Năng lực con người

Thông qua các hiện tượng tự nhiên , đã tới lúc con người hiểu , biết , cảm nhận được ý nghĩa tức năng lượng , cảm ứng chuyển hóa bên trong bản thể chính mình mới là thật , nhờ nó mà sự sống trong ta như mãi trường tồn . Ở thế giới vật chất hửu vi luôn vận động chuyển hóa thay đổi , còn mất , sanh hóa là đương nhiên , nó do ý thức năng lượng tác động chuyển hóa theo tiến trình vô giới hạn ở đời sống thể hiện thế nào , do mỗi người tự chọn lựa .

Ở thế giới nhị nguyên này , mỗi ngày với cường độ phát triển mạnh mẽ của vật chất mọi mặt đời sống xã hội , chỉ cần lưu ý là chúng ta thấy được ngay nó nhờ vào ý thức khám phá tự nhiên ở vạn vật , do nội lực tức năng lượng chuyển hóa bên trong của mỗi cá nhân khi đối mặt cuộc sống , nhiều trường họp như là huyền diệu , bất ngờ , hay cận kề với sanh tử … thì vở lẽ , òa ra , sáng tỏ tự nhiên rồi bừng tĩnh mà tiếp nối hành trình , thanh thản ở đời sống như được thoát ra ngõ cụt , tự tin ở chính mình .

Nguyên nhân là do ý thức thực tại , biết “Mượn cái giả để thực thi cái thật , lấy cái thật để giúp cái giả chuyển hóa thực thi “ , thì linh giác trong ta cảm nhận được mỗi ngày mỗi giờ đời sống vạn vật luôn đổi thay để đi đến hoàn thiện hơn . Bởi có khi phải trong hoàn cảnh đen tối nhất của thế giới , của con người , mỗi cá nhân thì mới lóe lên , rồi nhận ra được ánh sáng , cơ hội để tồn tại và trưởng thành cùng cộng hưởng với nhau . Vì con người đều được cấu thành đầy đủ tính chất , năng lượng để sinh tồn của vật chất , thảo mộc , thú cầm  và ở cấp cao hơn vô vi gọi tên là Thần Thánh Tiên Phật … được lập trình tinh vi , nhờ sự sống năng lượng bên trong vận hành chuyển hóa , rồi lộ diện đời sống thế nào cái tánh người , tánh thú …

Do ý thức giác ngộ , mà con người đặt tên là Thần là Thánh là Tiên là Phật chính là hành tàng ở đời sống , rồi hào khí phát ra do năng lượng bên trong chuyển hóa , lộ diện ra ngoài , có sức lay động ảnh hưởng đối với vạn vật con người thúc đẩy cơ tiến hóa ở mức độ nào …như : Thần giúp sống , an dân ở khu vực làng xã , Thánh rộng lớn hơn cả quốc gia , Tiên thoát , tự do xuyên quốc gia , Phật ý thức , giác trở lại tự nhiên ở vũ trụ , chính là đời sống – sự thương yêu  .  Tất cả điều đó , đã thể hiện khả năng hòa họp của con người , các chủng tộc là như nhau , từ nội lực bản thể khi giảm dần , đến chấm dứt hụt hẩng , xung đột , tắt nghẽn … thì năng lượng bên trong chuyển hóa hanh thông .

Để con người thực thi hòa họp , thì phải nhận ra gốc nguồn xuất phát điểm tâm 0 bản thể. Đã hàng thiên niên kỷ con người đã biết gốc tự nhiên , Đạo xuất ư đông , nhiều triết lý xuất hiện , nhiều tôn giáo hình thành , nhất là nữa thế kỷ gần đây , đặc biệt là cả thế giới hiện nay đều nói , du lịch , hành động hướng về đông , điểm đến thiên niên kỷ … nhưng thực chất , tinh thần tư tưởng đến hành vi như còn xa vời vợi “ … bôn ba trên đường Đạo nhưng chưa tới tận nguồn cội của Đạo bao giờ” . Thực tế có thể chia thành ba đối tượng : Một là tham vọng bành trướng , khai thác lợi ích , giành giựt ảnh hưởng … Hai là tìm kiếm quyền pháp thế gian , có quyền lực mềm để vinh danh , tu hành được phước … Ba là ý thức mỗi cá nhân khám phá , hòa họp tự nhiên , từ Văn hóa , tiếng nói chánh khí , sự chân thật con người ở hành vi cuộc sống …

