Ý nghĩa đích thực đời sống là gì?

Ý nghĩa đích thực đời sống là gì? – (1)Tình thương! Tiền nhân đã luôn nhắc nhở ở mọi khía cạnh đời sống xã hội con người, nhiều thập kỷ nay ngay giới khoa học cũng đã nghiên cứu khám phá về Tình thương đã đi đến kết luận “Con người đang thiếu Tình thương thay vào đó là khổ hận, phiền muộn …” và đã đưa ra cụ thể “ Thông qua ý nghĩa của thang bậc chỉ số rung động trong cơ thể con người từ 1 đến 1000”… Như vậy từ gốc độ Y học ý niệm Tình thương có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến sức khỏe con người … vì đó chính Nội lực Sự sống- Sức sống mỗi cá nhân có sẳn hiện thực đời sống.

Ai cũng nói Tình thương? Điều cần yếu là thật sự đánh thức nó dậy, để đánh thức nó từ gốc là luôn để ý quan sát trong nội tâm chính mình, toàn bản thể  chuyển động của năng lượng – Cảm xúc – Cảm nhận, thở vào – thở ra, nhận biết – Trực giác thực trạng (trong) đến trạng thái (ngoài) đang diễn ra … là hiệu ứng năng lượng từ mảnh lực nguyên thủy Tình thương Sanh hóa. Đó chính là lời đáp – hiểu tại sao đặc tính Tình thương là mục tiêu toàn thể các Chơn linh?

Tình thương có 3 đặc tính: Vô điều kiện, Vô giới hạn và Vĩnh cửu.

Thế nên có sự phân biệt rõ ràng giữa Tình thương đích thực và Tình thương con người trong cuộc sống xã hội (thương người cha mẹ vợ con…) vì Tình thương loại này chưa phá tan được cái Ta đầy phàm ý được tựu trung từ nỗi ám ảnh con người lâu nay chính là sở hữu, nó vẫn tiềm tàng những ý nghĩa trao đổi để mong đạt được kết quả nào đó, đâu biết rằng cái nào ta mong chờ chỉ là ảo tưởng của con người.

Với phương tiện vật chất, quyền lực chỉ là ưu thế giả tạm thì đã rõ, điều con người còn đeo đẳng mãi là sự trông chờ, ưu tư, phân vân dễ tin – theo … ở tinh thần tư tưởng – thành định kiến lâu nay…

Con người cứ nhìn vào các đấng đứng đầu các Tôn giáo. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình các đấng đó đã làm gì cho nhân loại ngoài một số những lời nói, sau đó được chọn lọc tập họp  thành kinh sách, lễ nghi … có giá trị vĩnh cữu thì nhân loại từ bao ngàn năm nay cho đến bây giờ còn phải đương đầu với cái mà nhiều người cảm nhận được cái gọi là cuộc khủng hoảng tinh thần. – Bởi sự chân thực hiển nhiên xưa nay: Đâu có sự can dự – mỗi người tự thắp đuốc mà đi… và với số đông ảnh hưởng từ các thuyết âm mưu (khôn gạt ngu) luôn diễn ra trong đời sống.

Đời sống

Để phá vỡ và xuyên phá ảo tưởng đó các bạn sẽ thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống qua lời của 1 Chơn Linh đã nhắc nhở cho thế gian này ý nghĩa đích thực của cái gọi là cuộc sống …

7 Chưa:

Tình thương chưa có (1) – Ở 3 đặc tính- Hiệu ứng năng lượng

Học hiểu chưa xong (2) – Cho 1 chữ nghĩa 10 – Tiếng Việt

Thông công chưa rõ (3) – Cảm nhận thế giới trong ngoài ta

Chuông mõ chưa tường (4) – Nguyên lý AD Đạo chính là Đời sống

Nước tương chưa thấm (5) – Trải nghiệm có ý thức- Trưởng thành

Đầm ấm chưa an (6) – Sự song hành vật chất – Tinh thần là 1

Chỉnh trang chưa vẹn (7) – Từ chính mình – Tiến trình bất tận

Tóm lại,

1/ Nếu không có Tình thương thì không thể giải quyết 6 cái còn lại.

2/ Khi mình luôn là nhân quả của Tình thương thì với phần còn lại là bất diệt.

…Vì mỗi người xuất phát từ chính mình cái có sẳn Nội lực: Sự sống – Cảm xúc Cảm nhận từ 49 tỷ tế bào đó là những trạm biến thế nhỏ xíu trong bản thể tiểu vũ trụ luôn chuyển hóa, truyền tãi năng lượng tỏa ra và Sức sống – Trực giác với tính năng tự động hóa hiện thực đời sống trong cơ Sanh hóa của tự nhiên – cái toàn thể mạng lưới năng lượng vũ trụ chuyển vận. Cùng với hơi thở ở mỗi thực thể đều chung bầu khí quyển – túi càn khôn là phương tiện để kết nối trong ngoài hài hòa vạn chủng. Nó được nhắc nhở “Người tai mắt Đạo Trời khá giữ …”(tai nghe từ gốc Cảm nhận – Sự sống, mắt thấy hiện hình từ Sức sống – Trực giác  vạn sự diễn ra … Và hơi thở là ở mỗi người hành động có ý thức – tĩnh thức hòa chung đời sống).

