Vận hành

Vận hành” – Mỗi người có sẵn

. Năng lượng tam thể

. Bát phẩm chơn hồn

La bàn Sanh hóa…

Bản thể đa năng

Hàng tỉ tế bào

Sự sống vận hành

Ngươn khí đào độn

Chuyển hóa biến sanh

Vượt qua khúc rẽ

Cứu cánh trong mình

Ngoài ta giả – tạm

Bởi

Ai ai giáp mặt

Nhịp sống diễn ra

Thực tế phơi bày

Ở đâu lộ diện

la bàn sanh hóa vận hành

Định vị hiện tiền

Biết được chính mình

Phản ứng diễn ra

Khai thông tắc nghẽn

Cảm nhận soi đường

Tiếp khai nhịp sống

Hiện thực đổi thay

Khoảnh khắc mỗi ngày

Như

Thở vào – Thở ra

. Thở vào là cho

Hàng tỉ chúng sanh

Dưỡng nuôi bản thể

Nguyên khí – Hồi quang

Phản chiếu – Sinh tồn

. Thở ra là nhận

Cảm thông đối đãi

Đều bạn Đồng sanh

Cuộc sống diệu kỳ

Tự thân thẩm thấu

Để ý –  Nhận ra

Lập trình tự động :

…= Cửu khiếu : 9,8

La bàn : Đông – Nam

Cho Nhận – Vào Ra

Để ý – Hết lòng

Đắc nhơn hiện hữu

1,2,3 – 4,5,6

Do năng lượng chuyển =

Hội Yến tương đồng

Thiên niên kỷ mới

Tại đây – Lúc này………

Vận hành …

Facebook Comments Box
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Paste your AdWords Remarketing code here