Năng lực

Năng lực con người

Nếu để ý quan sát , ai cũng nhận ra . Nhóm 1 chỉ tạo ra đau khổ muôn thuở , không hồi kết , nói tự do nhưng mất tự do , bị xiềng xích , xỏ mũi cột dây … từ tham vọng , bị đính kèm giám sát theo dỏi , thậm chí bị đeo mang các thiết bị điện tử để quản lý hành vi  vì không còn tin vào thề thốt cam kết nữa … rồi cũng dần lụi tàn …Nhóm 2 bị ảnh hưởng đức tin truyền thống , chưa tiêu hóa được ý nghĩa thể pháp qua Tiếng Việt  … nên tìm hoài chưa thấy , ở số ít người có chăng chỉ là khả năng hửu hạn vô thường , uổng kiếp sanh khi ngày nay khoa học khám phá tự nhiên ứng dụng vào đời sống thiết thực , thì cũng có lắm người còn mơ mộng cầu nguyện , chờ đợi … ra đời , hay than vản mõi mòn , lực bất tòng tâm do chất chứa cái tham lành , ra  tay an bang cứu thế , dạy dỗ chỉ dẫn người khác … cũng chỉ là ảo tưởng , tự đánh mất chính mình .

Với nhóm thứ 3 , con người đã ý thức , nhớ lại quay về với bản thể chính mình để chọn lựa con đường đi và quyết định thế nào . Vì ngoài ta ra , không ai có thể bồng bế , nắm tay dìu dẫn mãi . Vì mỗi người đã được cấu tạo , trang bị đầy đủ công cụ khi giáp mặt cuộc đời để ứng dụng , điều chỉnh , thấu thoát tự nhiên từ ý thức : Hành động có trách nhiệm và tự định vị ở các gien tế bào thần kinh trong nảo , ai ai cũng có sẳn . Thế nên các vị minh sư hàng ngàn ngàn năm trước đã nói “Ta là Phật đã thành , chúng sanh là Phật sẽ thành . Ta làm được các ngươi cũng làm đươc như ta còn hơn ta nữa … , Thầy là các con , các con là Thầy …”. Tuyệt nhiên không có khoảng cách , khác nhau , phân biệt vì … vạn vật đồng nhất thể , cùng trong túi Càn Khôn với 2 tiếng đồng bào … đồng khả năng sanh hóa khi ý thức . Nó như sa bàn định vị đông tây nam bắc , mà trong đó dòng năng lượng tự động chuyển hóa vận hành . Cái ta , cái danh tự động biến mất chỉ còn năng lượng chuyển , rồi đọng lại gương đời sống , như là một mủn Tín đồ .

Năng lực con người chỉ xuất hiện khi ta khám phá từ bản thể chính mình , cái có sẳn , rồi ứng dụng vào đời sống . Thông thường ngũ tạng hoạt động thì ngũ khí hao mòn , khi ta biết ý thức tác động , như là để ý thường xuyên rồi quen dần , phản ứng tự nhiên thì Nhớ lại , tức là Hồi quang phản chiếu cho ngũ khí tụ nơi khiếu huyền quang , thì hệ thống tự động hóa ở bản thể vận hành đóng mở , gạn lọc , chuyển hóa đào thải … , tích tụ nội lực , giải phóng năng lượng hồn nhiên , tức kết nối sự sống , năng lượng lan tỏa vượt thời gian , thì an lạc cuộc đời cùng vạn vật  .

Điều cơ bản là sự chân thật ở chính mình và chung quanh (biết định vị) . Cái này mà không có hay còn vấn đề vướn víu  thì dẫn đến lệch lạc tất cả . Đó là nguyên nhân của bản chất và hiện tượng (hành vi) ở đời sống xã hội thì thấy ngay , không dấu diếm được , ở đâu , là cái gì . Nó chân chất thì tự nhiên hòa quyện , chuyển hóa năng lượng đến cái toàn thể , chấm dứt lãng phí kiếp sanh và sinh tồn hay như thế nào là do chính ta mà thôi .

Trong mỗi con người đều có sẳn . Như ai thẩm thấu  thì làm chủ cuộc đời …

Năng lực con người …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here