muốn của nó lên thân xác. Tương tự như vậy, thân xác tìm cách kiểm soát trí nảo và thường hay thành công. Tuy nhiên, thân xác và trí nảo không thể kiểm soát Linh hồn bởi vì Linh hồn hoàn toàn không có nhu cầu cho nên nó cho phép thân xác và trí nảo làm gì thì làm, bởi vì để cho cái thực thể con người có thế sáng tạo và biết mình thực sự là Ai thì nó phải thông qua một hành động tự nguyện có ý thức chớ không phải một hành động vâng lời vô ý thức …

Thực chứng

Vậy Thực chứng đời sống là gì ?

Đời sống chính là cơ hội trãi nghiệm thực tế nhận biết mình là ai : Khối năng lượng của tam thể, là kết luận về Vũ trụ trong ta, ngoài ta … nó liên tục diễn ra. Sự trãi nghiệm đó mới đích thực là sáng tạo .

Thực chứng chỉ có thể xuất hiện ở trạng thái phi thời gian (hiện tiền) do chính người thực chứng cảm nhận, nó không thể lan truyền bằng tâm trí (còn thời gian là không có thật). Hành động chính là công thức của thực chứng để mình thể hiện. Ở đây nên lưu ý : Năng lượng chuyển chớ không có con người làm .

Vậy Thực chứng đời sống chính là biết nhận ra mình đích thực là Khối năng lượng là tự động thoát ra tức năng lượng được giải phóng. Thế giới vật chất giúp ta trãi nghiệm. Vấn đề chính của mỗi cá nhân là dục tấn, đó là tiến trình tiếp tục trãi nghiệm thế giới này chớ không phải trở về nơi nào khác mà là ở tại đây .

Thế giới trong ta có hàng tỷ tỷ tế bào luôn vận động, do năng lượng đào độn, chuyển hóa thể hiện cảm xúc toàn thân và tựu trung mắt, tai, mũi, các tế bào da …  là phương tiện kết nối, lan tỏa, truyền tãi ra ngoài. Nhờ hệ thống tự động hóa 3 CB của bản thể tự nhiên giúp ta  gia tăng nội lực,  nó vô cùng mạnh mẽ và soi sáng tất cả òa ra, bừng tĩnh ở Tâm (giao điểm) Linh (năng lượng) chuyển hóa chớ không phải đầu óc tâm trí tư tưởng (vật chất thời gian) định đoạt.

Con người lầm tưởng đầu óc là sự thông minh . Thông qua các nghiên cứu khoa học và trãi nghiệm Tâm linh, người ta khám phá sự thông minh con người ở sự phát triển cảm xúc qua hàng tỷ tỷ tế bào … thể hiện tựu trung hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục . Nó ảnh hưởng sâu sắc từ người Mẹ (có bộ đôi nhiểm sắc thể) là gốc nguồn của sự Thương yêu. Bởi vì thế giới bên trong con người sự phát triển cảm xúc với hỉ, ái lạc thể hiện Hỉ : Các tế bào da được mở toan ra năng lượng đào độn chuyển hóa thanh lọc, Ái : Mảnh lực nguyên thủy (Tình thương), Lạc : Ở đây không hề có sự can dự mà tất cả đều lộ diện ra ngoài do hệ thống tự động hóa của bản thể vận hành. Chính Tâm linh chuyển hóa – sự sáng tạo, nếu nói sự thông minh mới là đây .

Bên trong con người năng lượng tam thể cá nhân hợp lại tạo ra một kết quả gọi là cảm xúc, Cảm nhận là ngôn ngữ của Linh hồn, tương tự Linh hồn đến với mình bằng cảm nhận. Cảm xúc vĩ đại nhất gọi là Tình thương tuyệt đối, không có điều kiện. Cảm xúc Tình thương được xác thực từ thí nghiệm khoa học đã chỉ ra “Ý nghĩa các thang bậc tầng số năng lượng rung động mỗi cá nhân từ 1 đến 1000” nó ảnh hưởng trong ta, ngoài ta thế nào.

P. III / Bây giờ nếu ta để ý thường trực thế giới bên trong ta, luôn luôn xem xem mình đang là gì, đang làm gì, đang sở hửu gì trong bất cứ thời điểm nào (lúc nào cũng tỉnh thức), chớ không phải xem xem chuyện gì đang xảy ra với người khác, nhất là ở thời đại thông tin truyền thông ngày nay bộc lộ tất cả khắp nơi, đã báo hiệu sự thay đổi toàn cầu từ Văn minh Vật chất sang Tâm linh ở trong lòng nhân sinh.

Vì đã nhiều người nhận ra sự cứu rỗi  được tìm thấy không phải trong hành động của  người khác mà là trong phản ứng của mình đó là năng lượng Tâm linh chuyển hóa. Kiểm chứng qua “Thông điệp” Ý nghĩa năng lượng ở hình bóng “Tam Trấn” tượng trưng năng lượng tam thể thực tại chính mình từ thế giới bên trong thể hiện ra ngoài : Sự vượt lên qua những chịu đựng gốc là do ở Tình thương, hết lòng ở đời sống chân thật và ở Tư tưởng vượt qua thế tình, vì nó chỉ là vở kịch mà ta lại tưởng thật, toàn cái cảnh cũ, chỉ có tham vọng … thậm chí còn quay lưng với khán giả gọi là những “kẽ đáng khinh” .

Khi mình nhận ra mọi vấn đề thế giới bên ngoài đều là ảo thì ta có Tự do, tức thì hội nhập mạng lưới Năng lượng Cộng hưởng tuy hổn độn mà hài hòa theo dòng tiến hóa Luật Tự nhiên của Vũ trụ. Đó là giải pháp từ mỗi cá nhân quyết định trong thời đại ngày nay : Công nhận cái thực thể của chính mình :  Năng lượng là Thực chứng đời sống thế giới trong ta. Vì cuộc sống lớn mạnh hơn mọi giáo điều …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here