3/ Thế nên mỗi người chính là 1 thí dụ điển hình của Tình thương.

4/ Sự thật hiển nhiên – mỗi người chúng ta diễn ra ở trong 5 cảnh giới, ai cũng giáp mặt là Vật chất, Siêu trần (vừa bỏ xác), Cảm xúc, Tư tưởng và Chơn linh. Trong 5 cảnh giới đó thì cảnh giới Cảm xúc (EQ) là Hiệu ứng Năng lượng gốc Tình thương – chìa khóa vạn năng cuộc sống …

5/ Ở mỗi người là Tiến trình – Tiến trình bất tận, Thể và Dụng, Kiểm chứng?

… Từ tiếng nổ Big Bang ánh sáng tỏa ra vũ trụ hiện hữu “Thiên địa vạn vật đồng nhất thể” đến tận bây giờ – nhân sinh gọi Cửu trùng hay cửu thiên … (thế giới vật chất). Nhớ lại gốc, để ý quan sát thì Trực giác trong mình thấu lý nhận biết sự chuyển hóa thay đổi theo Tiến trình: Địa tịch – Lưỡng long – Nghinh phong (Cảm xúc – Cảm nhận): Năng lượng chuyển động – nhìn thấy ngộ ra ý nghĩa tam vị Thần linh hay Cổ Phật tức năng lượng tam thể Chơn linh tư tưởng thể xác hiện hữu – tương đồng … – Gọi Tây Khai – Đông Tiếp để con người thực chứng năng lượng chuyển hóa ở Lời kệ (Lôi âm thánh cổ triệt hư không – Truyền tấu càn khôn thế giái thông …) đều do tác động Năng lượng hiện thực đời sống tỏ tường.

(2)…

Kho tàng kiến thức nhân loại khổng lồ

Hiện thực văn minh vật chất trí phàm khó tả

Cùng với Văn minh Tâm linh thì mình còn

Ngộ nhận thủ đắc như cảnh Phong Thần

—-xxx—

Khi mình khiêm nhường ắt nhận ra lời nhắc

“1 chữ nghĩa 10” – Ý nghĩa – Năng lượng chuyển

“Siêu lý diệu chơn” ở Tiếng Việt nhà Nam

Thấu lý – sao gọi “con rồng cháu tiên”

Ví như “khách trần quán trọ”…

Thì òa ra sự thật – Minh bạch cuộc đời.

Lẫn trốn che giấu biện minh … biến mất.

—-xxx—

Với số đông dể dàng thỏa hiệp – Ở 2 đầu thái cực

Học mãi chưa xong có mấy ai hiểu hết

Thế nhưng lại lấy nó làm thầy thế gian

Dẫn dắt dụng quyền – bám cái thẩm quyền

Ngay tận gia đình bản thân trong tuồng tranh chấp

Can dự thâu tóm hơn thua … tạo trần điên đảo

—xxx—

May mắn mình còn đang sống

Giáp mặt thực tế – Bẽ bàng thử hỏi

“…làm người rõ thấu lý sâu” – Sao để song hành đời sống?

Chỉ nơi điểm mình xuất phát – Thực tại trong mình sẳn có

Ý thức – Gốc nguồn sự sống hiện tiền

Đến bổn phận chính mình tu dưỡng

Cảm nhận qua phản ứng sinh hóa tự nhiên

Ở nóng lạnh hơi thở không khí … chuyển hóa vạn loài

Cảm xúc từng giây Cảm ứng Cảm thông trong mình – Trực giác

Thì lộ diện trách nhiệm quanh mình lẽ sống – Kiểm chứng

—xxx—

Vì cái học cũng phương tiện ngoài ta vay mượn – tưởng của mình

Đích thực chỉ là Nhớ lại Gốc – Cái có sẳn trong mình Nội lực

Hiển nhiên soi sáng đường đi …

(3)…

Mình thử thực tập Tâm linh “đề thi” cụ Trạng

Đời sống con người qua bao thời đại diễn ra?

