Xuân luồng gió mới

Đông Xuân bừng sáng

“…vạn vật hữu hình…

… nhứt Thần phi tướng…”

Phản ứng nhân sinh

Xuân định vị chuyển

Nay chuyển định vị.

Đã qua chín chín

Sắp đến trăm năm

Ngộ nhận con người

Giáp thìn chuyển hoá

Dẫn độ tháp tùng

Vạn vật biến sanh

Tương tác trong ngoài

Bóng hình hiệu ứng

Lộ ra sự thật

Là ai- Ở đâu :

Khách trần quán trọ !

Phương tiện cuộc đời !

Giá trị làm người !

Xã hội : Trường thi !

Trưởng thành tiến hoá

giang_sinh02

Từ mỗi thực thể

Bản thể diệu kỳ

Phản ứng Tâm linh

Năng lượng nhân sinh

Người dân lên tiếng

Kiểm chứng cuộc đời

Phơi bày thực tế

Hạnh ngộ Hồi quang

Khách trần thực chứng

Sự sống đồng hành

Thẩm quyền diễn mãi

Vật chất Tinh thần

Đạo nguyên lý AD

Đạo là con đường

Đạo là đời sống …

Nói “…cao bất cao

Hay ‘’’thâm bất thâm…”

Tùng theo nhịp sống

Hiển lộ thế tình

Hình hài thiệt tướng

Đó là Độc lập

Trong cái Tất cả

…Sự sống có sẳn

Đó là Tự do

Trong cái Toàn thể

…Sức sống – đang là

Thế – Thời Hiệp Nhập

“Sửa đổi Chơn truyền

Thay đổi Càn khôn”

Tạo đời sống mới

Hiện hữu Tái sanh

Đức tin nhân thế

Xuân luồng gió mới…

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here