Thực tế thì cảm thông

Dù xuất hiện “thông điệp chỉ điểm” đầu, cuối thế kỷ 20 nhưng con người vẫn tiếp tục lãng phí tiêu hao năng lượng ở kiếp sanh gần thế kỷ, nay thì đã nhiều người nhận ra, chỉ có giới tham vọng quyền lực, lợi dụng lòng tin… đến cái sống chết đồng loại thì chưa: Vì sự “cứu rổi” được tìm thấy không phải trong hành động của người khác mà là trong phản ứng của mỗi cá nhân ở trong mình: Cảm xúc – Năng lượng chuyển động – sự Chân thật thực tế hiển nhiên gốc nguồn là Sự sống trong ta thì Sanh hóa do tác động năng lượng thành hình, thay đổi theo tiến trình bất tận.

Từ cái có sẳn (9), tất cả đều ở trong thế giới vật chất phi thời gian nó là 1, chúng ta đang ở trong đó (8), chẳng phải chúng ta sẽ tới đó. Thông qua phương tiện để trải nghiệm có Ý thức thì sinh tồn, trưởng thành cùng tiến hóa. Còn thủ đắc thì ngược lại mãi loay hoay đối phó sử lý tình huống vì vạn sự cứ vẫn diễn ra.

Đi sâu tìm hiểu thì thực tế vẫn là những cái đã đang diễn ra mọi lỉnh vực của đời sống quanh mình trong đó có mình. Vậy nói thực tế đích thực chính là thực tại bên trong mình như thế nào – gốc, thì nhìn thấy bản chất toàn bộ chung quanh mình cái đang diễn ra. Nó xuất phát từ tâm cang cả bản thể khối năng lượng chuyển động: Sự sống bên trong từ hàng tỷ tỷ tế bào… Với thể xác có chấp nhận nó thì mới công nhận nó qua tiếng nói chính là hành động của tư tưởng cùng lúc lộ diện hành tàng hiện hữu qua hành vi thì xác thực mình là ai, đang ở đâu …. Từ chính nội lực, mình vượt lên xuất phát từ gốc – nhất nguyên để trải nghiệm cuộc đời có ý thức mọi thực hư vạn sự – ở nhị nguyên vốn là bản chất của thế giới vật chất không thới gian là một, ở vạn sự thành hình rồi chuyển hóa thay đổi nữa.

Vì ở Sự sống bên trong mỗi con người được chiết linh hay gọi tiểu linh quang từ Đại linh quang của vũ trụ – Thượng Đế, ai cũng có sẳn đó là quí giá nhất, mọi cái khác đều là thứ yếu, chỉ là phương tiện. Chừng nào mà mình còn chưa thực chứng nó thi nói sống chớ thực ra chỉ nhúc nhích qua ngày đoạn tháng, cũng như không còn hiện hữu vì còn ngộ nhận mơ hồ thì kiếp sanh như đà vô nghĩa. Vì mình tự đánh mất mình ở thực tại cho nên ngay với đồng loại mình có quí, có tôn trọng mạng sống của ai đâu, sẳn sàng can dự chiếm ưu thế giả tạm nên đau khổ. Khi mình hiểu chấm dứt can dự thì lưu ý cái ngoài mình từ điều nghe như đơn giản rồi tin, theo hay nghe, thấy mình cho là hay coi chừng lâu ngày mình lụy nó nên trong chờ, hy vọng mà mình không biết, ngay đến sự phản đối, chống lại cái thực tế đã thành hình thì có thay đổi nó đâu, coi chừng mình bị lôi cuốn theo số đông cũng là do mình còn bảo thủ, bám chặc cái định kiến phải là sẽ là … thì lỡ nhịp với thực tại đang diễn ra.

