Lữ hành điểm đến du lịch

                                

Điện thờ phật Mẫu
Lữ hành điểm đến du lịch

 

                                            THAM KHẢO YẾU LÝ

                                        TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG

                                                     HIỆN THỰC     

                                           SỨC SỐNG NHÂN SINH

                                                      THẾ KỶ 21

 

                                (Đề cương giới thiệu Du lịch Tâm linh)

                                         — Lữ hành Điểm đến du lịch —

 

                                                 GỐC NGUỒN

                                                    VẠN LOẠI

                                                        (P.I)

 

1/ Từ khối hổn độn hồng mông đào độn – Biến sanh Khí sanh quang tức Sự sống chính là hơi thở mình đang sống…

== Sự sống có trước không khí – khám phá của khoa học tự nhiên.

2/ Hạt của  Chúa – Tiếng nổ BigBang – 3 dòng điện tử – Trong hàng tỷ tế bào mỗi thực thể.

3/ Chỉ Sanh hóa từ gốc Sự sống mà ra – Kỷ nguyên mới…

=== Vì không khí bị ô nhiểm – nhiểm độc… : Thời kỳ thay đổi Càn Khôn Vũ Trụ mới : Từ gốc Sự sống đồng hành, với Sức sống hữu hạn, hiện thực, thay đổi

4/ Đó sự Chân thật ở trên đời – Mối quan hệ hiển nhiên – Nhân duyên giả hợp tương tác biến sanh…

5/ Tôn trọng bạn đồng sanh : Tự do, Dửng dưng : Áp lực, Định kiến : Khổ nạn

= Ở thế giới này là trường thi : Sàng lọc tự nhiên – Chính nhịp sống diễn ra – Tiến trình, tiến trình bất tận.

Ai dựa ai

                                                                    TRIẾT LÝ 

                                                                  ĐÔNG TÂY

                                                        HUYỀN SỬ – LỊCH SỬ

                                        ĐẤNG TẠO HÓA- THƯỢNG ĐẾ – CHÍ TÔN

                                                                     (P.II)

 

1/a. Khối Đại Năng lượng   – Vĩnh cửu

b.Tiến trình                       – Tiến trình bất tận

c.Tình thương                    – Tự do tuyệt đối

2/ Vô cực sanh Thái cực, Thái cực là Thầy Vô cực cũng Thầy – Chí Tôn. Sao xưng là Thầy  – Thầy là các Con các Con là Thầy – Chi chi cũng có Thầy trong đó : Sự sống…, một phần của con một phần của Thầy.

3/ Từ Huyền sử Lịch sử 100 họ – Nhân thế hướng Đông – Việt Nam điểm đến – Sức sống nhân sinh … : Sinh tồn thời đại mới

Lạc Long Quân – Âu Cơ – Con rồng Cháu tiên : Nguyên lý AD biến sanh.

Thánh Gióng Phù Đổng – Hai bà Trưng – Bà Triệu : Hiệu ứng vận hành.

4/ Tứ linh – 2 cặp AD – Trong Âm có Dương trong Dương có Âm hay gọi nam nữ, 2 vợ chồng… trong mỗi thực thể…

5/ Đốt 5 cây nhang : Trong 3 Án tam tài Nhựt Nguyệt – Thủy Hỏa – Nóng Lạnh – ngoài 2 Âm dương tượng ngũ khí – nhịp sống diễn ra.

== » Cứu cánh từ trong chính mình – Để ý là bổ sung nội lực, lời nói là hành động của tư tưởng, thực thi xác thực mình là ai…

Thấu thoát

 

                           CHIẾT LINH – TIỂU LINH QUANG

                                                SỰ SỐNG

                                       CHO MỖI THỰC THỂ

(P.III)

 

1/ Đích thực Sự sống biến sanh Sức sống ở mỗi thực thể lo phần hữu vi : Có sẳn, chỉ cần Nhớ lại – Gốc : Trải nghiệm – Kiểm chứng – Thực chứng hiện tiền.

=== Đều mang 3 dòng điện tử từ tiếng nổ Bigbang đến bây giờ trong hàng tỷ tế bào vạn loại – hay gọi Tam vị cổ Phật, Thần linh … Con người chuyển hóa từng khoảnh khắc…tức Hiệu ứng, Phản ứng – Nhận ra mình là ai với sự diệu dụng của tam thể xác thân.

=== Hiển nhiên Sinh tồn, Sanh hóa – Trưởng thành, Tiến hóa.

