Thực tập tâm linh

Con người ngày nay ở đông ở tây, từ nam đến bắc đều có khả năng trãi nghiệm nhưng rất hạn chế trong ta, thường là của người khác nên như thế nào ta không xác thực được. Phần đông chỉ  nghe nói lại, hoặc nhìn thấy chỉ là cái củ đã lộ ra hay qua sách báo thông tin lan truyền về sự bùng nổ sáng tạo để thay đổi từ các học thuyết tư tưởng, các phát minh khoa học công nghệ chỉ nhằm tạo ra nhiều của cải vật chất hay nói ý thức, giác ngộ, đắc chứng thành … diển ra ở mọi lỉnh vực của đời sống xã hội bất cứ lúc nào. Vấn đề là ta có khả năng gạn lọc, nhận ra ý nghĩa tức năng lượng chuyển hóa của nó hay không mới là thật. Ở lỉnh vực tinh thần có trường họp vi diệu như là Siêu lý diệu chơn (siêu tư tưởng thuần khiết minh triết hiện thực thành hình) từ Quyền Năng đến Quyền Pháp (do sức mạnh năng lượng) sanh hóa sáng tạo để hanh thông như bất tận từ chính bên trong mỗi con người chớ không phải ở ngoài, vì  nó là tiến trình tự nhiên để thúc đẩy phát triển tiến hóa ở mỗi cá nhân đều được trãi qua khi Ý thức hành động .

Tất cả vạn, vật vạn linh trong thế giới vật chất này đều như thế. Có  những  người qua hành tàng cuộc sống – Năng lượng đó mạnh mẽ bởi nó thuầnn khiết nên ảnh hưởng lay động lòng người được tôn vinh, rồi con người đặt tên là Thần là Thánh là Tiên là Phật các cấp độ khác nhau ở : Ý nghĩa thang bậc rung động (tầng số năng lương) trong bản thể con người sản sinh do năng lượng chuyển hóa từ mảnh lực nguyên thủy : Tình thương mà xuất hiện. Nhưng vấn đề là ở chính mình, chớ không phải qua người khác (nghe nói lại, nhìn thấy đi nữa cũng của người ta như ăn bánh vẽ) mà tự mình hành động, trãi nghiệm thì mới bắt nhịp cuộc sống luôn biến đổi. Bởi tất cả những gì đã diễn ra, sắp diễn ra chính là cái đang diễn ra mang tính đột phá, cái mới, đó là quy luật sanh hóa do ý thức tổng họp – Năng lượng chuyển, khi nhận ra vấn đề tức là hiểu ý nghĩa năng lượng tác động  là chính, thực tế vật chất lộ hình chỉ là phương tiện  ở đời sống xã hội mà thôi: Nó vốn ảo.

Đó là điều thiết thực nhất, con người mới sáng tỏ sự thật  “Thời kỳ thay đổi càn khôn vũ trụ mới – thì con người tiểu vũ trụ cũng phải tương đồng”: Tức Năng lượng hòa họp, nó được khởi đầu xuất phát ở đời sống  mỗi cá nhân, thể hiện ra ngoài xác thực cuộc sống hữu vi mà minh chứng .

Mỗi người còn chờ đợi đến bao giờ, ai cũng hiểu, cũng biết chỉ còn thiếu tự hành động như là thử thực tập Tâm linh ngay trong chính mình từ các công cụ có sẳn ở bản thể, cái đang hiện hữu ta có, chớ không phải mãi đi tìm kiếm, cầu xin, ban bố từ người khác cho ta, luôn bị lợi dụng thậm chí biến thành “thương mại Tâm linh” đã diễn ra, thế gian hay nói “thằng khôn (ma ranh thu lợi) gạt thằng ngu (ngộ nhận – ăn bòn) nhưng chẳng  tấp theo ai” là Ý thức Tâm linh.

Tiền nhân đã chỉ ra con người luôn trong vòng tứ khổ sanh lảo bệnh tử, sang đầu thế kỷ 20 có thêm các thông điệp chỉ điểm không phải chỉ có con người khổ mà ngay cả các bậc gọi là Thần cũng phải thắng khổ, Thánh thọ khổ, Tiên thoát khổ, Phật giải khổ (vì vẫn còn trong thế giới vật chất – vị ngã) huống chi là con người phải tùng khổ tức nhận ra thực tại, nhưng thường miễn cưỡng biện minh, né tránh, luồn lách, liên minh … thì làm sao tự hóa giải, thoát ra khổ nạn hụt hẫng này để trở lại đời sống chân thật chẳng còn ngộ nhận ảo tưởng trông chờ, lo lắng nữa.

