Thượng đế = con người

Thượng đế = con người – Bản chất của Thượng Đế ? Vấn đề gần như hầu hết các Tôn giáo lớn trên thế giới đều quan niệm có một Thượng Đế vô hình chi phối hết mọi hoạt động của vạn vật và vũ trụ . Đấng Thượng Đế đó có toàn quyền đối với vận mệnh của con ngưởi kể cả quyền được sống hay phải chết.

Thực ra , … đấng gọi là Thượng Đế đó chỉ là do các đầu óc tưởng tượng của con người từ ngàn xưa . Người ta chỉ nghĩ và nói có một Đấng Thượng Đế như thế chứ chưa ai chứng minh được một cách cụ thể Thượng Đế là gì ? Vấn đề cốt lõi là ở chỗ này . Cho nên từ xưa đến nay , chưa thấy có một định nghĩa cụ thể nào về Thượng Đế mà được tất cả mọi người thuộc các tôn giáo khác nhau đồng thanh chấp nhận , đấy là chưa nói đến việc mỗi tôn giáo tôn thờ một Thượng Đế riêng do mình “tưởng tượng” ra nhưng lại bắt mọi người tin rằng chỉ có Đấng Thượng Đế đó mới là Đấng toàn năng đích thực nhất . Kẻ nào không chấp nhận “tín điều” đó thì bị coi như những kẽ tà giáo . Và từ đó xung đột đã diễn ra trong và ngoài các tôn giáo đó , kể cả các cuộc chiến tranh khốc liệt đã xảy ra trong lịch sử loài người mà mỗi bên đều “nhân danh Thượng Đế”để trừng phạt lẫn nhau .

Bao lâu con người còn dùng cái “trí phàm” của mình để giải thích , để định nghĩa Thượng Đế là gì thì kết quả chỉ đi tới ngõ cụt vì tư tưởng con người gốc là vật chất mà ra . Cho nên lấy cái gốc vật chất của tư tưởng vốn là hữu hình để giải thích , để định nghĩa một thực thể thuộc vô hình thì đều đó chỉ dẫn tới sự bế tắc của tư tưởng . Các tôn giáo thất bại trong vai trò giải thoát cho nhân loại khỏi những khổ đau chính là do cứ khư khư , cố chấp vào những quan niệm có tính cách giáo điều này .

Bao lâu con người chưa thoát khỏi cái định kiến này thì nhân loại vẫn còn khổ đau. Con người phải dũng mãnh vượt ra khỏi những ràng buộc của các hệ thống tín điều do tôn giáo cũng như chính trị dựng ra 🙁 Bởi các tổ chức  đảng phái xuất phát từ lợi ích nhóm , gốc là “bầy đàn” , tiến hóa ý thức thấp , thất tín , có thói quen bắt chước “hình thức ở bên ngoài” khác với làm gương “ ý thức từ bên trong “ , không thật sự làm chủ chính mình , hoàn toàn tự do , mà dựa vào sức mạnh bên ngoài “ giả tạo “ , tham vọng cá nhân , ỷ tài , đi tới lẫn quẫn khổ đau) … Khi thấu triệt , Sáng tỏ ,  thì mới mong bước vào một cảnh giới mới trong đó mỗi con người thể hiện được cái thẩm quyền tự do tuyệt đối của con người . Phá vỡ được những ràng buộc giả tạo do tôn giáo và ý thức hệ thì con người sẽ bước ngay sang một cảnh giới mới trong đó con người sẽ có một cái nhìn hoàn toàn mới mẽ ,  hoàn toàn tươi mát về vũ trụ , về xã hội và về chính mình .

Sự cải tạo chính mình bằng cách tìm tòi cái bản chất của chính mình là gì ? Xã hội loài người tiến hóa , thật sự đến từ tự do hạnh phúc đúng nghĩa ( xuất phát từ mỗi cá thể qua sự điều chỉnh chính mình bằng trực nhận , không phải “nhìn “ nó , mà vượt nó ) , lại thường bị vướng , bận bịu , bảo thủ , định kiến … bởi kiến thức thông qua giáo dục trong nhà trường và ngoài xã hội . Mà giáo dục con người tốt ý thức …thì có liên hệ rất ít đến kiến thức (Nói như thế không có nghĩa là ta không cần kiến thức trong cuộc sống , nhưng càng ít kiến thức càng tốt cho sự phát triển tư duy sáng tạo ) mà nó liên hệ đến sự minh triết , sự khôn ngoan,  phát xuất từ sự nhận xét trực tiếp của con “trẻ” . Sự minh triết nơi mỗi con người chính là việc áp dụng kiến thức vào thực tế , có nghĩa là không phải “nhai lại” nhắc lại những gì đã được truyền dạy , truyền trao mà là giải mã  hiện tượng = thể pháp , để khám phá ý nghĩa ứng dụng vào đời sống , mà hiện tượng cơ hội thì vô vàn …có như thế mới không làm mất đi khả năng sáng tạo nơi con người .Điều này hầu như nhân loại từ xưa đến nay vẫn chưa thoát khỏi sự xa rời thực tế , trong khi đó thực tại (tức cuộc sống) lúc nào cũng sinh động và luôn luôn chuyển hóa . Nên nhớ kiến thức có thể bị thui chột , tàn lụi còn sự minh triết thì không thể bị hủy hoại được vì nó bừng sáng từ gốc ….. Có như vậy mới giúp con người vượt được các bức tường rào đã ngăn cách con người với đồng loại , với xã hội mà nó đang sống và quan trọng hơn cả là với Đấng gọi là Thượng Đế vốn do con người tạo dựng chứ không phải là Đấng Thượng Đế vốn hằng hữu trong vạn vật và trong con người do cảm nhận mà trực nhận ra chứ không phải do trí nảo tượng hình .