2/ Được Truyền – Tấu : Hồi quang phản chiếu hay Phản chiếu hồi quang…

3/ Vạn sự xã hội cộng đồng là Trường thi Công – Quả : Năng lượng chuyển.

4/ Giúp Sống – Giành sống … vấn đề Thẩm quyền…

5/  Thẩm quyền con người là Tự do tuyệt đối – Từ thực tại Nội lực Linh giác  bên trong để tương tác thế giới bên ngoài.

Tiến trình tâm linh

                                       CÔNG NHẬN THỰC TẠI

                                              THẾ GIỚI ĐỘNG 

                            VẠN SỰ BIẾN SANH DO CON NGƯỜI

                                                    (P.IV)

 

1/ Thắng vạn binh không bằng thắng chính lòng mình

Ở gốc Sự sống thì thoát ra áp lực bên ngoài nhanh hơn với tam thể xác thân

2/ Ai cũng Trải nghiệm vấn đề Ý thức do mỗi người Kiểm chứng – Thực chứng

Ý thức là nguyên nhân – Không ý thức là hậu quả…

3/ Biết định vị là Xuất phát – tức giải phóng năng lượng bản thể – bận bịu, định kiến đi qua  – xuất hiện cái nhìn mới, đời sống mới

== … thế mới nói Tu nhơn thành Thần bởi vật chất, thảo mộc, thú cầm, người bốn hữu vi đã là Thần linh – Sự sống bên trong. Ở người lại đứng đầu vạn vật nên có để ý – Ý thức thì nhận ra Siêu lý diệu chơn đời sống công đồng : Sự sống đồng sanh – Lộ diện khả năng tiềm ẩn mỗi con người lâu nay tìm kiếm

== Từ chính trong mình : Thực tại – phản ứng : Tương tác nhịp sống diễn ra thế nào – nhanh chậm, mạnh yếu… đều hiệu ứng hiện tiền, không thêm không bớt…

Đông tây nam bắc

 

                                           NHÂN SINH VI CHỦ

                                                 TIỂU VŨ TRỤ

                                                       (P.V)

 

1/Nhờ Thông điệp chỉ điểm 1926 – Phổ tế Tổng Pháp Tông : Khám phá « Siêu lý diệu chơn » – Sáng tỏ cuộc đời – La bàn Sanh hóa … : Điểm đến lữ hành

2/ Từ mỗi thực thể góp phần tạo ra Toàn thể – Thượng đế (thặp thiên cang), Tất cả Kim Mẫu thặp nhị chuyển (Địa chi) : Ở gốc hổn độn đào độn AD nóng lạnh chuyển định vị… – Đông Tây Nam Bắc – Tiếp Khai Hiến Bảo – Đạo Pháp Thế – Bát phẩm chơn hồn … đều ở trong đó… – Phơi bày lộ diện – Mình là ai : Định vị chuyển

== Không còn bị « Thần khiếm khuyết » –  hiển nhiên tự động hóa  vận hành : Truyền – Tấu tại « Huỳnh kim khuyết nội … » – Phản bổn hoàn nguyên

3/ Nên nói « Tự thắp đuốc mà điThầy không bồng ẳm » – 3 điều kiệnDù Thích ca Jesu xuống thế nói cũng không nghe – Vì tất cả thế giới này con người đặt tên… – Duy nhất chỉ có Tiếng Việt Nhà Nam – 1 chữ nghĩa 10 với hơn 3000 ngữ âm và đặc biệt sự diệu dụng ở ý nghĩa… mới có thể lay động lòng mình.

4/… Lúc tắc nghẽn biến mất : Khai phóng khả năng tiềm ấn con người – Vì sao gọi đứng đầu vạn vật…

5/ Sự Đồng Sáng tạo : Thượng đế – Con người.

la bàn

                                                    KHAI TÔNG

                                                     ĐỊNH ĐẠO

(P.VI)

 

1/ Thế giới động – chuyển định vị biết mình là ai … – Chấp nhận  thực tại nội lực Sự sống đang diễn ra – Công nhận trạng thái ngoài ta đang diển ra – Cố can dự chỉ là lảng phí năng lượng sống để sinh tồn.

2/ Từ điểm định vị chuyển  xuất phát ở hiện tiền – thực tế : Sanh hóa.