Lịch sử xã hội loài người xưa nay đã luôn luôn diễn ra điều đó, nó là cơ hội để con người trải nghiệm có ý thức mà tiến hóa tức là từ thực tế ở thực tại trong chính mình: Cảm nhận đến Cảm thông với nhau cả bản thể tế bào, hệ tuần hoàn … vận hành xuyên suốt không bị tắt nghẽn đóng mở, vào ra…là được giải phóng năng lượng, thì ngoài mình ai ai cũng vậy ở sự tương đồng – sinh tồn, đó là nội lực để sanh hóa ở đường đời vạn dặm, từ chính mình là trước tiên, đừng mơ mộng tham lành với người khác.Vì nếu ai đó chưa thẩm thấu trải nghiệm ở đời sống thì đó là quyền mỗi người, hãy để họ trải nghiệm có ý thức tất nhiên sự trưởng thành sẽ tới thì nhận ra mình đang ở trong đó mà thôi.

Ý thức sáng tạo

Chính bản thể mình bắt nguồn ở ý thức như là kỹ năng nhận biết, nó do từ nguyên liệu đầu vào như ăn uống, sách vở kiến thức, định chế … lưu ý phương tiện – Thì đầu ra sản phẩm tốt – Cái hành vi chính mình hiển lộ điều chân thiện mỹ do Hòa mới sanh hóa trong thế giới tuy hổn độn mà hài hòa từ giải pháp năng lượng ở các tầng số rung động (10). Đa phần ngược lại nên đối kháng xung đột khổ nạn  nhiều hơn. Điều này giới khoa học đã khám phá tìm ra Sự sống xuất hiện trước tiên, sau đó mới có không khí oxy – thở, để giúp cho con người vạn vật hài hòa (qua phương tiện kết nối trong ngoài của ngũ quan như 3 CB bản thể) cùng vạn chủng tức là có sự cảm thông cùng sinh tồn trưởng thành để tiến hóa. Ở mỗi người, thời gian dài mình lại thờ ơ quên gốc nguồn cái có sẳn để soi sáng đường đi. Bởi Thượng Đế – “Thầy là cha của sự sống sự thương yêu” – mảnh lực nguyên thủy – Sanh hóa để sẳn trong mỗi con người. Vì qua trải nghiệm đời sống ai cũng có nhiều lúc nếu để ý thì nhận ra như thể hiện sự ăn năng sám hối, thực hư, ngộ nhận, sai lầm … đó là lúc hệ thống tự động hóa bản thể cân bằng AD ví như nóng quá – sốt, lạnh quá hàn (37 độ C nhiệt độ bình thường 3+7= 10) để sinh tồn, nhưng rồi lại bị vạn sự quay cuồng (cái ngoài ta) chi phối quyết định, còn cố lôi kéo dựa hơi lợi dụng lẫn nhau … Kết cục lộ diện phủ phàng trách móc, nói xấu, thất tín, vong ơn … cũng là do bị cái thẩm quyền trung gian dẫn dắt thế gian gọi đấu tranh – xa vời, mơ hồ bị gạt. Thực tế chỉ có cạnh tranh – cái trong mình, gần gũi quanh mình vận hành có ý thức soi đường quan sát nhận ra tức là từ nội lực tự động hóa điều chỉnh mọi hành vi cuộc sống. Không hề có ai đó chỉ dạy ai, hay ai đó còn suy nghĩ nhờ ai đến tha lực đâu đâu là lỗi nhịp – tắc nghẽn ở thực tại đang diễn ra tức Sự sống – nội lực ở trong mình.

Sự sống đó ai cũng có mới thấu hiểu được thể hiện qua hành vi ở đời sống: Tất cả chúng ta là 1. Bấy giờ mọi định kiến bảo thủ chia rẽ phân biệt biến mất (chủng tộc, tôn giáo, quốc gia, biên giới …) từ chính thế giới trong ta trước, thì thế giới ngoài ta cũng chuyển hóa theo lẽ tự nhiên qua lập trình Tiếp Khai Hiến Bảo – thông Đạo Pháp Thế – từ cái có sẳn Chơn linh Tư tưởng Thể xác nó tự động hóa ở mỗi cá nhân “gốc bởi lòng thành tín hiệp” với chính mình Sự sống bên trong, không thất tín ắc có trí từ thực tại đang diễn ra(dù bao nhiêu bằng tiến sĩ –kiến thức củ chỉ là cái giả danh ở đời), có trí là biết trật tự tự nhiên từ gốc nguồn đến hành tàng hiện hữu mới òa ra nhơn nghĩa – không phụ, bất tương tranh, vụ lợi … đích thực chính là Sự sống – Sức sống mỗi cá nhân do nguyên lý AD đào độn nóng lạnh, thanh trược, tối sáng … ở độ tinh khiết mà Sanh hóa hiện thực ở mỗi con người – như la bàn định vi, chuyển hòa cả nam bắc đông tây.