Nó xuất phát từ mỗi cá nhân do năng lượng đào độn chính là sự sống hơi thở để tồn tại từ bên trong bản thể. Ai ai cũng có sẳn cơ hội như nhau, khi nhớ lại, ý thức vận hành, nó biến thành nội lực ở đời sống để giải quyết vấn đề của chính mình chớ không ai khác, rồi dần dần  lộ diện tự lan tỏa ra ngoài tự nhiên. Đối với tất cả những cái ngoài ta chỉ là phương tiện cần có để chính mình trãi nghiệm trưởng thành qua hành vi giúp sống chớ không phải giành sống thì tự tại thanh thản. Ngược lại thì con người tự đánh mất chính mình thực tại đang là, có còn sống cũng chỉ với ảo tưởng, hy vọng viễn vong trong khổ nạn cũng là do chính ta tạo ra .

Núi bà đen

Mỗi người trở lại thực tế cứu cánh duy nhất từ chính mình. Bản thể này có sẳn Nguồn năng lượng vô biên, luôn luôn đào độn nguyên khí thu hoạch nguyên khí ở trong sanh lực từ hang tỉ tỉ tế bào máu, tế bào thần kinh …như là những trạm biến thế vận hành tự nhiên. Ta chỉ cần nhận ra thì ứng dụng ngay ở đời sống tức thì. Từ năng lượng nội lực bản thể nó tự sản sinh sanh hóa, tự điều chỉnh xử lý, định hướng cuộc đời do chính ta chọn lựa thế nào.

Mà hiểu đích thực cuộc đời là gì ? Nó chính là cơ hội để con người biến Ý niệm cái gọi là Tình thương, Công bằng, Cộng hưởng… thành trãi nghiệm. Để cảm nhận được trạng thái trãi nghiệm ở đời sống chính là nhờ năng lượng sự sống bên trong bản thể bừng tĩnh thì chuyển hóa, ý thức vận hành thực tập Tâm linh ngay trong đời sống xã hội hiện thực này vốn lúc nào cũng luôn đầy ấp các sự kiện, thông tin… tác động chi phối tận trong ta rất dễ tiêu hao, mất dần nội lực, sức mạnh tinh thần để tiến vào thế kỷ 21. Xin lưu ý những vấn đề như là Tiến trình không giới hạn chuyển hóa, vài gợi ý sau đây :

1/ Biết được  mình là ai (trong BPCH) đang hiện hữu, chính là do Năng lượng sự sống bên trong luôn vận động chuyển hóa, thì tức khắc vượt qua (bồng em thì khỏi xay lúa …). Bất cứ sự kiện nào dù lớn nhỏ xảy ra (như ở bên này bên kia thường ngoài ta) – quên đi, lúc bấy giờ cái trí phàm không còn can thiệp (tham vọng ẩn tàng), vào cuộc như đặt câu hỏi thắc mắc tại sao…tức can dự, chỉ quan sát, nhận ra, chớ không phê phán, luôn tạo ra sự tĩnh lặng (động đình) của cái trí  là thắng được chính mình tức khai phóng tư tưởng, thể xác – thắng khổ (gọi tu nhơn thành Thần) chính là thực tập Tâm linh.

2/ Chính ta phải đối diện với thực tại đó, sự kiện đó qua các công cụ trực giác của mỗi cá nhân : Mắt tai mũi miệng thân ở giao điểm, là phương tiện khai thông, kết nối trong ngoài ta, ở ngũ tạng như là liên trạm biến thế đa chức năng để điều độ truyền tãi năng lượng nội lực vận hành thì sanh hóa … là chính . Còn lại các vấn đề khác hết lòng, vui vẽ chịu đựng chấp nhận nó như nó là, chớ không phải là sẽ là tức can dự, thì nhẹ nhỏm tinh thần, hóa giải vị ngã, chỉ là người Hiền –  thọ khổ (gọi niệm nhơn thành Thánh) bộc lộ hào khí hỉ ái lạc cuộc đời .

3/ Ở cấp độ thẩm thấu sâu hơn, đời sống thực tế xã hội con người thì cái trí phàm lúc nào cũng chực sẳn can dự mà can dự là trái tự nhiên chẳng bao giờ tới đâu. Can dự là do con người ỷ tài dựa vào thẩm quyền thì muôn thuở (chỉ là ưu thế giả tạm). Khi nhận ra thì  ngao ngán thế tình, vẫn sống tham dự có ý thức là chỉ để năng lượng diễn tiến trôi chảy, tất cả mọi sự kiện đến mình rất là tự nhiên – à thế à… Trong trạng thái hồn nhiên đó thì xuất hiện giải pháp (ý nghĩa = năng lượng tác động) có sẳn : Hóa giải thì Tự do – thoát khổ (nói hành nhơn thành Tiên), là như không có con người làm, chẳng còn danh, chỉ là năng lượng chuyển, giao hòa trong mạng lưới năng lượng vũ trụ hằng hữu …

4/ Khi con người làm chủ chính mình ( tiểu vũ trụ) thì đâu còn can dự  nữa,  trở lại sự hồn nhiên vốn có của thiên nhiên ban tặng, tức sống hòa với tự nhiên với vũ trụ,  ở đời sống tự do tuyệt đối từ Tình thương cùng vạn loại (gọi đắc nhơn thành Phật).

