Ý thức sáng tạo

Ý thức sáng tạo – Từ chính mình (không phải nhờ do ai khác) xuất hiện Ý thức Sáng tạo là Tiến hóa. Đó là sự thay đổi cái nhìn của mình về Vũ trụ, về con Người, về Xã hội …luôn luôn trong tĩnh thức ở trạng thái thường trực nhờ Nội lực Sức sống trong mình (như đề kháng các áp lực bên ngoài) để thuận theo thiên nhiên: Nhận biết mình đang hiện hữu.

Nó được lộ diện khi chính mình công nhận Năng lượng tam thể xác thân đang vận động, diễn ra qua Cảm xúc – Cảm nhận (thể xác), đến Cảm ứng – Cảm thông (tư tưởng), xuất hiện sự vi chủ Sanh hóa như bất tận (chơn linh) là bắt đầu khai nguồn nhận biết từ gốc : Sự thông minh Cảm xúc (EQ) ở hàng tỷ tỷ tế bào ai cũng có sẳn … đều do sự tác động của Năng lượng : Sự sống – Sức sống bên trong nội lực đào độn chuyển hóa  ở mỗi cá nhân.

Do cái Cảm xúc (Emotion: Năng lượng chuyển động) từ gốc các tế bào như hàng tỷ tỷ “ biến thế” truyền tãi năng lượng đó là vô biên, được Tạo hóa lập trình tự động hóa (100%) ở yếu tố nóng lạnh, thanh trược, nhanh chậm… độ tinh khiết để nhận biết phát triển. Không phải tìm kiếm đặt ra kỹ năng nhận biết, kỹ năng khai thác hay kỹ năng ứng dụng …là tự mình lập rào cản, hiệu ứng chỉ còn 20 – 30 %. Nó (nội lực) được vận hành tự nhiên (phản ứng). Cái thói quen hay bận bịu, can dự lâu nay biến mất là mình được tự do thì hạnh phúc hưởng và sanh ở đời sống thực tại từ điểm định vị xuất phát mỗi người, nội lực thế nào.

Ý thức sáng tạo:

Về cơ bản, cái nhìn mới đó được khẳng định: Mỗi thực thể sống nguồn năng lượng sinh học đều do năng lượng bên trong đào độn chuyển vận từ hàng tỷ tỷ tế bào, đặc biệt tế bào da: Đóng mở giải phóng Năng lượng đó chính là diệu hữu của Trời ở trong mình bộc lộ ra ngoài thành hiện thực rồi lại thay đổi chuyển tiếp … (cái động là chính).

Ngay đến “Lôi Âm Tự phá cổ” – Sự hình thành Vũ trụ là vô cùng vô tận, nói “Ngọc Hư Cung bát luật” – Do định kiến con người đặt ra – Nó chỉ là “Mượn thế đặng toan phương giác thế…” – Cụ thể hơn “ mình là khách trần, thế gian là quán trọ “… từ cái nhìn mới đó vì nó là thực tế sự thay đổi về Vũ trụ về con người về xã hội …

Ý thức được rằng nó là ảo, không có thật vì tất cả luôn luôn chuyển động – bùng nổ – tự giải phóng năng lượng – thay đổi… đâu có đứng yên.

Ý thức tiến hóa

Ý thức sáng tạo

Ý thức sáng tạo mỗi người thực – chứng đời sống sáng tỏ ở 3 mối tương quan:

Tương quan thứ nhứt con người và Thượng Đế: Với quan niệm Thượng Đế vô hình – không có hình tướng là Khối Năng lượng,Tiến trình, Đời sống… ở mỗi con người cũng chính là Thượng Đế. Do định kiến lâu đời về tín ngưỡng nhờ qua thẩm quyền trung gian dẫn dắt, nên ngay cả ý tưởng này cho là báng bổ, cho nên con người chưa nhận biết, thể hiện được cái tính của Thượng Đế trong bản thể của mình.

Mối tương quan thứ 2 con người với con người: Bao lâu nay con người cách ly với đồng loại (tâm phân biệt đến sự nghi ngờ sâu nặng) chớ không có thấu được rằng nhân loại với mình là một. Từ đó sinh ra xung đột, hận thù, chiến tranh để tranh giành phần thắng cho chính mình bởi thói quen can dự ỷ tài (công nghệ quốc phòng, tiền của…) dựa vào thẩm quyền cái giả danh đặt ra. Nay nhận ra đích thực thẩm quyền con người chính là tự do tuyệt đối.

Tương quan thứ 3: Mình và xã hội (quốc gia) nhân loại là đồng thể với nhau cho nên không hề có ý niệm quốc gia, quốc tế chỉ có cái Tâm Thức Nhân loại. Mà chỉ có Ý thức cái tâm thức này đó là sự Tương đồng Sanh hóa là Tiến hóa từ mỗi thực thể.

Ý thức sáng tạo:

Trong cả 3 mối quan hệ này (thật ra cũng là không có). Con người chỉ là một nhân tố hòa vào trong cái nhân tố của Vũ trụ để hình thành cái gọi là Vũ trụ. Chính ở trong mỗi con người đã là một Vũ trụ trong nhiều Vũ trụ khác. Hiểu được điều này thì Ý thức Sáng tạo mới thấy rõ: Tất cả những gì ở ngoài bản thể đều là hư ảo (không có thật chỉ là phương tiện). Cho nên thế gian nói độ cho chúng sanh thoát khổ mà quên mất rằng chúng sanh đó chính là những chủng tử (tế bào) nằm trong chính bản thể, liền Thấy ngũ diệu đế ở dòng đời là tự nhiên bất tận

Bao lâu còn phân biệt Tiểu vũ trụ với Đại vũ trụ thì vẫn chưa gọi là Ý thức Sáng tạo, do đó không có Tiến hóa. Cho nên sự bình đẳng (đồng Tam tài) giữa Nhân sinh và Thượng Đế chính là mục tiêu cao cả nhất. Mỗi con người khi ý thức được sẽ thực thi tinh thần này. Đó cũng là một sự trải nghiệm qua Ý thức một cách tuyệt vời nhất ở thực tại, trong Càn Khôn thực tế: Vô tận vô biên …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here