== Gốc Nóng  Lạnh —Xúc giác nhận biết — Tương tác bên ngoài

=>  Đào độn       —   Thu hoạch           —  Sanh lực : nhanh chậm, mạnh yếu

3/ Trong lòng Thầy ngự động Thầy hay ? Biết phản ứng trong mình là cứu cánh – đồng hồ sinh học của thời gian : Chuyển Ý thức gốc sự sống – Bổn phận –  Trách nhiệm…với Tất cả trong cái Toàn thể

4/ Lập trình tự động bản thể Sinh tồn : Đột phá – Thoát ra – Hiện thực – Thay đổi … ai ai cũng luôn diễn ra, vấn đề là có Để ý hay quay lưng : Dục vọng – Dục tấn … do mình.

5/Ẩn số lộ diện 3 5 1 … Quy – Nhứt: 35 độ C

Thượng Đế  — Ngọc Đế        — Nhân sinh

Ngọc Đế   — Ngự trần gian – Giá trị làm người

Sự sống      — Sức sống         – Có sẳn vận hành

Hạnh ngộ  — Tương tác       – Lan tỏa hiển nhiên

Hằng hữu   — Hiện hữu        – Không thời gian

Độc thoại nội tâm

                                         THỰC TẬP TÂM LINH 

                                           HỘI YẾN VẬN HÀNH

                                          LẬP TRÌNH TỰ ĐỘNG

                                     HOÀN NGUYÊN CUỘC SỐNG 

                                               CƠ SANH HÓA

                                                      (P.VII)

 

I/ Khai thông …3, 4…

Gốc Sự sống     –  Biến sanh Sức sốngCơ Sanh hóa

Tất cả là 1        – Toàn thể biến hình   – Hiển nhiên mỗi thực thể

(Kim Mẫu)        – (Thượng đế)               – (Nhân sinh)

Từ mỗi thực thể  – Tạo ra Toàn thể       –  Nhịp sống Công đồng

 

II / Đểu qua Tiến trình tương tác kết nối vạn vật : Nhanh chậm – Vạn pháp duy tâm – Chúng ta là 1.

III / Tham khảo yếu lý mô hình Hội Yến 1 trong 3 BP :

1/ Từ mỗi thực thể Năng lượng tam thể hội tựu chuyển hiện thực thế giới nhị nguyên Trải nghiệm Kiểm chứng – Thực chứng tại đây cái đang diễn ra

 2/ Để ý ở đệ bát khiếu là công tắc Hồi quang phản chiếu… hình thành trục kinh tuyến, vĩ tuyến 3 cặp AD Mắt Tai Mũi : Kho dữ liệu khổng lồ từng khoảnh khắc luôn cặp nhật, xử lý, tác động – Tương ứng thất tình – Thất diệu bộc lộ từ gốc cái gọi là  Minh đức Tân dân ở đời sống xã hội Đồng sanh – Hoàn nguyên cuộc sống.

3/ Ba vòng vô vi tức Năng lượng tam thể trong mình – Tương tác – Ngoài mình – Cùng gốc Nóng lạnh – Nhanh chậm mạnh yếu – Xúc giác phản ứng diễn ra Sanh hóa  ở Đông : Nhà hội Công đồng.

4/ Cửu thiên khai hóa – tương ứng Bát phẩm chơn hồn mỗi thực thê – Qua cửu khiếu mỗi người thu phát – Tự động hơn 3CB điện tử – Lộ diện đời sống hiện thực rồi thay đổi – Đó sự trưởng thành, Tiến hóa –  Cơ Sanh hóa.

5/ Với Năm cơ ngũ vận hành : Ngũ khí, Ngũ hành, Ngũ tạng, Ngũ quan, Ngũ diệu đế đời sống… – Do Năng lượng AD Nóng Lạnh mỗi thực thể kết nối AD Thủy Hỏa Nhựt Nguyệt Đại vũ trụ – Lẽ tự nhiên chính là nhịp sống diễn ra : Toàn thể Tùng điạ chi…Thặp nhị – Tiếp Đông, Khai Tây, Hiến Nam, Bảo Bắc  mỗi thực thể  góp phần hóa trưởng càn khôn – Tựu trung thiên địa:Tại đây.

 

==> Để ý Trải nghiệm là Kiểm chứng — Phản ứng là Thực chứng hiện tiền

mô hình hội yến

Ghi chú :

Điểm đến, Thời gian, Phương tiện, Sinh hoat, Ăn nghỉ, Chi phí, Quà tặng…

Lữ hành điểm đến du lịch…

Facebook Comments Box
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here