Như vậy có nói đã đến thời đại thần thông nhơn đang diễn ra từ thực tế thì Cảm thông cũng không phải là quá đáng vì tất cả mọi người đều có sẳn – Tế bào thần kinh Cảm xúc – Năng lượng chuyển động – “Trong lòng Thầy ngự, động thầy hay”… Vấn đề còn lại chính là nhận ra Cảm xúc ở Năng lượng chuyển động là phản ứng: Ý thức thì thực thi từ chấp nhận đến công nhận gốc nguồn là Năng lượng ở Sự sống bên trong là tuyệt đối.

Bây giờ nói Cảm thông là nhận ra sự tương đồng ở gốc nguồn Sự sống sinh tồn tức là được giải phóng năng lượng về tư tưởng vì mọi bệnh tật, khổ nạn an lạc … xuất phát từ đây. Còn chưa cảm thông được là do bị định kiến củ chi phối ở sự chia rẽ, tương khắc tương tranh đến tương tàn tương sát lẫn nhau ở đúng sai, chánh tà … vẫn là muôn thuở có thực đâu, thường thường là người khác thì sai còn mình luôn luôn đúng chỉ là biện minh đến lộ diện tham vọng thủ đắc thì lạc hậu với thực tế đang diễn ra, vô tình mình tự quay lưng với chính mình: Quyền Sống …

Ở trong mỗi con người – tiểu vũ trụ đều hiện hữu chơn linh tư tưởng thể xác nó tương ứng Đại vũ trụ … gần gủi là xã hội toàn cầu cũng chỉ là phương tiện được đặt tên (vấn đề là ý nghĩa – năng lượng chuyển hóa), vi von như Trung Mỹ Nga thì cứu cánh duy nhất khả năng của tư tưởng mới “bắt tay” được chơn linh – có sẳn Sự sống là gốc, với thể xác – ỷ tài dựa vào sức mạnh vật chất hữu hạn. Vi sự thông minh trí não IQ, trí tuệ nhân tạo AI … như là lập trình tập họp kiến thức cũng là củ, mình lụy nó thì dễ hủy diệt con người, chi sự thông minh Cảm xúc EQ thì vi chủ – cảm thông đại đồng nhân loại.

Thời đại ngày nay nhiều người đã nhận ra năng lượng tam thể nó cũng là một : Từ Sự sống sinh tồn phát triển tức là luôn xuất hiện sự thay đổi tất cả các thực thể mọi nơi, ở trong cái toàn thể do năng lượng chuyển động thành hình – cũng giả lập, rồi tiếp tục chuyển hóa thay đổi … trong quy luật của tạo đoan là Bác ái – Tình thương Sự sống bên trong và Công bằng là Sức sống ở hành vi hiện hữu của mỗi nhân sinh vi chủ.

Đích thực chỉ duy cái thực tại đang diễn ra – trong ta là gốc, đến Năng lượng chuyển động thành hình thực tế – ngoài ta rồi cũng thay đổi. Nó tương ứng thực trạng – trong ta , thành tất cả trạng thái – đang diễn ra ngoài ta theo tiến trình bất tận. Hay nói “Con đường thiêng liêng hằng sống”  là đây. Từ cổng trời thênh thang mỗi người đều sở hữu với chìa khóa vạn năng là Cảm thông qua Truyền thông phủ sóng phô bày bản chất sự thật – tự động hóa mà thôi. Chỉ có thực tế, nếu mình ở thời đại này mà chưa thật là lạc lỏng giữa chợ trời sáng tựu chiều tan – lỡ bước…

Thực tế thì cảm thông

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here