Thời gian như Einstein hiểu vốn không có thật , nó hiện hữu do tâm thức của con người mà có . Chúng ta chỉ cảm nhận được Thượng Đế trong trạng thái hiện tiền mà thôi (ở trong bản thể : Cái đầu = 333 = 1:0 = tam tài AD). Chính ở điểm đó con người trực nhận ra là giao điểm của không gian / thời gian và chỉ ở điểm đó Thượng Đế mới hiện hữu .

Khi

Về tinh thần , tâm , tư tưởng con người xuất phát từ đâu ? Thường người ta cho rằng xuất phát của cái tâm con người ( tức tinh thần, tư tưởng) là ở trong bộ não con người ? Thực ra, bộ não con người chỉ là trung tâm xử lý dữ kiện từ bên ngoài mà thôi .Tư tưởng ( năng lượng) con người hiện diện khắp các tế bào trong thân xác con người chứ không phải chỉ có nơi bộ não.Đứng trước một sự vui mừng tột độ hay một biến cố kinh hoàng , con người cảm thấy “ rúng động toàn thân”, các lỗ chân lông lúc đó đều dựng đứng . Cái gọi là tinh thần hay tư tưởng đó có chứa một khối năng lượng vô cùng mạnh mẽ : Trong lòng, bùng nổ , chuyển hóa tự nhiên . Khi biết phóng chiếu (ý thức, chỉ điểm) khối năng lượng đó , nó có khả năng giúp ta “dời non, lấp biển “. Mọi người ai cũng có khả năng này , nhưng từ nhiều ngàn năm nay , nó đã bị chôn vùi trong chúng ta . Sự tự chôn vùi cái năng lực mảnh liệt đó là do con người bị khống chế bởi các thế lực thế gian như tôn giáo , các học thuyết chính trị , những giá trị truyền thống …vốn do con người thiết lập ra nhưng lại cứ “ đổ vấy” cho một” nhân vật huyền thoại “ gọi là “Thượng Đế “ đã mặc khãi cho con người .

Đã đến lúc , trong thiên niên kỷ này , con người cần phải xét lại toàn bộ những giá trị được coi là vĩnh cửu từ mấy ngàn năm nay và nên nhớ những gì hữu hình được khoác cái áo “vĩnh cữu” đều đã tự chứng minh được cái đặc tính vô thường của nó . Vô thường chính là chân lý đích thực ở thế gian này . Ngoài ra , chỉ còn có mối tương quan giữa con người   (qua chân ngã = tích Phước có sẳn , tức cái tôi đích thực ) và Thượng Đế (được hiểu như một Tiến trình , một khối đại Năng lượng …chứ không phải là một hình ảnh chỉ để tôn thờ , phục tùng , phán xét …) mới là điều quan trọng .

Tóm lại : Đã từ lâu nay, con người bôn ba trên đường Đạo (Luật tự nhiên , nguyên lý Vô cực , Thái cực , Âm Dương ) nhưng chưa tới tận nguồn cội của Đạo bao giờ .Loài người đã   “ngũ quên” day dẵng triền miên . Bởi ngày nay con người không thể học , được dạy ở những vị minh sư , lảnh tụ , thầy giáo và thậm chí cha mẹ của mình …vì không đủ Đức ( bất vụ lợi và làm gương ) để dạy con , người . Mà chỉ có thể “học” được với ông “Thầy Trời” ( ở ngay trong chính bản thân mình ) mới có được muôn điều vẹn vẽ tức Vạn linh hiệp nhứt ! ! ! là Sống: Trong Đạo Đức (bất vụ lợi và làm gương: Chuyển thế : thân ta ), trong Đạo Lý 🙁 còn hệ thống, hiểu như là 1 Tiến trình ), và trong Đạo Pháp : ( sanh hóa vô biên ) . Khi hiểu ,“biết” Thượng Đế và Con người là Một . Nhận diện được phương tiện giúp con người kết nối một cách tinh vi hoàn hảo ( tất cả chúng ta luôn trong trạng thái này mà không biết , cái mà con người bị kẹt) thì tức khắc ta thay đổi , chuyển hóa đời sống hạnh phúc và thăng hoa … như Lý Bạch  diễn tả  :

“……

Bước chân đi trọn khắp giang san ,

Rượu đã cạn , non ngàn chưa tới .

………………………….”

Và “lãng mạng” hơn :

“Viết thử Thiên Thơ với nét …trần ….”. Qua trãi nghiệm , quả đúng tiềm năng con người là vô biên , vị trí con người ai cũng đáng trân trọng , ai cũng có cơ hội , thật sự không có người tội lỗi , không có gì phải tha thứ mà là năng lượng bên trong được giải phóng … Hãy khám phá chính mình và chuyển hóa , để góp phần thay đổi và bảo tồn năng lượngThượng đế = con người

Theo Luật tự nhiên :”… Ngày giờ năm tháng hiệp thiên thi …”

Xin giới thiệu 2 bài thi , quí vị tham khảo :

1/ Cụ Trạng Trình :

Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết ,

Dãy Trường Sơn tam liệt ngũ phân .

Ta hồ vô phụ vô quân ,

Đào viên tán loạn ngô dân thủ thành .

2/

Quan tường nhị ngũ ( 25, 55 ) điểm hoàng hôn ,

Thánh địa (S) đông xuân tỉnh mộng hồn.

Đế hiệu mùa Thu truyền huấn lịnh ,

Quân thần phụ tử vị phi bôn .

Thượng đế = con người …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here