Vận hành khả năng tiềm ẩn

Vận hành khả năng tiềm ẩn – Ở mỗi thực thể con người ai cũng sở hữu tài sản có sẳn là vô giá nhưng lại sử dụng rất ít, bị lãng phí thậm chí tự hủy hoại, đa phần từ ngoài vào chi phối dễ cạn dần nội lực theo thời gian. Nguyên nhân vì chưa nhận ra bản thể – Tòa nội chính vận hành cửu viện ảnh hưởng mạnh mẻ qua cửu khiếu gồm cả ngũ quan, sản sinh thất tình trong đời sống biến thành thất diệu từ bên trong: Sức mạnh tinh thần gọi khả năng tiềm ẩn…Nhân sinh có dụng hay chưa?

Để hiệu ứng ở đời sống mọi thứ lớn nhỏ nó đều từ Sự sống bên trong biến sanh Sức sống mà ra do nội lực mỗi người xuất phát. Vậy vấn đề sáng tỏ đầu tiên là từ… Tâm con người.

Ai cũng hiểu cũng biết điều luận bàn mãi về Tâm, tại sao gọi Tâm con người, nó nằm ở đâu?

Tâm con người chính thể hiện nơi Tư tưởng con người, mà Tư tưởng con người chính là Năng lượng năng lượng này là vô biên. Nhưng con người vì chưa sử dụng năng lượng này nên khối năng lượng trong chính mình bị tù hảm. Sự tù hảm này chính là do sự hấp dẫn của cái ta phàm ngã luôn ám ảnh dung nạp vật chất kiến thức – hữu hạn. Nó khác hẳn với Năng lượng gốc là do Khối đại linh quang chiết linh ở mỗi con người – Sự sống trong mình đang hiện hữu.

Vậy ở trong mỗi chúng ta Tâm con người ở đâu? Nhiều người cho rằng Tâm con người nằm ở bộ đầu (não). Nhưng bộ não chỉ là trung tâm xử lý các dữ liệu do giác quan mang lại. Thực ra Tâm con người nằm trong toàn bộ các tế bào. Trong các tế bào này được coi như là những máy biến thế hiện hữu vận hành không ngừng đó đích thực khả năng tiềm ẩn mỗi nhân sinh thì nhận ra sự diệu dụng bản thể, với Đạo giáo gọi nơi “Huỳnh kim khuyết nội huyền khung …”…

Tự soi

Thực tướng này tự mình quan sát trải nghiệm ở đời sống, có thể kiểm chứng được qua Thông điệp chỉ điểm cụ thể cái Tòa Thánh ngoài mình. Nhận ra gốc Sự sống tức định vị biến sanh Sức sống thì ứng dụng phân phẩm phương tiện xuất phát hiện hữu thực tế 2 mặt đời sống là trạng thái Tịnh tâm – Ổn định tâm lý ở cuộc sống vô vàng vấn đề mọi lĩnh vực nghề nghiệp xã hội thấy nghe cảm xúc… kẽ hở thoát ra, là bắt nhip mạch sống, sáng tỏ chủ đề  Bác ái Sự sống đồng sanh và Công bình chính là Sức sống tư tưởng dẫn đường mỗi nhân sinh thực thi Hòa ước đồng hành Năng lượng tam thể xác thân qua ý nghĩa tam Thánh nó ẩn phía sau sức mạnh Bán Ngũ lôi ở Ngũ quan + Ngũ khí 2 mặt nguyên lý tự nhiên cái Toàn thể gọi Đạo pháp thế luôn thay đổi chuyển hóa Khối năng lượng bản thể là Hiệp thiên vì Tất cả cùng ở bầu không khí càn khôn 12 giờ A,D trong ngày hiển lộ ý nghĩa Thặp nhị … Khi nhận ra điều đó từng khoảnh khắc chuyển động là Thông thiên mình với vạn vật tương tác cảm ứng cảm thông ở Sự sống đồng sanh  chuyển vận Cảm biến Sanh hóa cùng vũ trụ chính là khả năng tiềm ẩn con người ở đời sống, nó luôn hiển lộ ra ngoài theo tiến trình, tiến trình bất tận mỗi thực thể.

Điều này diễn ra ở tự mỗi người nhận biết ứng dụng xác thực ở đời sống không có phương pháp nào hay có ai đó khai mở cho mình. Chỉ có Sự sống bên trong chính là Thượng đế “trong lòng Thầy ngự động Thầy hay” hiện hữu trong mình hành động nói ra phản ứng tức thì qua giao tiếp, đơn giản chỉ là cách sống của mỗi người vì Tất cả luôn trong trạng thái Hổn độn – Đào độn (tự nhiên), Hổn loạn – Đảo lộn (con người tạo ra) và biết Đạo loạn mơ hồ Sự sống trong mình, để sáng tỏ cái vương đạo (vi chủ) hay bá đạo (vạn sự) bủa vây…Nhận biết gốc thì có kẽ hở thoát ra vì ngay cả không khí cũng bị nhiểm phải dụng cái cao cấp hơn thì hóa giải xuất phát đồng hành tiến trình tự nhiên chính ở Sự sống điều sanh tồn là trên hết.

Nên với nó (khả năng tiềm ẩn) không phải là phương tiện công cụ can dự mãi cái ngoài ta để chứng tỏ mình mạnh hơn, hay hơn, khôn hơn, siêu đẳng hơn… người khác, để áp đặt hay hướng dẫn ai. Nó để mình chấm dứt sự ngộ nhận (đã 95 năm, nay sáng tỏ ý nghĩa tức năng lượng chuyển: “cửu thặp ngũ hồi…”) để mình thật sự tôn trọng mỗi thực thể, ai cũng có sẳn ở Sự sống đồng sanh gọi là Thượng đế.

Đó là lý do vì sao ngàn năm nay con người tìm kiếm dùng các pháp môn tu luyện đã qua ở hiện  thực luôn thay đổi cũng bế tắc hay đầu tư trí tuệ nhân tạo nhờ tiến bộ công nghệ cũng là phương tiện hữu hạn mà thôi. Bởi đa phần mắc kẹt ở thẩm quyền trung gian giả tạm ngay trong gia đình, xã hội đến tôn giáo vì chưa chấp nhận sự vận hành cái có sẳn ở thực tại trong ta chính là thẩm quyền tự do tuyệt đối mỗi nhân sinh.

Vận hành khả năng

Bởi ở vạn sự từng khoảnh khắc xuất hiện khắp mọi nơi từ hàng tỷ tỷ chúng sanh Cảm ứng Sự tương tác, Cảm biến kẽ hở Sanh hóa, ai cũng có sẳn Sự sống qua cái thở vào cái thở ra… lúc nào cũng vận hành, mỗi người chỉ là sử dụng đào thảy bằng cái Sống thế nào do chính mình giao tiếp với các sự kiện hiện tượng diễn ra: Cơ hội nhận biếtKhai Đại Đạo – Sự sống Năng lượng bản thể được đánh thức bừng tỉnh như Rằm (sóc) tháng (chu kỳ) mười (10 sự sống sức sống năng lượng chuyển trong mình) đó khả năng tiềm ẩn đồng hành Tam ngươn tứ chuyển (trong ngoài)  hoàn nguyên cuộc sống, dục tấn đường đi nó hiện hữu hằng hữu…

Vận hành khả năng tiềm ẩn

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here