Ô hô thế sự tự bồng bềnh

Nam Bắc hàn thời thiết lộ thông

Hồ ẩn sơn Trung mao tận bạch

Kình cư hải ngoại huyết lưu hồng

Ô tà Ngọc lựu thiên khuynh Bắc

Ngưu xuất kim điền Nhật chính Đông

Nhược đãi ưng lai Sư Tử thượng

Bốn phương thiên hạ Thái bình phong

==>

a. Nhận ra hiện thực xã hội

…thế giới chuyển động đời sống đổi thay

b. Trong ngoài chuyển hóa

…thực tại Chánh trực vận hành

c. Có sẳn ở người Nội lực

…theo thời gian tiêu hao cạn dần tuyệt vọng

d. Kiếp sanh vô tình

.. .can dự tranh chấp ngoài ta khổ nạn chập chờn

e. Chiều tàn trăng tỏ – Nguyên lý AD

…thủy hỏa nóng lạnh… ở thiên nhiên đâu thấu

f. Mỗi người khi Ý thức với hành vi

…đó đời sống lộ hình từ Đông Tiếp Tây Khai xác thực

g. Ắt xuất hiện bảo sanh

…  Đại đồng đồng tiến – chia rẽ phân biệt chẳng còn

h. Khắp nơi trổi nhịp

…cùng thở trong túi Càn khôn Sanh hóa từ đây…

(4)… “chuong mo chưa tường”

Đó là khi mình còn loay hoay Phản biệnHiện thực, mà ai cũng đối diện ngày càng tăng các áp lực từ bên ngoài ở mọi lỉnh vực của đời sống.

Phản biện là một lời nói một lý thuyết một triết lý … nhằm chống lại cái lời nói phát biểu sự kiện đang diễn ra. Đặc tính phản biện luôn luôn có hạn chế vì nó đóng khung trong sự kiện mà nó nghĩ rằng không phù họp.

Người phản biện đâu biết rằng trong mỗi con người đều có cái nhìn riêng. Cho nên phản biện là trói buộc, bắt người khác phải theo tư tưởng quan niệm của mình. Cho nên phản biện có tính cách tiêu cực, đi ngược lại bản chất tự do mỗi con người – Phản biện cũng nói lên cái “tâm” trong lo sợ hoang mang của chính mình. Bởi nếu các sự kiện đang diễn ra có tính cách hiển nhiên và hiện thực thì chẳng cần phải phản biện làm gì: Chân lý tự nó tự hiển hiện, đem Ý thức vào soi rọi các sự kiện đó thì tính cách hiện thực nhận ra ngay.

Có thể nói rằng do không tự tin chính mình do sợ hãi nên đi tới chỗ phải phản biện. Những người phản biện hay nuôi ý tưởng phản biện, đâu có ý thức được rằng thế gian lúc nào cũng chuyển động và chỉ có tự mình can dự vào cái dòng chảy tự nhiên đó nên gây ra sự hổn loạn.

Tóm lại đã thấy được cụ thể rồi thì không phải phản biện nữa. Sự hoang mang của tư tưỡng phản biện đã là nguyên nhân gây ra sự hổn loạn. Tây phương, 1 số nước Á Đông… nơi có nền tự do dân chủ tương đối, sự phản biện không nhằm chống đối mà tạo ra sự hài hòa để mỗi người đều có thể sử dụng cái quyền tự do của mình để thể hiện quan điểm, thúc đẩy tiến bộ xã hội cộng đồng.

Còn nói đến hiện thực thì người ta không thể chứng minh được (bị hạn chế – củ), mà chỉ có thể Cảm nhận do cái Linh giác – Trực giác EQ – đồng hồ sinh học bản thể có sẳn … của mỗi người – cái đang diễn ra xác thực thuyết phục đồng thuận – tôn trọng bạn đồng sanh.

Bao lâu nhân loại còn sử dụng phản biện như 1 vũ khí để tiêu diệt kẻ khác thì đó là lúc kẻ ấy đang tự triệt tiêu mình, tự tách mình ra khỏi cái nguồn sống của vũ trụ vốn luôn luôn thể hiện qua Luật thiên nhiên. Cho nên phản biện và hiện thực luôn đối lập nhau.

Chỉ có Tình thương của con người vượt trên tất cả mọi đối đãi mới đưa phản biện và hiện thực đi đến chỗ hòa đồng – thấu lý ý nghĩa “ 9 người 10 ý “. Khi hiểu được rằng nhân loại đều là 1 thì phản biện tự động giải thể. Vì không ý thức được mối quan hệ mật thiết giữa mình và vũ trụ, giữa mình và đồng loại nghĩa là còn mang cái tâm phân biệt ta – người thì phản biện vẫn còn đất sống.

Luôn luôn đi theo dòng chảy của vũ trụ tức của đời sống, nhận biết điểm định vị xuất phát – la bàn – chính từ Nội lực của mình – đồng hồ sinh học bản thể thì sự an lạc đích thực mới trở nên hiện thực được.

(5)…còn tiếp

Ý nghĩa đích thực đời sống là gì?

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here