Vì vậy ở con người ngày nay nói Ý thức là không có sự can dự, không phải chỉ tiếp nhận mà còn chuyển hóa nó do năng lượng sức mạnh Tình thương Ánh sáng Nhiên đăng soi chiếu. Nó có được nhờ năng lượng đào độn AD vô cực thái cực trong tiểu vũ trụ (bản thể) tác động vận hành chuyển hóa cộng hưởng với tất cả trong Đại vũ trụ càn khôn từ Tâm Linh ! Vậy Tâm linh là gì ? Hiểu chơn chất nhất : Từ cảnh giới hữu hình có thời gian chuyển sang (ngộ ra) cảnh giới vô hình phi thời gian, chính là sự chuyển hóa của thế giới Tâm linh trong cảnh giới đó của Vũ trụ của con người. – Trong đó nhân loại đang chuyển từ nền Văn minh vật chất, tiêu biểu KH công nghệ tiên tiến  biến con người thành “siêu chiến binh” với kỷ năng vượt trội và tính năng đột phá thần giao cách cảm, thấu thị, thấu thính, cảm nhận dự đoán… như công cụ – Sang Văn minh Tâm linh thế kỷ 21. Tạm mượn văn tự để diễn tả Tâm là giao điểm ở tọa độ = 0, Linh là năng lượng (AD) khó nhìn thấy bằng mắt thường phải từ trực giác cảm nhận mà thông. Vậy Tâm linh chính là nguồn năng lượng (thần khí nội lực) bên trong bản thể con người được cấu thành sản sinh từ hàng tỉ tỉ tế bào…luôn luôn vận hành tinh vi hoàn hảo, có đặc tính đa chức năng tổng họp từ 3 thành phần thể xác, thể vía, thể trí – Tinh , Khí, Thần. Khi được giải phóng nó hòa vào mạng lưới năng lượng vũ trụ trời đất vạn vật, ở con người thì hòa đồng theo lẽ tự nhiên vô cùng tận mà tiến hóa…Nghĩa là thế giới này nói có thật (bản thể năng lượng qui nhất), không có thật (nó cũng chỉ là phương tiện) và vừa có vừa không (cơ hội trãi nghiệm) để cùng Sáng tạo.

Vậy Tâm linh và thực tập Tâm linh là gì ?, Ai ai cũng có sẳn Nguồn và các công cụ cần thiết, ta chưa dụng hết , thường nó vận hành trong vô thức ta lại thờ ơ nên bị lãng phí năng lượng , mất dần nội lực ở đời sống. Con người chỉ cần nhớ lại, để ý ngay chính trong bản thể mình năng lượng thuần khiết đào độn chuyển hóa bên trong sự sống mỗi ngày. Tự thân khám phá, tự thân trãi nghiệm … chính là thực tập Tâm linh, hoàn toàn không có cái thẩm quyền trung gian – “tướng” dẫn dắt.

Bởi vạn vật con người sinh tồn, phát triển do năng lượng tác động hình thành xã hội cộng đồng cùng cộng hưởng với nhau. Nó xuất phát từ mỗi cá nhân, cá nhân chuyển thì thế chuyển trên 3 trụ cột :Ý thức nhớ lại gốc nguồn chính là Đạo phù năng lượng Khí sanh quang, Bổn phận chuẩn mực sự chân thật với mình chính là Đạo phù năng lượng Kim quang tiênTrách nhiệm thể hiện hành vi cuộc sống ở 2 tiếng đồng bào chính là Đạo phù  năng lượng Tam thiên sanh hóa đời sống cộng đồng, đó là nền tãng xã hội trường đời từ trường học Đạo Đức Học Đường được rèn luyện, tập dượt ngay từ “thuở nhỏ” khởi niệm đầu tiên, rồi trưởng thành tức là nhận ra mối quan hệ ruột thịt Con Người với Con Người, Con Người với Thượng Đế = Năng lượng, Sống hòa họp – Sự chân thật hiển nhiên cùng tất cả.

Thực tập tâm linh …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here