Yêu rất dễ hay yêu rất khó?

Yêu rất dễ hay yêu rất khó?
Yêu một người liệu được gì chăng?
Em biết yêu và anh cũng thế
Giờ sao li biệt rẽ đôi đàng?

Yêu rất dễ hay yêu rất khó?
Anh mơ màng nhìn áng mây bay
Anh lang thang mong chờ cô độc
Một nửa anh chìm trong men say

Yêu rất dễ hay yêu rất khó?
Anh hỏi trời hỏi đất hỏi sao
Anh hỏi sóng, sóng cuồng như thể :
Em đến cùng anh để dạt dào…

Yêu rất dễ hay yêu rất khó…

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here