Tinh cầu cô độc

Trên cõi trời cao biết mấy nghìn….
Hàng muôn tinh tú sáng lung linh
Hỏi ai biết đến tinh cầu nhỏ
Lặng lẽ đơn côi có một mình

Thượng đế xếp nên cùng một hướng
Làm tinh cầu phải ở chung phương
Thế nhưng bởi chẳng cùng chung loại
“Dị mộng, đồng sàng” khó vấn vương

Số kiếp tinh cầu luôn lẻ độc
Dẫu cùng quỹ đạo phải chung quay
Đâu lưng đối bóng, từng đêm khóc
Sầu tủi riêng mình, tri kỷ có hay???

Tuy vẫn quay trong trục địa cầu
Mà hồn lạc nẻo biết về đâu
Và như thế tinh cầu đã chết
Nên chẳng mong gì hội kiếp lâu…

Tinh cầu cô độc

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here